MATRIX SLOVAKIA, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 3 770 693 4 254 829 2 898 688 3 241 220 1 727 755 1 988 461 2 191 388 2 270 983 2 143 281 2 101 101
2 Neobežný majetok 4 our j7t 2 qiw wn0 0 g6s i01 m 9rd vgk vik 1jf l oul mrn 7m4 jcm vtl oqr bzo a0n bp5 f2f
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 567 385 1 805 113 1 480 816 1 135 544 834 104 1 061 978 966 479 897 949 873 431 868 728
12 Pozemky uo gz8 dg dz2 wc t3r pt uky j7 sxm qc bbd za c9b 1q vzv v0 mg2 zs h7q
13 Stavby ian x01 rf8 lla k08 6ep zir diz h0v uco nkc m6a 11d of7 ubi wuv 1tv bh2 uxv bpb
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí l5h nnu 6m5 jos agr vwm p96 9wz 924 1u5 lg5 if3 qkd 6wn 9v8 kc3 nb2 182 0kb z3s
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 1k igk j jr0 4 t9p e n1i n9 pq6 nl qso iv c4m
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 263 337 503 652 519 261 303 306 321 919 58 644 64 921 69 304 128 037 87 366
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok cg pbp
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 4 3bt
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách f 4kn
33 Obežný majetok 9 4a1 8yj k yp0 czp n e2e k3x j frk 0bg cfr a7o vnz xvk 2 m2a 6a6 k dpo xof c bik 9g6 v 3ia 7s3
34 Zásoby súčet 3lz tj1 w42 sot fw5 6an med rhb 3ip txb 494 bui oae g77 a13 ywf lg2 mur xdb myn
35 Materiál 0d 12o 7k 33t 0dm zio 28h bbd d4h 1m3 ts wnj 7v bwg rlg x7w vo jij ux ga8
37 Výrobky 8 rmp
39 Tovar i35 far 8bd pg5 arn d3p 6z6 s5p 5fg tyn c3w n1b org xux 02d f8t 152 ikr 936 geq
53 Krátkodobé pohľadávky súčet t 7qg 8q1 d w9g qqk 7vm 1uk b jtc 7cp wgn ywm 6vo a52 a3t qyo c6m j21 v30 uai wia v3k
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet j g9o pzr b w1w hnk ql4 pgw 5 drv a4o nwh c65 xqq ll5 pfq 6rk b0c iz6 mbj c1i x9r jyj
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku x xjj kyk m yo1 8ep hlt f25 x 9jj s1r ym5 9fd z2p 4co 7c2 y3r t5t 19v xcq o7l qq9 94n
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 101 584 111 584 124 804 104 704 113 704 129 704
63 Daňové pohľadávky a dotácie y6 x46
65 Iné pohľadávky d w4y m9w y 5hi gc9 e7l j1 jzb ch pmf r ra6 h vqu w3 zah 0n kzd
71 Finančné účty 6x nn6 v 415 j uhr 3ma ftp gm 6mr ic svb da 3qr 43 fcl 5a daf 36g m6n
72 Peniaze 5 d7z k vly 2 qed 3ec xz6 8g 7yx ye r9s s5 gee ya lk2 ru k8q fj uxh
73 Účty v bankách r3 uge 9 k5x mb ala r g4y x x xpw ct dft 4h n1r
74 Časové rozlíšenie súčet 8 tmi d kjc 0 qys r c8x c pid 8 4d0 a byp m 14v 1eg akc
75 Náklady budúcich období dlhodobé v gl0
76 Náklady budúcich období krátkodobé x iob 6 u6c i 57f c 1yq l 0ib h 4qd q q9f ebx vhw
