DRX CONSULTING a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
1171/V
Dátum vzniku
27.03.2001
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripojí každý člen predstavenstva svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
165 969,59 €
Predmety činnosti
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 24.2.2010)
 • počítačové služby (od 24.2.2010)
 • služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 24.2.2010)
 • administratívne služby (od 24.2.2010)
 • činnosť podnikateľských, organizačných, ekonomických poradcov (od 24.2.2010)
 • správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty (od 24.2.2010)
 • vedenie účtovníctva (od 24.2.2010)
 • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 24.2.2010)
 • reklamné a marketingové služby (od 24.2.2010)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 24.2.2010)
 • sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 27.3.2001)
 • sprostredkovanie dopravy (od 27.3.2001)
 • činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom (od 27.3.2001)
 • sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností (od 27.3.2001)
 • činnosti v oblasti nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu (od 27.3.2001)
 • poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát (od 27.3.2001)
 • výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied, v oblasti humanitných a spoločenských vied a náuk o literatúre (od 27.3.2001)
 • podnikateľské poradenstvo okrem účtovného, ekonomického a organizačného poradenstva (od 27.3.2001)
 • inžinierska činnosť mimo výkonu stavbyvedúceho a stavebného dozoru (od 27.3.2001)
 • kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb) (od 27.3.2001)
 • prekladateľské a tlmočnícke služby (od 27.3.2001)
 • faktoring a forfaiting (od 27.3.2001)
 • uskladňovanie spisov /dokumentov/ nearchívnej povahy (od 27.3.2001)
 • zobraziť ukončené
 • výskum verejnej mienky (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • činnosť knižníc (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • prevádzka múzeí a galérií (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • činnosť botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • prevádzkovanie športových zariadení (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • služby pre osobnú hygienu (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • súkromné domácnosti s domácim personálom (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • poskytovanie colných záruk colno deklaračné služby, prevádzkovanie colného skladu (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • sprostredkovanie leteckej prepravy (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • predškolská príprava a výchova (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • základné vzdelanie (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • stredné školstvo (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • vysoké školstvo (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • čistiace a iné prevádzkové služby pre mesto alebo obec (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba, požičiavanie, distribúcia videa (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • činnosti zábavných parkov a lunaparkov (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • činnosť spravodajských tlačových kancelárií (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • reklamná činnosť (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • čistenie budov (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • upratovacie práce (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • fotografické služby (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • baliace činnosti (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • prenájom strojov a prístrojov, motorových vozidiel, dopravných zariadení, pozemných dopravných zariadení, lodí, lietadiel, poľnohospodárskych strojov a zariadení, stavebných strojov a zariadení, kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektrických zariadení na spracovanie údajov (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • rozvoj a rozdeľovanie nehnuteľností (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • prekladištia nákladov (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • preklad nákladov (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • skladovanie (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • veľkoobchod s poľnohospodárskymi základnými produktami a živými zvieratami (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • veľkoobchod s obilím, osivom a krmivom (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • veľkoobchod s kvetmi a rastlinami (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • veľkoobchod so surovými kožkami a kožami (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • veľkoobchod so surovým tabakom (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • veľkoobchod s potravinami, nápojmi, tabakom a tabakovým tovarom (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • veľkoobchod so zeleninou, ovocím a zemiakmi (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • veľkoobchod smäsom a mäsovými výrobkami (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • veľkoobchod s mliekarenskými výrobkami, vajciami, olejom a tukmi (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • veľkoobchod s cukrom, čokoládou a s cukrovinkami (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • veľkoobchod s kávou, čajom, kakaom a korením (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • veľkoobchod s rybami, kôrovcami a mäkkýšmi (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • veľkoobchod s tovarom pre domácnosť (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • veľkoobchod s textilom, odevami a obuvou (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • veľkoobchod s elektrickými prístrojmi pre domácnosť vrátane rozhlasových a televíznych prístrojov (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • veľkoobchod s porcelánom a sklenenými výrobkami, tapetami, čistiacimi prostriedkami, kozmetickými výrobkami a papierenským tovarom (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • veľkoobchod s nepoľnohospodárskymi medziproduktami v rozsahu voľnej živnosti (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • veľkoobchod s pevnými, tekutými a plynnými palivami a príbuznými výrobkami (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami, drevom, stavebnými materiálmi a sanitárnym zariadením /laky a nátery/ (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • veľkoobchod so železiarskym tovarom, inštalatérskym a vykurovacím zariadením, strojmi, zariadeniami a príslušenstvom, obrábacími strojmi pre opracovanie dreva a kovu, stavebnými strojmi, strojmi pre textilný priemysel, so šijacími a pletacími strojmi, kancelárskymi strojmi a zariadením, strojmi pre priemysel, obchod a lodnú plavbu, poľnohospodárskymi strojmi vrátane príslušenstva, náradia, poľnohospodárskymi traktormi (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • veľkoobchod s chemickými výrobkami (priemyselné chemikálie, hnojivá, plasty, chemické vlákna) v rozsahu voľnej živnosti (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • maloobchod s potravinami a pochutinami, nápojmi, tabakom, ovocím a zeleninou, mäsom a mäsovými výrobkami, rybami, kôrovcami a mäkkýšmi, chlebom, cukrárskymi výrobkami a cukrovinkami, tabakovými výrobkami, kozmetickým tovarom a výrobkami, textilom, odevami, obuvou a koženým tovarom, nábytkom a svietidlami, prístrojmi pre domácnosť a rozhlasovými a televíznymi prijímačmi, železiarskym tovarom, farbami, skleneným