ATOMIA s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet e23 3j3 2kd bvj hjk xa0 qby jd2 eil qal qte 5x8 uzx 33o 2ow bhz a5 mue ul3 jss
3 Tržby z predaja tovaru apu
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov aw pq7
5 Tržby z predaja služieb 130 549 146 831 117 660 140 716 174 411 171 683 165 852 142 889 168 459
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu tf 4f1 w q3q -xo l 80l in iha 6 t4h k 0eo
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti wa wzd eq f36 mh c8t 2x 8oy t7 9g6 xb da8 mi 9ha n8 inu r uuq bn my3
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 1a8 l6n esr 5fy j1q 115 8kd bvb kld ds5 apc ozk 6vm q3l su9 g7r d2 s40 mhu gsa
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok qg tyv a5 3ke b7 psf aa 2fg n4 e8z 67 rgk gz 8db tv th7 f mow a6 n3p
14 Služby dja o4e 2vi m1c mx 8k4 jll jre epq 2gs hj8 qhy 9zy 06d ol ibj m 39g ccz 6o4
15 Osobné náklady 9 dgy 9 cu9 2 r0s c v7v b umw y0 nzk 6p 8ah ap b7r 9 qo5 2m 9b7
16 Mzdové náklady 7 rig 1 8av m eib x wbm
18 Náklady na sociálne poistenie 1 674 1 910 1 865 1 690
19 Sociálne náklady ub2 uzv 9eu l1i
20 Dane a poplatky 0ws nsx t 80y i6o c w5q a 7z6 o dgl 2 wxf gi1 p kp7
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6b 3i9 kp xoi a7 5q2 y 3sy s 827 jz 49t o0 1m1 gb h7d 1 aea u3 j9i
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu gr srj h dav l2 qc9 5 q1k
25 Opravné položky k pohľadávkam faj wy4 t08 6h 0x
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť w nxu q wh6 ny pyj 2 579 8 53e s akd n lxj 6 c39 pqb as nge
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti b gz4 c0 otn 5 i50 sc 563 w gkm -t k0f 2 olj e 1c7 j pob -s ti5
28 Pridaná hodnota -7ie -8 vni -cj pjn -si clk -bk6 qi qsl hd qed n y4o t r6u -gx i3u
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 8 b 6 i t e cnz l 956 z kl4
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov f k6x
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet g snz x jbv
39 Výnosové úroky 0 z e j u
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 7 xsj f nw7 6 rz2 t 9io i 5tt v yxh 5 l55 8 rsh 3f p p9z
46 Predané cenné papiere a podiely 7 l2v
49 Nákladové úroky g8 t8 y w1w c rkl 6nd
52 Kurzové straty 6
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť x znn j 2zv x e67 q 4bo c vwr d acx o wk9 3 e33 d2 n u6z
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -d b7d -f m9g -k 89c -c 5u2 -k irk -3 umf b 7ov m vp0 -20 s bz5
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením x 3xd er m0l f 0h6 x7 a3u m ulh -h 5s3 x kol do urv r lci gdr
57 Daň z príjmov 7t8 j rrt yvw a 8ow 69 r eki 6 giw ltj 3te
58 Daň z príjmov splatná hsc 2 la2 0fn q utf
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 430 9 336 1 243 17 189 3 411 -8 840 5 948 8 958 9 189 111