ATOMIA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 318 039 331 728 199 013 207 860 229 067 253 838 137 928 122 787 96 259 125 973
2 Neobežný majetok 6mc gzh ez6 okf cyb ofp g8g h0h z8q ymc x73 06f qx3 cng p8 12k xd tve 9vd 398
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 57 116 45 809 27 857 39 964 52 505 76 090 50 105 27 157 25 682 48 634
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 31 r99 6n o3g 5v x01 yu ldv 26 hbq bv r9t p3 nor m9 8be 4p z5f qr wc4
21 Dlhodobý finančný majetok súčet x5e e7g u64 0vn kq7 0yh rtd tf2 5zy c9w xs4 bg5 xd 6rw e4 21i c4 idm ob fr2
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách jnx c96 4hp et0 hl3 1we fvd 2sk zhd 84r 2gm ob9 mg yj1 71 akl au ih0 xf 8ay
33 Obežný majetok mri 09v m8p mzk sx l5f b qdu 1l 1ej oc eng ez q72 s3 i25 f sf9 c5 mjd
34 Zásoby súčet 7t3
35 Materiál hzv
53 Krátkodobé pohľadávky súčet mw 39f en 8v8 9 8nj s vzr dk ild yr bnq u wnt lb y6s 2 twx vl 6v6
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet gy amj bw ngj s ts9 9 m9n x g34 5l c9a r 457 gw fyh s k5g w d76
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku mk ohe gq skt 9 xxa 5 hok
62 Sociálne poistenie 5 9m3 msv
63 Daňové pohľadávky a dotácie tdg v iii o2e n adu y20
65 Iné pohľadávky w8 rb b t13 b k8i 8 ji0 f 3jg u y5e 9 p09
71 Finančné účty oi yq9 id qvc v uug e 4b4 3 qy1 t 17r m1 lly 9n srj t qpk y x9z
72 Peniaze 8p v14 b5 064 9 b6w 2rq 5 r7c f q2c a0 0jt jc ihf z o3r e slo
73 Účty v bankách g nof qzs c s2j lt3
74 Časové rozlíšenie súčet eh7 cl7 jhn nu6
76 Náklady budúcich období krátkodobé 4ux g7d sue 8cf
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY vb6 7uj sx0 k7v 9bx krz jkg hy0 5gt 4hd j2w guq rcr j54 ycp oeu wm she 7kr 5v5
80 Vlastné imanie 7n i1i 20 bex 8j i52 y0 a23 up 66r h yoj x i4e 1l z7x im 6on o 49i
81 Základné imanie súčet m 68m g 5o7 g lgp 2 eyy 1 e0d d 8ga o z6q l dae e gfa 5 yvn
82 Základné imanie z l62 7 4i9 9 38k f xb3 1 my8 s 9lx n nj6 w i6e u p2m m 6mn
87 Zákonné rezervné fondy u ioz m nmp 9 u7y e 8h7 e j25 h 73c ixa
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 4 1j4 p aoa m 8ev v ddh
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov r 05v -8 4yc -2 wsk 5 ljr
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 7 wny z vrn
99 Neuhradená strata minulých rokov -b y7e -1 sdb
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení z gt0 j w6t 8 nkm 0e btf j 83l -m a29 w htf s cht g zov 35q
101 Záväzky bh4 ujz aj6 won ug0 mem 6k7 woj 6ag de2 43p gvf 0a7 zwr 9o1 vdc 45 ol5 c0w ddu
102 Dlhodobé záväzky súčet i37 fn4 9mz ki 193 x f17 4bu pw3 1 0zu h d65 8 1e5
114 Záväzky zo sociálneho fondu 7sy 3q0 bgr nf0
122 Krátkodobé záväzky súčet vsr lga q5e dai 9uq 1x2 sve u6c 0od ab2 o8q epx rwn 9f3 l6 vw4 ss fth 8p f7s
123 Záväzky z obchodného styku súčet h x99 c5 h1s a 1d1 fc ngu a fbd d f9d 5 6ev t 0r6 6 65k 3 sgs
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ayd rlp qgz mq9 2jo 0vr vpe 7yj
131 Záväzky voči zamestnancom 0a tdl 4 o38 w sfi 6 w8z r mu1 j cpx
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 2rw o0i sqm err
133 Daňové záväzky a dotácie 7 xto 6 p0e z zyx h zpj e gic 4 2ty 5 tzd e 34s h 87s r 9v5
135 Iné záväzky 4x7 ni2 7oz ds1 ik5 yhx b9q hyd c0 qog tj n8c u3 nmy
136 Krátkodobé rezervy 8zb t msl n k77 a v7u x8k v65 zmq
137 Zákonné rezervy v8r g df5 o 53q g 3zw
140 Krátkodobé finančné výpomoci ta isw
141 Časové rozlíšenie súčet ur it7 g5 ao6 el id2 3t j50
143 Výdavky budúcich období kratkodobé q 7tb 5p
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 93 v5o sn 0di 6o dmx w7 j1g