tovarom, potrebami pre domácich majstrov, knihami, novinami, časopismi, písacími a kancelárskymi potrebami, exotickým zvieractvom a vtáctvom, akvarijnými rybkami, tuhými palivami (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • maloobchod s použitým tovarom v predajniach (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • zásielkový predaj (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • oprava osobného tovaru a potrieb pre domácnosť (mimo automobilov a motocyklov) (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • oprava obuvi a kožených výrobkov (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • oprava spotrebného tovaru v rozsahu voľnej živnosti (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • servis športového náradia (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • opravy odevov (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • kempingy, turistické nocľahárne, chaty, autokempingy a táborištia po triedu *** (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • ubytovanie vo vysokoškolských internátoch, domovoch mládeže (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • predaj nealkoholických nápojov a fľaškového piva na verejných priestranstvách (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, destilátov a piva (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozícii viac ako 8 miest (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • potrubná doprava (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • spracovanie prírodného medu (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • chov exotických a laboratórnych zvierat, akvarijných rybičiek, priadky morušovej (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • spracovanie a konzervovanie rýb a výroba rybích výrobkov (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • spracovanie zemiakov (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba ovocných a zeleninových nápojov a výrobkov (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • ťažba dreva a pridružené služby (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov, výroba surového a rafinovaného oleja a tukov (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba stužených jedlých tukov (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba mrazených výrobkov (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba škrobárskych výrobkov (umelý med) (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba hotových krmív (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba potravinárskych výrobkov a koncentrátov a diétnych potravín v rozsahu voľnej živnosti (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba trvanlivých pekárenských výrobkov (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba cukru, kakaa, čokolády a cukroviniek (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba cestovín (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba čaju a kávy (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba chuťových prísad a korenín (ocot) (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • spracovanie vajec (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba droždia (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba ovocného vína (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba nedestilovaných kvasených nápojov (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • stáčanie prírodnej minerálnej a výroba nealkoholických nápojov (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • úprava a spriadanie textilných /napr. jutové, konopné, vigoňové/, bavlnárskych, vlnárskych, ľanárskych, mykaných a česaných vlákien /pamuky/ (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • súkanie a úprava hodvábu, súkanie a tvarovanie syntetických priadzí, výroba nití (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • tkanie textílií, bavlnárskych, mykaných, vlnárskych, česaných, hodvábnických, ľanárskych a jutových textílií (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • konečná úprava textílií (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba konfekčného textilného tovaru /okrem odevov/ (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba posteľného prádla (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba konfekčných výrobkov bytových (okrem kobercov) (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba stolných a podobných textilných výrobkov pre domácnosť (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba plachiet, stanov (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba kobercov a podlahových textílií (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba ľanových povrazov a sieťovaných výrobkov (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba povraznícka (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba netkaných textílií a výrobkov z nich (okrem odevov) (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba stúh, strapcov a brmbolcov (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba tylov a čipiek, záclon a výšiviek (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba textilnej vaty a výrobkov z nej (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba textilných knôtov, hadíc (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba textilných materiálov impregnovaných, potiahnutých alebo laminovaných plastami (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba bandáží (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba pletených materiálov, pleteného tovaru a pleteného ošatenia (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba pančuchového tovaru (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba kožených a pracovných odevov (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba spodnej bielizne (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba klobučníckych výrobkov (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba odevných doplnkov z textilného materiálu (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba brašnárskeho a sedlárskeho tovaru a obuvi, usní a podobných hmôt (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba košov prúteného tovaru (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba píliarska a impregnácia dreva (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba dýh, preglejkových výrobkov a aglomerovaných drevárskych výrobkov (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba drevených obalov (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba tovaru z korku a výroba košikárska (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba vlákniny, papiera a lepenky (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba tovaru z papiera a lepenky (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba domácich potrieb, hygienických a toaletných výrobkov z papiera (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba kancelárskych a školských potrieb z papiera (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba tapiet (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • vydavateľské činnosti - vydávanie kníh, novín, časopisov a iných periodických publikácii (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • vydávanie a rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • viazanie kníh a konečné spracovanie (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • rozmnožovanie nahraných nosičov (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • spracovanie tuhých a plynných palív a rafinérske spracovanie ropy (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba farbív a pigmentov (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba plastov v primárnej forme (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba syntetického kaučuku v primárnej forme (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba náterových hmôt, lakov a podkladových ochranných vrstiev, tlačiarenských černí a tmelov (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba lepidiel a želatiny, éterických olejov (silíc) (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba chemických výrobkov pre fotografické účely (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba nenahraných nosičov údajov (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba dreveného uhlia (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba chemických, syntetických a umelých vlákien (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba tovaru z plastov, platní, fólií, hadíc, profilov a obalov z plastov, výroba výrobkov z plastov pre stavebníctvo (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • koksovanie, rafinácia, spracovanie ropy (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba technických plynov (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba, tvarovanie a spracovanie plochého skla (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba dutého skla (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba sklenených vlákien a výrobkov z nich (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba a spracovanie iného skla vrátane technických sklenených nádob v rozsahu voľnej živnosti (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba nežiaruvzdorných keramických tovarov mimostavebníctvo, výroba žiaruvzdorných keramických tovarov (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba keramických a porcelánových výrobkov pre domácnosť a ozdobných predmetov (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba úžitkového a ozdobného porcelánu, keramiky a hrnčiarskych výrobkov (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba keramických výrobkov pre sanitárne a technické účely (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba izolátorov a izolačných kusov z keramiky (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba keramických obkladačiek a dlaždíc (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba tehál, pálenej krytiny a kameniny pre stavebníctvo (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba cementu, vápna a sádry (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba stavebných prvkov zo sádry (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba transportného betónu (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba malty (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba azbestocementových výrobkov (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba brusív (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba železa, ocele a ferozliatin (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba trubiek (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba prevalkov, plechu, drôtu, profilov a iné hutnícke spracovanie surového železa a ocele (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • ťahanie za studena (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • valcovanie za studena úzkych pásov (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • tvarovanie za studena (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • ťahanie drôtov (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba nožiarskeho tovaru (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba zámkov a kovaní (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba drobných kovových obalov (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba drôtených výrobkov (klince) (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba upínadiel, skrutiek, reťazí a pružín (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba káblov a vodičov (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba akumulátorov, primárnych článkov a batérií (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba prívesov a návesov (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • stavba a oprava športových a rekreačných nemotorových člnov (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba a opravy bicyklov (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba čalúnených výrobkov (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba nábytku (neremeselná) (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba matracov (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • razenie mincí a medailí (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba hudobných nástrojov (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba športového tovaru (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba hier a hračiek (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba bižutérie (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba metiel a kartáčov (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba konfekčných zapínadiel (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba detských kočiarov (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba školských a kancelárskych potrieb okrem papierových (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba dáždnikov, slnečníkov, sviečok (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba ľadu (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • prípravné práce pre stavbu (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • demolácia a zemné práce (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • maliarske, natieračské a sklenárske práce (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • prenájom motorových vozidiel (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies okrem protektorovania (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • predaj súčiastok a príslušenstva dvojstopých motorových vozidiel (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
 • maloobchodný predaj pohonných hmôt (od 27.3.2001 do 23.2.2010)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Hodnota: 33 193,92 €
 • Počet: 4
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 14.10.2009
 • Forma: akcie na meno
 • Hodnota: 3 319,39 €
 • Počet: 9
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 14.10.2009
 • Forma: akcie na meno
 • Hodnota: 331,94 €
 • Počet: 10
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 14.10.2009
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Ing. Peter Kruško
  Krakovská 1028/9
  04011 Košice - mestská časť Juh
  Slovensko
  Vznik funkcie: 17.06.2019
  Názov funkcie: člen
 • Richard Nosaczynski
  106
  96974 Beluj
  Slovensko
  Vznik funkcie: 21.01.2016
  Názov funkcie: predseda
Dozorná rada
Ďalsie právne skutočnosti
 • Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov zo dňa 19.2.2001 podľa zák. č. 513/91 Zb. vo forme notárskej zápisnice číslo N 30/01, Nz 30/01 zo dňa 19.2.2001.
Uložené listiny
 • notarska zapisnica.zep
 • zapisnica DR.zep
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia.zepx
 • zapisnica .zepx
 • Notárska zápisnica N 24/2010, Nz 1498/2010, NCRls 1549/2010 osvedčenie priebehu a výsledkov MVZ
 • súhlas s ustanovením do funkcie člena dozornej rady 1.zepx
 • Súhlas s ustanovením do funkcie člena dozornej rady 2.zepx
 • Prehlásenie a podpisový vzor: RNDr. Jozef Oravec
 • Prehlásenie a podpisový vzor - Ing. Lórant Szabó
 • Prehlásenie a podpisový vzor: RNDr. Tomáš Pilát
 • Súhlas s ustanovením do funkcie člena dozornej rady I.zepx
 • Súhlas a podpisový vzor člena predstavenstva.zepx
 • vyhlasenie1.zep
 • vyhlasenie2.zep
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka 2010
 • Účtovná závierka 2009
 • Účtovná závierka 2011
 • ŽL č. OŽP-C/2010/01702-5 až 14
Dátum aktualizácie
28.11.2022