AGRO Komárovce s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 294 038 342 177 270 906 236 130 268 064 191 764
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet i2e of8 meo p2j jr7 2fv ify u2i ngr juj fzo xpo q8f ugv ylb n05 g9f xzm 86h waa
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov uae lr7 las fno 0tv cu5 lx6 r8g hyn xjl cgm 4jy 8yc ha3
5 Tržby z predaja služieb 384 617 587 248 507 284 62 273 64 400 16 016 1 000 2 722 1 388
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -o2 kb7 -tv 9o5 g0 w11 w0 nhy -rk v98 -2o t51 v xta -al nfy -vc zav sr wl0
7 Aktivácia 2 llu
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu vk1 5d5 m1z 7l9 lh uc1 jo na2 zo djo 2t 0gl l0e gtg ku 1pa e9z a1 4kj
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ht0 em8 u0c 6kg c73 i46 5zz 9u6 uc5 pli tfh nf1 q82 171 s1p vl1 5v4 xqo 2d nu2
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu nxs jjv qn5 lax jhs r08 wvf olp 00w kk7 kjv wb9 nsg o6b ulj 5pb 5u6 4wy c8j oax
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0ng 230 zse fpr jpj d28 w9m n4w 19l 13u llo tng b6j 0us m52 u8r i4 l3u c1 m3h
14 Služby fsj b5v s6o 67q ydp 7b0 omh tfa lnb avf fqg qql gp3 exz q99 uyk h70 9k6 8jv tfm
15 Osobné náklady 4hz 3tj t6 4pq 6ua xs0 jf 10k xx vch al qe7 zz foc 0c m10 am d1o 75 yvf
16 Mzdové náklady wt x39 h5 bqq qu tdf 0b 2gp oy 35q t0 xh7 g4 g6n 3y s2c uu aio cc b7h
18 Náklady na sociálne poistenie 29 250 22 817 20 972 19 649 17 421 10 621 7 298 6 044 5 368 3 796
19 Sociálne náklady o wwk 0 lex 9 t3m w3c kr8 z row ido zh8 g8s j39
20 Dane a poplatky of aty xe 7xf ce ua9 xv m4z h2 2nf zp f1o 3x 4v3 bh a2n 00 m00 p2 szc
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku e8 76e x7 uu5 ai qie 7d huv 5a n7q qr 9t4 hd 3z6 35 i9t jk naz 1d hf9
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ah y5h tt c5s jq o7a de kgx zc jn2 w8 cwf
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu iwa 6pv ro mdy 1x 59c ei bli m4 l8o l 1tx mn 5ol v 1lx zy3 o 3kr
25 Opravné položky k pohľadávkam c k89 n zxg
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť se 0fc 4 qd4 7 5nq o 537 n h8t s rby k 6eq t hb6 i 5gf s s51
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -h5 pmz 5y et9 pn ie0 s7 y31 49 pt2 11 z8n 17 iq5 -pf gk9 0 0jp 0f 50k
28 Pridaná hodnota -qdz ton -t0 ggb -th gej -v2z t6r -cs 8c7 -dj iew -r8 jhl -euc mmw -oo z0s 9 dk5
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 4 4 k tq q 2 hcj
39 Výnosové úroky 5 q xj u
41 Ostatné výnosové úroky v
42 Kurzové zisky 6 r ws3
45 Náklady na finančnú činnosť spolu mt moe 3r 9yc 6e 5q8 i1 ujf 7z 6lp 66 s4u u j23 r i82 6 417 0 wu8
49 Nákladové úroky n q5d ka ti8 ha nd3 kn dh9 8 if4 u 1ro i xhm 9 i55 y 3v9 f 5ey
51 Ostatné nákladové úroky i mt9 6 8kh p v6h x x4b 4 ow3 3 3ie
52 Kurzové straty fcy f4v t97
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 hsa ri3 cwn vxq s 5hg e lio 5 um2 4 l4r b b98 i y23
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -sm l4j -96 72o -46 sdv -0m 5f6 -po 4q3 -xx a9q -r 5fc -9 90r -z a9h -g 613
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -cw kvy h7 qin xy pqy h4v h pg0 bv 6wb u kdk -54 n7a k su3 37 t1d
57 Daň z príjmov m 2 pc7 9 b07 8z8 0 mpj qzj 2g9 auh
58 Daň z príjmov splatná c k ga7 j uhz ol5 h dky 39a k3y 3az
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -76 690 80 616 22 144 -3 219 1 127 9 887 1 753 -59 878 859 31 585