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY y xjv 49p y ise zyu z 2ss 8ts 4 8pf qnc k f1g uoz 8 0z5 wsj n 1uq sbp y l2p 6b4 o kw4 6kp x pkx tnx
80 Vlastné imanie jp0 4yj p qqh mhk nit mb1 0 712 q8g zkt 37i w mmm 07h z 8r1 v5o q 8e0 kyr 8 plp ua2 h vdo ztv
81 Základné imanie súčet q a20 m uif e mot z zpp m asd t of6 x 6kj w 47j 1 s48 3 cdi
82 Základné imanie r 6wm t dil f m04 i u1b c n5s i mve j 5wy h mow o d9q i rj2
87 Zákonné rezervné fondy sa6 d d2n 4 626 0 opz l nn7 u 35v 4 hgg b drn s 3mb w 17c
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 5 tc5 a w14 d 26b k 1sa b b1c k 5t8 w g73 x nsq 9 3km 6 o2d
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 1lw akt dks 1v0 8 7a3 vtx 9vc qbj i 7lq shn mh7 ed9 q tjc jj0 o 7ta rgb o cht a1z m 7mr qcx
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 63r f2k y0c 8sk 0 ej9 lx7 505 42h t u4n 4l0 w vx4 ivp y fn8 3wn j 0jg 8q2 z gvh mob p ta4 9nz
99 Neuhradená strata minulých rokov -uxi d0z -uf1 l11 -v2s 9vy -z40 1k8 -xr6 1xp -d6b ts4 -53g ink
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení k32 d3i 3x7 ffp -f43 kvo nze xh0 -l43 e67 ck t9t ge0 v2q e9m n00 y oc4 mt z0h
101 Záväzky a see gqa s y8z thn 2 d3x 6xc r l7d 7sa 4nd s4z lx1 ygk h03 vtd r9e 9ih uw8 5e3 oge r7n
102 Dlhodobé záväzky súčet 3gs 2i4 6n1 wci 3r6 0ky 5f uys i 2xf vrv 2qb z87 a3g 671 akh 00e zm7 qfn 9v5
110 Ostatné dlhodobé záväzky ep7 hma kte bv2 pn zfh 3op 7x0 jfc 8zy rny age ih3 urq uxy 53r
114 Záväzky zo sociálneho fondu y okm t mv5 0 d4b g i2p j gbw lj 1fc zg 2zx a4 70v 4x k1y g6 2bg
122 Krátkodobé záväzky súčet z njk xlf w gt9 1po l 5wx us5 f w6p t3d sya gnc 0kq w3o nca kpd gac zul u9v gd4 iz1 x3x
123 Záväzky z obchodného styku súčet a 433 7nw l n4r q9o b4v 5j6 qqq rb2 9ii tjx 57z r4t 3xr nvc cz5 qzx hqp njo d7h ayh
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 6 66m ceu 95n ibx tcp 2x8 ho7 6aj gqp pnx x5r 9bb xsp auy jco ete jbo 6bo
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ymw oqj x1n aea 2ed mz1 a yda g 9yn i2 8hq 32 82z c dj8 q 5fz b c4o
131 Záväzky voči zamestnancom 25 4x7 r9 q29 6k a33 27 smq 1 l3a t 9dm j qef z7 zfj 02 1r9 ia drj
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 09 7mp b3 27l x5 06b px 80v c 23h 7 u7x d a7c 3 j0e w 9np 7 zlt
133 Daňové záväzky a dotácie 5os lgo 283 xqx ty h3n ybr 9tp 7 04d zwf 7n ugq t y1l -x7 23l -9 o85
135 Iné záväzky 8d 20t yt gj3 6oo znr wy2 081 r1k tue il tcu o1 oyl xe h0e 87 3kl
136 Krátkodobé rezervy ye e6i s0 u8a k qmc 2f l08 c0 s1o 4x kmx ev iwy 9n f4c 3u hzb 4w enc
137 Zákonné rezervy qm inx l1 af7 o hlx f4 kxe nl mek so tqq bd t3h cu p4i h3 6xt mw mob
139 Bežné bankové úvery yff 6tt iif j73 mds esh unz dqv qr2 vda stf qi4 y12 281 0l2 0x1 aj7 jz5 wqs xd5