KOBENZ s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 494 058 604 102 95 545 34 468 12 463 14 462 23 708 24 473 24 300 2 075
2 Neobežný majetok 3c xqd 6s csi 3m c1g
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 37 443 23 050 10 892
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 8h 32o 6b a3t d0 96z
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 664 664
33 Obežný majetok vj7 7yl j23 bxz kb pxl 8w 7pq pj 8t7 wp fp4 a7 ov9 md bdi 15 vi5 z vns
34 Zásoby súčet yb0 5d9 jrk tqx
35 Materiál csp kyb
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 91w k66 7hz j0z ks 346 5f wxx b w0l oi glw mn 99v 6y uj2 uv faa f bqs
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet z1 y94 esd m6r p y9c 68 fk9 i g1h zc 6co dx rt8 pn av4 hp bs0 r 1l0
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ah 3e6 d20 fnn g i2x y0 q27 1 uqs
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 170 484 170 485 16 500 -56 -44
62 Sociálne poistenie ks l7h 8i 63n h v8t o 4qg 3 1w2 kgg gz7 ygv
63 Daňové pohľadávky a dotácie hk iu9 1w a6p ur x45 g 44d w x1y u y6o gz8 vu6 kkp
65 Iné pohľadávky -mqd ze mbp uc 1b5 l xo6 nj zxa -wd bee 4s0 6qx
71 Finančné účty gul dx3 8lm j0b m2 bi9 z xgm 8 5gi k8c -kx9 nc6 c9w 907
72 Peniaze sw kok a 0q3 r4 6vh x siw rgf it0 -gew 828 ps2 f25
73 Účty v bankách x2z xv5 hey d7l yw 4ym l beu
74 Časové rozlíšenie súčet -0 9cr -s soi -b wvf n0n u49
76 Náklady budúcich období krátkodobé -m vme -8 bc0 -t 49a 7n8 t9a
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY n1f ewz p7b 1sd 0r zpf 8f hu6 fr lf1 qu 3gq yi nps 9v avd 2t o15 t yx1
80 Vlastné imanie mef pgq cu0 5qs -42 isy -k5 tmp -u6r -r t86 -sg v5n -hhl -fp 6o9 -u8 sum -2 fse
81 Základné imanie súčet h 05l y p3q 2 wt0 5 o25 e z91 k oo0 8 r3n c h21 7 juj 5 c4x
82 Základné imanie 9 8ke x b6n q 8hj e avq w ghf y os6 5 b6q k 48o 2 ehn 5 0ee
87 Zákonné rezervné fondy 53d qfv
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 60x iyo
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 0f5 t0e rdo g5u -rl i61 -s9 w0a -vh h7w -s4 5gr -k2 acx -7v ftv -r sys
98 Nerozdelený zisk minulých rokov o2w i9c 52p an0
99 Neuhradená strata minulých rokov -4u wn8 -65 87e -zj kph -fw 3xq -u3 urk -t3 80u -f 2cj
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení lq cjv h c4o -4p hxq -f fdi ms 65z wc r1m b i85 -702 -a 9k2 -rv t1z -f tgv
101 Záväzky 2ak qq8 o7g blh tpw 3sj 98 7g0 7b yz3 so 8y7 xq tjj 49b p9 yw8 t4 y7m g 0lv
102 Dlhodobé záväzky súčet rx7 b2a v89 esp 70s nmg crx 5lz
114 Záväzky zo sociálneho fondu ldf edn pbi dno 6b3
122 Krátkodobé záväzky súčet sg y5k 0m4 ft0 xl9 ngs tb au3 oe mza ts eek 3r 404 jv 6hl 1u hrm u iil
123 Záväzky z obchodného styku súčet ix 0gt cvc fjv b1 2hq ke 4pb vo z t4v bi 4xw gw ek3 48 cqc ydy
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu -2 3jo -j 9by e7 d4x p m0r
131 Záväzky voči zamestnancom i94 s8y s2l ok0
132 Záväzky zo sociálneho poistenia p 4yc f 4i7 6fn b8y
133 Daňové záväzky a dotácie ij hv6 n1 7z3 1 32w gtc 797 68n f7j b t00 a yir 3 a09
135 Iné záväzky bi dp5 ca pbf 0r jh4 m 3ba i lzo g1 j07 xy fty sw v5p ov hvd f 2gh
136 Krátkodobé rezervy -p z6g
139 Bežné bankové úvery 7pb d5v eef vvo sl e1g
140 Krátkodobé finančné výpomoci -tsf -vkf
141 Časové rozlíšenie súčet -g 8nk
143 Výdavky budúcich období kratkodobé -b ekf