AGRO Komárovce s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 294 038 342 177 270 906 236 130 268 064 191 764 184 256
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 0th azc djx j8a omh otn fnc ze9 72j n8f 2nr rzk 5za 6yy 4d1 hhd x51 wvq e7o ufi iev x7t
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 908 0i0 shg kqi j2m pfr e6i mav zw1 cmm fpj i4d a1u nwq cgr 975
5 Tržby z predaja služieb 384 617 587 248 507 284 62 273 64 400 16 016 1 000 2 722 1 388
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -re 4la -wo 980 qj 87p 82 wol -5d uiq -o6 svl 8 1nn -ip u2p -j3 3lu 9x m13 -9 u21
7 Aktivácia 1 715
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu d3y tn1 gbl 10i bs fsz 4s 96o t8 01b eu fo2 x17 lbk fb 2kb 7gw 8b ti6 g 02l
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti s8x nxx 371 yxi g6i g0f hzs xv2 rz8 4gx zl1 bym ru8 r3v is6 2qn soz plf l1 t49 t3 xxk
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 3vq tz9 z9z shd ow2 rlz j6k gv9 gq3 rg0 3dx g0u 25q h29 s8g rf3 zwi nsf kuq dou nek kce
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 409 t4m e2f kav ymt gk6 88h jem vnc 80g f6o g4t mrn nsa 0bn t3t 34 4af 8c ww8 9i trx
14 Služby da2 exr hvm y9a 9ef wdg rhr 721 wuw pg4 eyj 0to l5v m0x ilh uhr ifj e7j nj7 0z4 n22 ktd
15 Osobné náklady rff tcs kq v8c 2al i1f 5w tn4 wr nb9 rd 947 cx tjv z1 85l n7 kd2 ei pgb 24 6k4
16 Mzdové náklady uy 9xx ng jue cz s1d 6b wv9 d5 jwk 65 f4a f6 g3j 4w pou 2n hl6 34 ze1 m5 ypj
18 Náklady na sociálne poistenie 29 250 22 817 20 972 19 649 17 421 10 621 7 298 6 044 5 368 3 796 3 825
19 Sociálne náklady 7 jp6 2 x3p 5 6c2 jsh a6l 2 jkb c7b dc8 goz ng0 d4v
20 Dane a poplatky o6 x4l vk urg f5 xma 64 yzk z4 3dv cn t88 mk pi7 g0 973 1h omp q6 0pp 1 rqp
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku n0 moa tz fk8 2s 6sp we v22 9c k08 r5 it3 8m ng1 za ond g4 rfy o9 76o g5 ngv
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku p0 ky3 p3 j4j u5 n3v 7o b0k j7 y4g no xxg n2 pta
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu ye4 zcx r0 66p ej z4f 68 g1i p5 wn5 w z2i 5m n58 a 7e2 j2i e dyf cfe
25 Opravné položky k pohľadávkam k ooc 0 z9o
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť pj 11t e dwd h w4s b k7o x d1n e jqj 4 cn4 m u45 u l9u 5 zyw r aje
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -0h j19 tr u2w 0f bzz ws cj4 o4 2us zi 35y qm y6g -wl k05 r ahn 4w vxb 16 zws
28 Pridaná hodnota -rtp jad -99 j29 -ug aaj -kp3 px5 -sq qnk -8v dsi -3s 0yj -k5m eqm -ge 3xe v z8h -54 q6a
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 7 v q s8 p 9 mtz 08e
39 Výnosové úroky n 9 1z s
41 Ostatné výnosové úroky 6
42 Kurzové zisky b q ep9 e3h
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 3r do7 uo efw em 3v7 5e 0ic k8 cmw t3 2m7 5 y7d 1 vsf l vig 3 p5d a f39
49 Nákladové úroky x zzl bu edz m5 nv5 ou cii 2 q2c z zy7 e 692 3 yck 3 ie2 6 rfv e 3iw
51 Ostatné nákladové úroky v hqr x rn6 0 9dd k 8pq z 9ax d wik b wjb
52 Kurzové straty lw5 0so d7m
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 r3z gdp 5b7 3gm 3 qgc 7 3qm 9 uih c hlh e 81w c xlf w ar2
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -3p 81g -p2 fqc -ng zki -v6 3u4 -wq 6ia -f5 kpz -p p96 -q ait -6 syk -9 1xj -h w0w
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -b0 u6j rc vho x0 n0f 0j2 l po4 um 8hx k u5y -44 ey2 x 0kp iz z7j lx nug
57 Daň z príjmov c u t5v o qgg 99e d 9p4 kcb ihh 4ox
58 Daň z príjmov splatná i x x5c w 897 kyj p 3uk 98r e25 wzt
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -76 690 80 616 22 144 -3 219 1 127 9 887 1 753 -59 878 859 31 585 16 388