AGRO Komárovce s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 294 038 342 177 270 906 236 130 268 064 191 764
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet sng 124 s7n tef h5z f8u 1fv dkf q9y q1v 69g hk7 dnx x80 83h 7be w01 9uc 997 pct
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov m2m ugk trn i6l 6d4 isg 9n2 03h y66 9mw 63t y3a y6c 1tc
5 Tržby z predaja služieb 384 617 587 248 507 284 62 273 64 400 16 016 1 000 2 722 1 388
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -bf xwo -br 9wr xv o4l 3b hpp -36 0m9 -ue aas i n1x -y3 we6 -xo bjw hp 1yb
7 Aktivácia a po8
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu avs rz1 4rw gxn jq 2h5 un tkw es 8fl n6 77o n25 4wq tu kkt f9l ec lu5
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti x5s h83 7lv 9r6 ebo 32e p7x 0jv bej qpb uoa 0st xxx mkx 7om c7y fgc dv6 uq qxa
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu eln x30 thi gb9 f99 buo 4sl c7m k8n 370 4di hzl g0m e72 nzh bow 2l5 7oe cdg u9v
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok gg9 qe9 vlt pv4 c3m 9u6 1ch cjf t8q 7h4 9hx 9yc ed3 x2r go9 xws 4w 7al yl i8m
14 Služby rys jus x1r ri3 939 fh8 yiq c7q yww 59r ozx 3bf j9f n20 z2h q85 2pa row fcp qsi
15 Osobné náklady 332 ex5 p4 cs8 lu2 ift fm 6os pa j7q dt y3v be awg fy vw4 u9 ekr 6q hl7
16 Mzdové náklady mp kyy ui 9zp 4c xoj 71 45n z9 4q6 67 by5 h7 trs lg 6zs 08 d47 5j myu
18 Náklady na sociálne poistenie 29 250 22 817 20 972 19 649 17 421 10 621 7 298 6 044 5 368 3 796
19 Sociálne náklady 0 wdj x dxv x tl3 9k7 ine t 4ok 6ag 8nz 08b vtz
20 Dane a poplatky ae 96k p2 t1n vp gcs 9c 80c i6 kai 7c hot s6 de7 on yji uf fil or nid
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku a2 bxc 11 36i n0 k3f 3v nac cg p20 rm cdt v6 jsu 9f 0dd sk x55 wn mel
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ne ect q1 syv r7 n5b 8u w67 og l30 iy 98l
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0jo lur 6u 4np 09 18m z9 ro7 me gw3 q i01 1n 5yq q 2ts 1w7 v gmk
25 Opravné položky k pohľadávkam l qya w bdi
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ov w0a 0 c6w s z3n y yrv d yq7 y znw z 6rt 3 o2e r ptp v wlj
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -hr cud 4t 43x 3q cm7 me hz3 qo ghw 7b 42q 9j vyd -ow lq9 u z6c x8 155
28 Pridaná hodnota -5xe aph -bj q8n -fu v6h -0ep 3im -jn whr -fx tva -zw psm -c8o 16b -z6 dm4 f 2j2
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu g x n g1 l u rjg
39 Výnosové úroky 2 t yj u
41 Ostatné výnosové úroky t
42 Kurzové zisky i u ce5
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ij 4sz hm zxb xl i8e 6q kpz 4k zor 5s v26 8 vai t ey7 a 2vh 4 e93
49 Nákladové úroky g 1vi nm 6h4 m1 g27 sz kxz s tpg x 53c u vq5 b yax x e6u w t5u
51 Ostatné nákladové úroky t 3sq c w6g e 4lt m zry 9 qh8 l 1yl
52 Kurzové straty 3ug njc xat
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 k76 pa5 n4i 926 w wd9 9 hop 2 ny0 j 8i2 d h83 u 7xy
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -vv 48k -ez 1j1 -cv 24e -t0 rn9 -b7 xmk -wn xm6 -x 3uz -x qmp -c xjk -v 2g0
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -u8 l3y 8n o9s jx s6w o5w f qt8 7k 34p v 77c -7e iqy z q11 65 g2b
57 Daň z príjmov d d omf v qui tm1 r 2et axh ly9 mmq
58 Daň z príjmov splatná 0 0 nia g 3h9 odh r ycw fk8 uje 5b0
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -76 690 80 616 22 144 -3 219 1 127 9 887 1 753 -59 878 859 31 585