JAZYKOVÁ ŠKOLA, a.s., Košice - Podrobnosti

Vložka číslo
977/V
Dátum vzniku
28.07.1998
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná a písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z členov predstavenstva samostatne a to tak, že k písanému alebo talčenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
1 000 000,00 Sk
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • prekladateľské a tlmočnícke služby (od 13.6.2000 do 21.7.2017)
 • veľkoobchod a maloobchod s knihami, učebnými pomôckami, odbornou jazykovou literatúrou, novinami, časopismi, odbornými jazykovými audiovizuálnymi pomôckami (od 28.7.1998 do 21.7.2017)
 • prevádzkovanie jazykových kurzov (od 28.7.1998 do 21.7.2017)
 • organizovanie jazykových kurzov (od 28.7.1998 do 21.7.2017)
 • sprostredkovanie obchodu a služieb (od 28.7.1998 do 21.7.2017)
 • poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania /mimo organizačného, ekonomického a účtovného poradenstva/ (od 28.7.1998 do 21.7.2017)
 • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od 28.7.1998 do 21.7.2017)
 • vyučovanie anglického jazyka (od 28.7.1998 do 21.7.2017)
 • vyučovanie nemeckého jazyka (od 28.7.1998 do 21.7.2017)
 • vyučovanie slovenského jazyka (od 28.7.1998 do 21.7.2017)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Hodnota: 10 000,00 Sk
 • Počet: 100
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 13.06.2000
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Dr. Mgr. Peter Kamarás
  Tr. SNP 13
  Košice
  Slovensko
  Vznik funkcie: 22.12.1998
  Názov funkcie: predseda
Dozorná rada
 • Anna Blahová
  Bernolákova 634/25
  97271 Nováky
  Slovensko
  Vznik funkcie: 23.11.2007
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Okresného súdu Košice I č.k. 27CbR/79/2015 zo dňa 15.6.2017.
Uložené listiny
 • Zápisnica z MVZ - 1x
 • Notárska zápisnica č. N 450/2007, Nz 48852/2007, NCRls 48476/2007
 • Zápisnica z MVZ.zep
 • Notárska zápisnica N 38/2003, Nz 12734/2003 - 1x
 • Stanovy akciovej spoločnosti - 1x
 • Podpisový vzor – A. Blahová
 • Podpisový vzor – Ing. G. Filková
 • Ustanovenie do funkcie: Dr. Mgr. Peter Kamaras - predseda predstavenstva, Hana Kamarasová - podpredseda predstavenstva, Mgr. Bibiana Popovcová - člen predstavenstva, Miroslav Blaho - predseda dozornej rady - 1x
 • Účtovná závierka + výročná správa + správa audítora za rok 2003 - 1x
 • Výročná správa + správa nezávislého audítora + účtovná závierka za rok 2005 - 1x
 • Uznesenie Okresného súdu Košice I sp. zn. 27CbR/79/2015
 • Potvrdenie o vykonaní zápisu sp. zn.: 3/Vym/62/2017
 • Listina prítomných na MVZ.zep
 • Plnomocenstvo.zep
 • Podpisový vzor člena dozornej rady: Mgr. Jana Kučerová, Miriam Blahová - 1x
Dátum aktualizácie
29.01.2023