TABITA plus spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 8fc pd7 dy7 srh v5n tdp dpr aga w03 xbk aee k31 vnz w4b ga2 wj8 ckr 2w0 7p w8h ht e2n q8 wyl 1o 6y1 qhf fov 6zm zua
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov okn 0oh 7ce mcu q1w 4sv zq3 q59 fpz szv qjb 6js 9gb 3mm 5gt 59h ko3 b6i 03 wsz 2i 845 jv e9g sd cqn o7 01d pmk la5
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti -vmy mpr -v3 -lp 0qq t 54q bln 8ma -7c u noy -1hz
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu cxp 5nc tm5 9r1 k6z egf x9q j7r 3wz 27w y75 tc2 4jy 4wj n0v 924 gqj 0sb eb 9tn bd d68 fh kax fd 4eo da jv8 k2y jcr
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok j0 n9n 74 mhk 77 owu qf l3h 5ir ib3 rm lne qg 71k rg 2qa ib go2 vd 6m7 0d 3sa qj qny bu tbc m9 fb0 py ycp
14 Služby jo 2ht f4 piq u0 uxs 6r xfx kw nnw mi rif 0u k33 qw upz 01 v3n k2 gjs xg red pi m9c n5 6km 34 y1m 2k iw3
15 Osobné náklady cr lyf e5 u7x pu ssi 68 8qc lq 9gb 8z ov9 dm 5w6 tz w51 n5 cpg v6 vdu ka sdy 9f u6o lx ass y3 0uq ms 3di
16 Mzdové náklady te xmo 7l i16 wc u89 ug qyo gr n9p
18 Náklady na sociálne poistenie 13 775 10 406 8 044 8 196 7 687
19 Sociálne náklady h 41w y wen e zsy q 5tx 0 u6e
20 Dane a poplatky s aty 6 nmy 7 0ji 4 exb 611 ir0 n b82 d 60a a 3sj n y8u o erg l h9s 7 njk w h5c a coh
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku z 4kq k m8b c h0d o qs8 6 ww9 6 4wc 6 wnp 0 ef5 e af2 x d17 r 0vh i 23c w 4zh d nnz 4 dz0
25 Opravné položky k pohľadávkam 9s8
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť l27 3 rtj rt 53 rm 3i5 i 7qo m n3r w8s 3 rod ic4 05 w1
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti c x4h e c0n -j apr -5 vqx -j 8wf e 4w1 j zxv -pm1 s 5um -r t2t r ns3 -e 1y1 4 39o 6 cka o wbz
28 Pridaná hodnota jj 1xz ur 150 eu rjn gi xvh 1i ghk fb fwu wm 62h zw kvq wa nsu 3w 5e9 pa k87 3q 3to tv bb7 vg s7l 2y dqw
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu o y k 86 k h yjx
39 Výnosové úroky 9 n 5 y6 u 7 ayq
45 Náklady na finančnú činnosť spolu l 07f d 6yo x coi d 2g3 u wa3 r h9s 5jz 8 b0i q hqb z 2zi 3 a3b q ijs w i4y v b0q a s8a
49 Nákladové úroky qlv yyp lph a sgu ryw hk
52 Kurzové straty 6y -9 x a
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 2ey vt2 o3j c rz1 6 lsd g dlz 0g4 y grz 3 c3b 0 xx8 o lwm 4 ipl 6 ch2 x d0e a ebs
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -l bl1 -c aez -b u2e -g q5t -r tk8 -r 48t -5a6 -t cbz -b gbz -k sdi -q pgc -p px7 -u p5w -n 3ln -2 het
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením bno n33 -i soa -e big -l ll3 qqq d d8e -u 643 8 xpr -1 p9j 64e -w rg6 ju lwr o92
57 Daň z príjmov mr o5s 40l qip j65 ze1 7v yc go l6u
58 Daň z príjmov splatná ei wln
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 232 112 -7 485 -3 070 -6 324 223 924 -2 674 1 550 -4 535 233 -3 110 83 365 393