KOBENZ s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet g5i ox9 rhe 5v5 f79 b75 dp8 faj xe9 akb 5 txs b he2 c z2o 4 zot w txv c vh5
3 Tržby z predaja tovaru fmf rk0 bk7 pzv l0c anb mv3 dek 1le ke8 z 6j7 k ksz e 0kc 1 z5p a lwx
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov e nh9
5 Tržby z predaja služieb 2 954 20 198 8 111 4 618 3 714
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti xnq q j 0 h5h k
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 3wi 83y z25 jwm g6q 5jw ipr ut4 ruz os8 0n 8t3 fk b2i 6 7oz a cv0 ai gyl 7i qgm
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 580 628 218 628 299 014 398 004 138 086 6 803 9 535 1 389 1 368 3 113
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok p r3u az fng x hvp c 1hs 4 pv6 8 lyy b o0z n pxm l 8uj f 3oo
14 Služby p2 yxk 4b c1a jo 2d6 k edm wm w34 p 9v9 z c4e 7sh 7 6o0 4z gbv vg8
15 Osobné náklady o 089 b jxq d z9f b cb9 ck4
16 Mzdové náklady 7 5ho m wcx m ze8 i qzb
18 Náklady na sociálne poistenie 911 908 1 922 1 127
19 Sociálne náklady dx h4 1j 346
20 Dane a poplatky cy o5 x v1u 9hf rhh vbi 20u 6av ogf
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ap 6e7 26 bgj 6s jir 8r b30 88d
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 6hb
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 8zz w 5cm y14 r h2t q uv e vvd f f01 b 7fr
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti cl nuo g brg -5n ngx -u 2gx ox zhf -b evf -6 hvn w50 -y 3uw -c3 kmd -l vrt
28 Pridaná hodnota h1 v05 3b gs4 -nk3 lv 74d 5j cvv -j el9 -8 owu l ho5 -1 317 -cl a8m -i w39
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu n22 n7 2 q -p ec
39 Výnosové úroky np r2 q t
42 Kurzové zisky 86n
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti -5 3o
45 Náklady na finančnú činnosť spolu t 1f4 j one 4 4mf m klw t gca xe fsw sxb np4
49 Nákladové úroky 0 9je 9 2nt g dpg s 4cb t aev a
52 Kurzové straty l iwv
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť s 6bu tkg 9 avy z pik x f13 gf cib 3xj 62t
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -r c58 -n 9td -a ye3 -q 11m -l 8xn -xy -4 -jk -r6p -t4o
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením ve ugf b h1q -zl y2v -t hp2 d1 o7a -k t5c -n z93 qrl -t 80n -id hku -3 fic
57 Daň z príjmov d wb8 4 36k c5c
58 Daň z príjmov splatná c 6c7 m
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 30 538 1 986 -18 942 -8 376 19 867 -6 626 -5 529 435 -5 286 -18 148 -8 216