XAMIS s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 183 387 202 379 206 272 214 572 255 888 262 284 220 538 211 764 244 954 235 121
2 Neobežný majetok rj khv 6n fyv 1w vbz p3 pgt bo jt8 j9 2l8 q8 w97 r8 nil cl 8k0 09 k73
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 13 240 21 670 21 670 38 354 36 355 24 521 28 018 38 596 25 215 15 821
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6e mo1 al pqk n6 4zm vx jt7 vk tyw yc lrg zf 826 ti pgj cu mjs 8h vai
33 Obežný majetok 8rx 6m2 6vu 8gv jm9 t12 3lg xct 5b1 tex 2gz 24e oqc zqf uvs b36 zkx mq4 6ym pjg
34 Zásoby súčet bq3 jp0 f4z f5l 272 im2 o8d 31k vfy 6w8 m77 shn am2 17d cvy 0n6 6xa 2yf ewx 4z1
35 Materiál zpv
39 Tovar qjj v9j nfb j99 pfu pwq 8dn 187 hx2 1bn xgu qrr xh3 l8p f4e 8hu og4 uks fcc 5hn
41 Dlhodobé pohľadávky súčet pub y7y
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet v72 qdt
43 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám rlk
53 Krátkodobé pohľadávky súčet t rl0 9 6lm 8 646 f atv p jpd e 7ag p yh6 n oo2 zz sol 87 g8v
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet i 4hc 0 yil p oum k y0z y rg3 q dvz 6 7ym f w3i j d85 h 2f4
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 5 r2d 6 yl5 d fnd 1 89a z nhr 6 vfv 9 uq0 m mps 5 rrg x nq1
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 50 000 50 000
63 Daňové pohľadávky a dotácie dl
71 Finančné účty n e01 f m3c 4 22z e y6m r 5an f pu7 b9 eov 83 du9 s0 6pe p6 tpb
72 Peniaze 3 lah b 3tx l zww t ezo 4 m9i u 7ty jz jg4 kh ihk v3 k5b 1i 66z
73 Účty v bankách dbu l d0p r 36o -k e 8dq
74 Časové rozlíšenie súčet o tbr v 9mf i cog 7 hmh s 13u y 7mg p bgk x 5fl 0 l4v ivk
75 Náklady budúcich období dlhodobé t 9cs m 9w6 m mj9 prm g 2cm
76 Náklady budúcich období krátkodobé 3 qyx i3r jbu g z55 e h76 1 4sr 8 o23 4 qw5 rfe
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9ya l8y 1cd dud 8rr 9j6 82e lhk xbi q54 mo5 1kd hgx 5vj x3g loi mu2 zdc pne fhb
80 Vlastné imanie y1 fyq e2 bnq q5 83h 90 4w3 a7 u42 55 zm2 ra1 fy8 klm vby 6nb f50 3m6 prd
81 Základné imanie súčet d zvq 6 4iu 0 57p 6 2er a zon b 8b3 h 0ya l yg2 7 221 u a91
82 Základné imanie f 77g g xrn 6 r54 j qyg k 6u1 0 npn 0 5nj l pn1 a okh y sbi
86 Ostatné kapitálové fondy cr e6f ix g4p co cv0 y9 6zg zl 7it da xfx le y2h 4p bu1 ol czu 32 qxa
87 Zákonné rezervné fondy 5ai b4y w65 uc1 vyz qn3 q3l 6ax cr0 81z
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ejr y8y 7mm m8f p13 xnu iil zdx us5 a0d
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -b o1b -j 627 -l amj 5fw q ppp a 2lo 1 zew b 8ap k wu8 t m3i
98 Nerozdelený zisk minulých rokov kx8 m vjh k qih 1 aml d sk4 y 6xj y 8ow 2 xpu
99 Neuhradená strata minulých rokov -n uwm -k inc -f p36 -x znu -k gub -m7m -v0d -v 9fg -p pyq
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -h6w 2gx g 9jz o b6w 8 yv8 6vc -l vui ff 1 azg jw8
101 Záväzky zay c53 vu6 muc y2n p2s 39g 4g3 cqn i91 im6 1lw kbg 0o9 5s6 lu7 y81 z85 ajl du7
102 Dlhodobé záväzky súčet 1 p9g gk as7 mx zgs qv j3i cao awb 99 nmx 1l yr5 dv juo 8 m5v
110 Ostatné dlhodobé záväzky i 2kd
114 Záväzky zo sociálneho fondu iq 68 8vn m5e vxi wlm wz9 y2e hq6 o5y
115 Iné dlhodobé záväzky dv l14 ja 570 gt m5v
121 Dlhodobé bankové úvery 9q h6b 6n h4k el wg7 yu cwa ab h6z a4 7n9
122 Krátkodobé záväzky súčet jr o9c vc 59k co rqo pg g0q 9am 4xm dnt j92 ck zwr 75 zjt 22 mjq ci ebq
123 Záväzky z obchodného styku súčet ol t4l e5 umx 3n l6s v8 za4 zd 53j 5o q2p 9d 2b4 42 5do 49 3jy 6m saf
126 Ostatné záväzky z obchodného styku wp q5r 52 azj bw cw5 5y cla ex xjx 7g u2m
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu zn cbv 5o foh x2 thj 4v m1r 8t sg3 wtw c0f kc fwq se 1yz 41 cwx bx hga
131 Záväzky voči zamestnancom e8v fif 0 y7j 0 4m3 i wnu t tfs g fck 0 e4k 7 ol0 3 0au
132 Záväzky zo sociálneho poistenia eyc ig1 k2c xzd a m3d b sj1 klw 8nn b uzh s xs9
133 Daňové záväzky a dotácie x juf -nfd 7 8ub t nnb b iy6 g qds 5 05s t new 9 6be 8 c9n
135 Iné záväzky wy b9a mw xsd f k6a p hpl q 6ct i wo4
136 Krátkodobé rezervy y3 20 e6 qj3 86j k uv0
137 Zákonné rezervy fz cu e2 k0s buz p 2rl
139 Bežné bankové úvery lb ldq 7y nuu aa sp3 aa xp9 4g kjk 5 fx0 o7 dwh k0 3qb 1t p4k