STAVOMONT Piešťany s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 655 587 657 926 642 737 644 920 653 896 663 044
2 Neobežný majetok p98 ufp ix1 xs0 rbe jwk p4g ce2 8rv zt3 k2s xdh
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 576 845 559 058 541 510 553 860 536 560 551 609
12 Pozemky ycs kee 62d f7e umy w7z 704 250 gc6 jwp gda 3se
13 Stavby vlo bgc fhz 7b9 kw1 tca uvf 3v0 u17 7wu w02 t6m
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí c8 ll0
33 Obežný majetok 0r oxq bc 250 dl r08 z7 hlf 3ht ply loq wf7
34 Zásoby súčet 7 ard z b33 4 yqk 7 4mo a p4k 8 uf4
35 Materiál z em6 z sj2 j cd4 n 8l5 e 22k q inq
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 6 wpl k e4s onm vp npj tw4 c 909
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet r e8x v qei 37k t utg 2iq r u85
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku k 0ov 7 5tw gzg m xt3 2rc 9 1vl
63 Daňové pohľadávky a dotácie 0p i vwe
71 Finančné účty sz 0u5 z0 4xn wr t74 ay o2d tx5 8do zxc t5q
72 Peniaze u dbr x na5 8 1wu j rwi d nnu d 45h
73 Účty v bankách pb 7iq aj gph nr 34v si fu4 w63 ea8 7fy m2e
74 Časové rozlíšenie súčet u ut4 5 3bg t vj7 t mld a tql e zg2
75 Náklady budúcich období dlhodobé z jjv z z6n
76 Náklady budúcich období krátkodobé m moe 4 n6d p pa8 o kyv
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 5 c52
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1lc 3o9 gyf a6v 8z1 7i9 nxh xwj mj8 9u4 qt5 6fa
80 Vlastné imanie 2wx zbn dhh dhl t1g 4uz z3h 9ft u8i 0rv 07s b5i
81 Základné imanie súčet d dbb 5 47x 0 44y 3 li6 n sdm o gl0
82 Základné imanie 7 0re 8 rag 7 eui b qb2 v ll2 f hfn
86 Ostatné kapitálové fondy gyu x78 zdm mjs bfk e26 019 l15 ygr az7 ge8 kxx
87 Zákonné rezervné fondy 5ny bb4 4pt emo xt4 yrn
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond cv6 rf1 79l xl8 qik uw9
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 99z vq4 fk6 zfj ubm czw arc 5u6 417 cww 4fy hr8
98 Nerozdelený zisk minulých rokov a53 7ks 9wh yfe 94i iat 1sa hds b70 224 ieo 6oj
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení g nw8 ek iuw yl itt ne k3f a3 bcr cz m91
101 Záväzky jy 4ds sd gbw 2p nbx 0t 1gl sh sv6 t0 bto
102 Dlhodobé záväzky súčet yzr h7e kb9 sd0 idt 7uy
114 Záväzky zo sociálneho fondu 0hn 0v1 4ta ckk nl6 jw0
122 Krátkodobé záväzky súčet k4 bdv kn 4yv 8g lx4 3t f2c pm 1go xt 2zh
123 Záväzky z obchodného styku súčet 51m w tnh 2 kc5 e xmj a l7o 7 z4c
126 Ostatné záväzky z obchodného styku f eou a kr1 c g0x 2 p7i 0 pq0
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 4p cfj b8 j99 0m u12 uu zkt k 6n5 8 7cj
131 Záväzky voči zamestnancom s m2g v gq6 0 2a5 k 9zr o rq8 h baz
132 Záväzky zo sociálneho poistenia g oys a y2z 9 h9k w emo i au4 a l62
133 Daňové záväzky a dotácie g 5l2 3 fdn o 0zc 17 h1d 4 fho e jvd
135 Iné záväzky 0 3kg
136 Krátkodobé rezervy 8 chs x 7b4 9 snm e 4c0 r kq6 6 elh
137 Zákonné rezervy r brz n 01l b eou o anf k elo n wz3
141 Časové rozlíšenie súčet f j77 9 hll u 1bi 7 car u bh1 1 sb5
142 Výdavky budúcich období dlhodobé gid bxw a vvt z 2g3 cjz
143 Výdavky budúcich období kratkodobé h5
144 Výnosy budúcich období dlhodobé g 8hm w 67z k guu d rpd b 4i2
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 4 hia