KASA ZÁLOŽNÁ akciová spoločnosť - Podrobnosti

Vložka číslo
1165/V
Dátum vzniku
24.01.2001
Konanie menom spoločnosti
Každý člen predstavenstva je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne, iba ak hodnota predmetu právneho úkonu vrátane príslušenstva nepresahuje 50.000.- EUR. Ak hodnota právneho úkonu vrátane príslušenstva je rovná alebo vyššia ako 50.000.-EUR, konajú v mene spoločnosti vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne.
Základné imanie
34 000,00 €
Predmety činnosti
 • skladovanie a pomocné činnosti v doprave (od 8.3.2017)
 • kuriérske služby (od 8.3.2017)
 • zásielkový predaj (od 3.3.2005)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od 3.3.2005)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od 3.3.2005)
 • výroba bicyklov (od 3.3.2005)
 • sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti (od 3.3.2005)
 • servis bicyklov a športového tovaru (od 3.3.2005)
 • vedenie účtovníctva (od 3.3.2005)
 • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností (od 3.3.2005)
 • činnosť účtovných poradcov (od 3.3.2005)
 • vydavateľská činnosť (od 3.3.2005)
 • predaj na trhoch (od 3.3.2005)
 • prekladištia nákladov, skladovanie - neverejné (od 3.3.2005)
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb (od 3.3.2005)
 • správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu (od 3.3.2005)
 • prenájom dopravných zariadení (od 3.3.2005)
 • prenájom lodí (od 3.3.2005)
 • prenájom lietadiel (od 3.3.2005)
 • prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení (od 3.3.2005)
 • prenájom strojov, prístrojov a nástrojov (od 3.3.2005)
 • prenájom stavebných strojov a zariadení (od 3.3.2005)
 • prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov (od 3.3.2005)
 • prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť (od 3.3.2005)
 • automatizované spracovanie údajov (od 3.3.2005)
 • poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie údajov (od 3.3.2005)
 • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od 3.3.2005)
 • upratovacie práce (od 3.3.2005)
 • sekretárske služby (od 3.3.2005)
 • záložňa (od 24.1.2001)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 24.1.2001)
 • činnosti v oblasti nehnuteľnosti na základe honoráru alebo kontraktu (od 24.1.2001)
 • maloobchod s použitým tovarom (od 24.1.2001)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Hodnota: 34,00 €
 • Počet: 1000
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 04.01.2011
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Ing. Vladimír Radvák
  Tokajícka 869/4
  04022 Košice
  Slovensko
  Vznik funkcie: 22.01.2016
  Názov funkcie: člen
 • Juraj Vetrák
  Huncovská 14
  04001 Košice
  Slovensko
  Vznik funkcie: 22.01.2016
  Názov funkcie: predseda
 • Ing. Peter Palášthy
  Garbiarska 1070/11
  04001 Košice-Staré mesto
  Slovensko
  Vznik funkcie: 22.01.2016
  Názov funkcie: člen
 • Ing. Milan Jabrocký
  Nad Laborcom 1779/46
  07101 Michalovce
  Slovensko
  Vznik funkcie: 22.01.2016
  Názov funkcie: člen
Dozorná rada
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zmena stanov a.s. zo dňa 26.9.2003.
 • Zmena stanov a.s. zo dňa 13.3.2003.
 • Akciová spoločnosť bola založená zakl. zmluvou zo dňa 22.11.2000 podľa zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
 • Stanovy akciovej spoločnosti zo dňa 13.3.2003
 • Notárska zápisnica N 229/2003, Nz 84994/2003 osvedčenie o priebehu VZ zo dňa 26.9.2003
 • Notárska zápisnica č. N 9/2006, Nz 4161/2006, NCRls 4151/2006 osvedčenie o konaní a výsledkoch MVZ
 • Notárska zápisnica č. N 143/2004, Nz 94827/2004 osvedčenie o konaní a výsledkoch VZ
 • Rozhodnutie o premene menovitej hodnoty vkladu a ZI
 • Notárska zápisnica N 35/2017, Nz 5124/2017, NCRls 5215/2017 osvedčenie priebehu MVZ
 • Notárska zápisnica N 45/2011, Nz 20312/2011, NCRls 20838/2011 osvedčenie o priebehu MVZ
 • Notárska zápisnica N 12/2016, Nz 1954/2016, NCRls 2013/2016 priebeh z MVZ
 • Stanovy
 • Úplné znenie stanov
 • Listina o ustanovení do funkcie a podpisový vzor: Juraj Vetrák
 • Listina o ustanovení do funkcie a podpisový vzor: Ing. Milan Jabrocký
 • Listina o ustanovení dop funkcie a podpisový vzor: Ing. Peter Palášthy
 • Listina o ustanovení do funkcie a podpisový vzor - Ing. Vladimír Radvák
 • Výročná správa, správa nezávislého audítora, účtovná závierka 2011
 • Výročná správa, správa nezávislého audítora, účtovná závierka 2012
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2021
 • Výročná správa, správa nezávislého audítora, účtovná závierka 2010
 • Účtovná závierka + výročná správa + správa nezávislého audítora 2004
 • Výročná správa + správa nezávislého audítora + účtovná závierka za rok 2005
 • Účtovná závierka + výročná správa + správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou + správa nezávislého audítora 2007
 • Výročná správa 2006
 • Účtovná závierka + výročná správa + správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou + správa nezávislého audítora 2008
 • Výročná správa 2009
 • Správa nezávislého audítora + účtovná závierka 2009
 • Účtovná závierka 2003
 • Výročná správa 2003
 • Správa nezávislého audítora 2003
 • Účtovná závierka za rok 2012 - Výkaz ziskov a strát.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2019
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2020
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka + správa nezávislého audítora 2001
 • Účtovná závierka + výročná správa + správa audítora o agregovanej účtovnej závierke + správa audítora pre akcionárov 2002
 • Listina prítomných zo zasadnutia MVZ
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení OU-KE-OZP1-2017/013555-2
 • Živnostenský list č. Žo-2005/00147/3/HRI
Dátum aktualizácie
25.03.2023
Domény