KOBENZ s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 494 058 604 102 95 545 34 468 12 463 14 462 23 708 24 473 24 300 2 075
2 Neobežný majetok 8x egz a8 z3u w3 ujh
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 37 443 23 050 10 892
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí rb ude qx 6lg pa 9lh
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 664 664
33 Obežný majetok f40 0j0 b0g mpe ju p8a l3 3q8 8b 421 px ca3 0e 7mi f4 uw0 lb p2k h ak5
34 Zásoby súčet mez yyd 0f8 tqb
35 Materiál pu0 otz
53 Krátkodobé pohľadávky súčet drd krp 4e6 hi0 pw t18 a9 m0k p ndo 0j zut 4w 9rg c3 l8q oh ndq y d41
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet qn nnj ykv ctp t kwi mf 4ot l 9za 1u 47u xt vat 0o mlh ul itr s 50h
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku x8 svy msg x6d d 0dt rw 1gi s e1x
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 170 484 170 485 16 500 -56 -44
62 Sociálne poistenie nc nt5 16 w1o 9 q5u 2 kfi q 3w6 vwp 0nt il1
63 Daňové pohľadávky a dotácie va x41 lf l5i bm c3m 0 pfx c 6m7 0 2eu hyw 1q2 cgc
65 Iné pohľadávky -1a6 wj bt2 ka 4pa t z60 c5 rwp -u8 rvq usl jer
71 Finančné účty jrv 6u9 6zr m63 f8 s6b h um6 w 80l 7aq -edo 03n sdm e6o
72 Peniaze r5 12d 0 dj8 bm 5nd p hax 7u9 4ra -ont 97e hws htm
73 Účty v bankách ac1 413 3xp eur fm eyo 0 nl7
74 Časové rozlíšenie súčet -u 3gh -q hpm -i 1uv or8 wsl
76 Náklady budúcich období krátkodobé -w mig -b 2sm -z 6dr lqd vfy
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY zlt lhr 77q ypa xr 01o b4 wuf nj he2 c9 xe7 c0 npp lf l06 cm aef a dyc
80 Vlastné imanie d0i oeg 4im iaw -tr v8q -p0 2sa -66v -g zcc -gv 3xh -e9k -ht 83p -ni ksr -z aay
81 Základné imanie súčet p 7ed w tio c quu u iir w 5fu a dy7 u 5pv h 31f d jwg n wu3
82 Základné imanie v 8az p qat i ymz 6 x7n k 158 8 q4x 8 ryb z e6r l 53d 9 ee5
87 Zákonné rezervné fondy 5xv jro
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond zc3 znt
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov xo1 2yg xdr 82i -cu jc9 -zh ftj -wz zqz -jg fbb -6i zat -9g niq -f ndq
98 Nerozdelený zisk minulých rokov yrg 4cu 5eh w77
99 Neuhradená strata minulých rokov -em pmq -3j 5cr -wb 8b7 -lv o9l -he wzv -kl hy2 -u 7wk
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ef 3jo h p4h -97 8jv -6 57n 8e nar 64 9of 3 4vz -jbl -c 7jg -44 gyc -s 3wu
101 Záväzky aqc 1hg jl1 pfp pz7 z4n al mkg qg 2lq jw rzg xv u9d 3ry ss 3i2 yq w23 2 3cn
102 Dlhodobé záväzky súčet cp4 x56 ypl e6q 47s 6u2 mms gtp
114 Záväzky zo sociálneho fondu tr6 jif rie nqh 60t
122 Krátkodobé záväzky súčet n2 q4v kp2 ksb dxm 08s i7 ie2 l7 kwv i4 ogj 7g 2gk tn xtu hl sca n 3tc
123 Záväzky z obchodného styku súčet j7 4i0 tqx xwl 9j f7f wc dcb uy d qwj pf 40o ii 6b1 fz 66p n1w
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu -0 5ez -y p37 eq zcz h gti
131 Záväzky voči zamestnancom iic kg4 ap4 gww
132 Záväzky zo sociálneho poistenia d css 1 gww e15 faq
133 Daňové záväzky a dotácie g8 ito bu yrf i 53r yhx gym ewh lgc i jdf 4 834 j sca
135 Iné záväzky 89 ud3 kn igj hf 1yd d hia 2 tpb oy s62 bv 4yo iz c5c a5 t3f 0 qsl
136 Krátkodobé rezervy -p 9zm
139 Bežné bankové úvery apm pl1 tsv t7y z7 7fs
140 Krátkodobé finančné výpomoci -zjw -3td
141 Časové rozlíšenie súčet -r ey1
143 Výdavky budúcich období kratkodobé -1 wrz