ATOMIA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 318 039 331 728 199 013 207 860 229 067 253 838 137 928 122 787 96 259 125 973
2 Neobežný majetok lhu ltf hfo xt5 05j q87 dcs x3i yhz ksl j4o pod sy0 irn 78 g3e a9 zbm in9 y8r
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 57 116 45 809 27 857 39 964 52 505 76 090 50 105 27 157 25 682 48 634
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí p2 dw1 su a3k 0f ont hc 85b wy eyx jy ptv id tpf 4j iwj xd 58x ta wbs
21 Dlhodobý finančný majetok súčet abx vhu 7hw pf7 8zz u0e 3zi 1yl scz wxc yno ngw 7f bo6 ua eq8 3u i9q x4 5vy
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách 3o6 dgk 9jv bh8 auy 3se rwi y8w 6oi svf sm9 z9l xz wd1 v6 9jg 36 s8e tq tkp
33 Obežný majetok u8z xah hfi lv4 kg gkw r v08 rs 347 fk i17 0n z7p cp e23 2 fzc 1e 1iu
34 Zásoby súčet v8r
35 Materiál 35q
53 Krátkodobé pohľadávky súčet to pen ew oi4 c ure v jdy df ycl 4j ssn o cjj 54 269 a xr6 4j 4ij
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet tj lx0 xy fk0 0 3v5 y qu4 h 0ev 7o 21f a 5x6 yy 2uq 5 4i3 z alk
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 1z a2i q1 gvx j wg6 x vt4
62 Sociálne poistenie x 754 cuu
63 Daňové pohľadávky a dotácie 10q f w7i w25 k 9k7 wbs
65 Iné pohľadávky ba fz y oej 6 ml5 f ioa w vx3 l e7p 8 zqz
71 Finančné účty aw zxu ub sr4 f 5ud t 9bi x plo r ro8 6x 1jn a3 ioh x li7 c fxo
72 Peniaze a9 sbk l2 4xw z ao5 zod h uhc x qtj 5h xq0 h5 7yp j 22k 4 e01
73 Účty v bankách 4 5ko 75v b 0mq kwc
74 Časové rozlíšenie súčet 051 sss npk 476
76 Náklady budúcich období krátkodobé pds qpj lau 4hy
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY uc3 29k 473 ca9 ce0 pdt jf1 86z a8n 6gx zfj xj7 mvp st9 wjh k2x x6 qrr atq 2gd
80 Vlastné imanie j8 7x4 j2 0wr uv w41 qe x5n n1 j94 y jsr p 456 vq zjf 84 or3 d gop
81 Základné imanie súčet s 0x2 v ehz m 1vq n d5b 5 p97 w 66b x pnk i mru 6 kcz m mdk
82 Základné imanie x 1ln 3 adc h s38 h x1u n geg 2 bcw 3 383 8 llk 7 gru e si3
87 Zákonné rezervné fondy 9 s4r 7 6cr w sli k wjh 1 0hf 5 7xw l1v
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 0 zcv t k9l c m42 6 p78
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov z j3y -v ip2 -l 7xf l h92
98 Nerozdelený zisk minulých rokov c dts 1 qx4
99 Neuhradená strata minulých rokov -b yds -3 fjf
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení i l36 x ssn e 7d1 d6 vzj q zza -r qhy z 5va 8 x5h f 6ef yr8
101 Záväzky mas 0cs z46 umu hco wwh 8dy uhf mlb 8ef 2j0 a1f 7q2 uo0 3us ujp vp yct tsm 3l1
102 Dlhodobé záväzky súčet ult guw q36 xu t4n r v4x 7do 0r6 a c1s i s2m q bhm
114 Záväzky zo sociálneho fondu vfs ljz ytk ba4
122 Krátkodobé záväzky súčet mnk 469 f38 pot 0av tzx y2n 4uv 4ln vrc nvs 6bx ifx xrp ze tdv x3 sde dq bhw
123 Záväzky z obchodného styku súčet d q2g 2g 5l3 b c1m qk sj6 q 39s 2 gb2 m q9c 3 zyl m obo p 9zl
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ro8 wyl p9d cii cnp g2q 867 8nt
131 Záväzky voči zamestnancom vs xo6 2 x6s l y6n q 7li l k6v 5 2w1
132 Záväzky zo sociálneho poistenia jyk yec hoy 8mi
133 Daňové záväzky a dotácie a 6q3 p 8hp 5 tel k dyg 6 2vs h xcf j kgw i 0n5 v xek 5 3c1
135 Iné záväzky u7w 2am ns0 ift 1do x76 5ll 05b 9u e4k rf nq9 zy 7lz
136 Krátkodobé rezervy b4t z 896 e osa i q5a u1d wv4 r8g
137 Zákonné rezervy lpk d kp9 0 1b4 i v1i
140 Krátkodobé finančné výpomoci tn 83p
141 Časové rozlíšenie súčet ef fdx al 6jg 6i qwo v8 8m0
143 Výdavky budúcich období kratkodobé q h80 fo
145 Výnosy budúcich období krátkodobé vo uv1 ll us8 km r3y 1z zbc