SLOV - MART, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
10502/T
Dátum vzniku
18.08.1997
Konanie menom spoločnosti
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.
Základné imanie
6 970,72 €
Predmety činnosti
 • výroba zemiakovej múky, krupice, vločiek, granúl (od 13.5.2008)
 • spracovanie a balenie poľnohospodárskych produktov (od 1.6.2005)
 • poľnohospodárska výroba vrátane predaja poľnohospodárskych produktov (od 14.5.1998)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 18.8.1997)
 • sprostredkovateľská činnosť (mimo činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona) (od 18.8.1997)
 • služby v oblasti poľnohospodárskej výroby s využitím poľnohospodárskej techniky (od 18.8.1997)
 • tvorba a údržba zelene (od 18.8.1997)
 • skladovanie poľnohospodárskych produktov (od 18.8.1997)
 • poradenstvo v oblasti poľnohospodárstva (od 18.8.1997)
 • balenie potravinárskych výrobkov (od 18.8.1997)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 11.08.1999. Dodatok č. 2 zo dňa 18.05.1999 k spoločenskej zmluve.
 • Prispôsobenie spoločenskej zmluvy zák. č. 11/98 Zb. dodatkom č. 1 zo dňa 23.06.1998.
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.07.1997 podľa slovenského práva.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka k 31.12.2004
 • Účtovná závierka k 31.12.2005
 • Účtovná závierka k 31.12.2006
 • Zápisnica z MVZ 3.3.2008
 • Živnostenský list
 • Účtovná závierka k 31.12.2007
 • Výročná správa 2009
 • Účtovná závierka k 31.12.2009
 • Správa nezávislého audítora
 • Výročná správa za rok 2010
 • Účtovná závierka k 31.12.2010
 • Správa audítora
 • Výročná správa 2011
 • Účtovná závierka k 31.12.2011
 • Sprievodný list
 • Súvaha k 31.12.2003
 • Výkaz ziskov a strát k 31.12.2003
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie
 • Notárska zápisnica N 309/2007, NZ 34786/2007, NCRls 34558/2007
 • Podpisový vzor konateľa Ing. Jana Martinovičová, Kátlovce
 • Výročná správa za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Účtovná závierka k 31.12.2012
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Sprievodný list - Výzva na zaplatenie súdneho poplatku za uloženie listín do ZBL
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum aktualizácie
02.04.2020