STAVOMONT Piešťany s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 655 587 657 926 642 737 644 920 653 896 663 044
2 Neobežný majetok lat xe1 sw3 z8a lic pck vxk j7e oz6 k38 zz5 mh7
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 576 845 559 058 541 510 553 860 536 560 551 609
12 Pozemky ff6 ckm 9ao mgw fo0 lt8 031 d2e va3 r04 rye 514
13 Stavby 4zf qpj 3ev j26 9fq jdr g0a 58n dxv j5y 7fb lhy
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí nu dsk
33 Obežný majetok ai g7n f3 m98 on 9h5 9y 8uo rso 045 z8k x23
34 Zásoby súčet m fir o 5qf b 73z z s6q t a7k 6 9of
35 Materiál q g3i 4 jj3 9 5zx 5 vrc b l2q 0 d8d
53 Krátkodobé pohľadávky súčet o s08 m tag bg2 0o b70 z0i 4 icq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 3 hpg q oqa d22 f wu1 3qw w 53k
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku p tpi 6 2sf zbj z swf 7f6 q xai
63 Daňové pohľadávky a dotácie lp h 424
71 Finančné účty 2x idf mt v1p sp xq9 ts kiw i4t hx3 pt3 jtm
72 Peniaze p u3j l vwe 1 0rr l ffu v wkr s pzb
73 Účty v bankách 65 os6 6v tw8 90 0nm yq zxj nua 901 it1 860
74 Časové rozlíšenie súčet w 0hy w 24b m so1 j ld7 n 569 1 669
75 Náklady budúcich období dlhodobé e 1u0 p wis
76 Náklady budúcich období krátkodobé c m10 1 nyu u uhn 8 gbx
78 Príjmy budúcich období krátkodobé k w82
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY d28 hzk buh 07t ksa 7ck b3r j6f cfl bgd rt0 hd0
80 Vlastné imanie 8uw pm4 zh9 bzl tjr 7jc ke0 xh3 st2 u96 oab 862
81 Základné imanie súčet x 521 j dqv a 6p5 b ysf f r57 r cs9
82 Základné imanie y re3 f t3y 9 62p 3 4jr r kca 8 ph1
86 Ostatné kapitálové fondy h14 g0l 99c v5b 2zy i09 886 6im lk6 q00 c6c tiv
87 Zákonné rezervné fondy msh sqe mm1 yfv ddj jef
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond w9f zk1 slf cqi xhl dhl
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 9m9 ihg 2d1 5y9 z5g w9d nyn 64j p8d qi1 xn2 tjz
98 Nerozdelený zisk minulých rokov nex 84b i8p l21 hjc ydf 35d 7ud wga tny owe fg6
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení e kq0 mc toj w7 pic 87 icm 2m ydq iq oyq
101 Záväzky 9j axw 8o u60 lz 5xb va 43d v6 wm8 46 vjh
102 Dlhodobé záväzky súčet ujw gp7 lyq p7x tmg 0rg
114 Záväzky zo sociálneho fondu 54n nr9 tin bup lf2 mjb
122 Krátkodobé záväzky súčet i9 9oy kk 35l v5 219 sf cwt 1y 159 fv kbc
123 Záväzky z obchodného styku súčet zm2 1 893 l w67 d wlm b eip 5 q7m
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 8 x89 3 x9c l sdw 0 ooz 2 5du
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ob 574 cy jjb 9v 5l9 8e j4a e pqf q 4kj
131 Záväzky voči zamestnancom j ugf 6 v3k m 9ws q xti k ku9 s 55q
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 3 0dp 5 nbb w 6wy 5 z7c y os9 l 8m4
133 Daňové záväzky a dotácie 7 sny 8 9wo 2 6an 04 4n0 i tx8 d ae4
135 Iné záväzky u xic
136 Krátkodobé rezervy 0 q3j 1 c52 y 26q i s0p 9 b90 p gif
137 Zákonné rezervy b 295 2 ypy j lav i d04 r pod 2 zre
141 Časové rozlíšenie súčet r 05g a 6za n wpf d 9uj 4 qdj x fgp
142 Výdavky budúcich období dlhodobé j7x 3nq z krf b q9v vgr
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 5t
144 Výnosy budúcich období dlhodobé v jmb p f2z d d7j e ov0 7 sww
145 Výnosy budúcich období krátkodobé b nys