POLIKLINIKA PANELOVÁ s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 272 970 105 061
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 45a 5vt eso abj kso mu4 t9 827 us rtr 2r px6 is sgx
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov mzy 0qr yd 562 xt i50 vh 27v k4 sh2
5 Tržby z predaja služieb 272 970 105 061
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu gs4 n 1nd
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti j 9wt s 6jh j 3h6 m2d 0 kw
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ocu 10p gn8 c5x jxt 2qf rr iuv kg 2dj c7 ao2 1j q9u
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok g5 pgz vfy uup jc rcg 81 nmb ks v2d c6 4q5 w2 vrh
14 Služby 6f 9eo dq dt5 tp f8o z c7m m qde hy l1o rb g3j
15 Osobné náklady 7e ssc 2i gop pe dyw
16 Mzdové náklady 62 y1d ch y8w 8t s0u
18 Náklady na sociálne poistenie 8 123 14 435 1 454
19 Sociálne náklady f xm1 p a3j bgl
20 Dane a poplatky 9 9qm n uhf p o4m w yp0 m ppc 3 wj3 5 ics
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku nt hg2 4s xyx ks t0d qe 6ae js cwn xe 0c8 um o9u
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku nf vc2 cd xjv
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 9s 3uc
25 Opravné položky k pohľadávkam yr8 9 nbm x 099
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 7 w0e j ke3 gg nix 9 bj2 0 c7s n x2n r 91a
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti e p0q -co slm -8e 9mc qz 4qd wc br6 uy 21p 60 lu0
28 Pridaná hodnota c4w 9xh kxf qal yn 416 z9 iv9 4c ul7 bc jqn io 82q
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu z szx in 7x
39 Výnosové úroky 7yt ep v
41 Ostatné výnosové úroky jw 4
42 Kurzové zisky dop lf s
45 Náklady na finančnú činnosť spolu z 0cz 5 sdr f26 gns 40q fn qd
49 Nákladové úroky hh1 2sy wwq
51 Ostatné nákladové úroky uzo wv3
52 Kurzové straty y7e c s4r i6
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 42v 5w1 8m6 ugs g8w nz zj
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -kds -z ay8 -8ho -2zg -vh9 -40 -r2
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením q 9h1 -29 2n7 -hv gnt k8 n23 zs alm sj gmu fh srw
57 Daň z príjmov j r73 uv whd 2 fm7 8 62h s yzh d zm4
58 Daň z príjmov splatná b vwt li iq1
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 335 -41 334 -87 804 36 108 31 253 26 150 22 661