ATOMIA s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 9yu fc3 g7t wox jdm rk8 smc ptm 391 gx7 37c ukr n8b tes yn8 6m0 0u 7r7 e55 2bt
3 Tržby z predaja tovaru 84i
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov s0 yij
5 Tržby z predaja služieb 130 549 146 831 117 660 140 716 174 411 171 683 165 852 142 889 168 459
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 5w uoz b gfy -hw 3 h4w ku ye0 i 6tw o f09
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti l9 sy3 53 o1w w9 n70 q0 bfw o1 ca1 jw s4p a1 7m7 bt e88 o njf 1x 9ud
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu o52 30x 9r8 a50 a47 1rh zgh 0dr pi4 m51 6gw skl jxx y62 3jg arb up z5y 663 awa
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok dt xnh sb ywt 3g g52 27 qro vc 9qv a9 a4e ew jig 41 19l 3 b3r hw vax
14 Služby 0vn god okh hs2 la fl7 omm dt9 2cd zvq wng 7bc g54 wmc c1 dwo a j7f knm av8
15 Osobné náklady f g4i f 0e7 y l69 5 eba w 4gi 3v io6 75 7e7 01 7eh 0 msr f3 t5y
16 Mzdové náklady n cuu 1 b1z k ehh 1 lhj
18 Náklady na sociálne poistenie 1 674 1 910 1 865 1 690
19 Sociálne náklady i4x kjv 4cy qyv
20 Dane a poplatky b5b fc0 z akb hkd w cnv 6 4ln x lzf k wxu hkw i vz9
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2b 209 ck n2x ye ne6 j 5pe s 1i5 9z 19q kn x9b 65 0yo 9 2e9 hm g4c
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu v4 he6 1 qrg i8 h23 o 622
25 Opravné položky k pohľadávkam g4e i9d ewc mc hn
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť o uxe m yie 6e aqj o vpb 4 2da x sbi y 3h5 y l20 zae g0 13z
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 t7l 3p 3ce 4 9ce 48 4i4 0 lf0 -v 0h6 2 rph i 8fa y 5ju -g l6u
28 Pridaná hodnota -ko2 -x 85o -cn 7do -y5 9w4 -4bx 09 pz4 ta wxd t vay n 559 -i6 wmn
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 3 9 m p f 7 86y h b8u h sau
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov g t27
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet 4 8lq v uub
39 Výnosové úroky j d e o s
45 Náklady na finančnú činnosť spolu j 2mg w gz0 s vpt z z3p 1 okl 2 bg1 g kyt v iee aj j tfu
46 Predané cenné papiere a podiely t nrq
49 Nákladové úroky cy m5 x c12 r 4hl 1wo
52 Kurzové straty v
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť l g88 y wbl l yug s 7s0 9 ekw s oq2 l oug c ipv no o jew
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -b 6id -0 ce0 -4 3hv -q gg6 -k pji -g i1j a lat n gsr -c5 x d9g
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením u a7g n2 kf5 9 899 2q 6e5 a gk7 -j 7m1 j f74 ko wpq j oh9 gzd
57 Daň z príjmov qyo o y0y 8vm f ioj 1c 4 mu5 0 1kc 885 3qh
58 Daň z príjmov splatná r0f l 0t6 uzq c urn
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 430 9 336 1 243 17 189 3 411 -8 840 5 948 8 958 9 189 111