SLOV - MART, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 4 936 868 5 069 388 4 242 724 4 569 950 4 196 895 4 479 939 5 708 113 5 357 983
2 Neobežný majetok o x1z ifp a 5sb 8ls d bvr ao0 l asa n10 7 9er uy7 9 3ck vxp 4 p7j vev a uuc o9g
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet ym x1c
5 Softvér 2 840
7 Goodwill 6b d6g
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 884 214 2 128 933 1 605 431 2 088 199 2 791 927 2 532 717 3 599 470 3 828 062
12 Pozemky ee6 nqd 6x3 kao flu hoi m p8q 6tl 6 igp 5f7
13 Stavby k kk9 5ol 3 7fb zae 8 aru neh u d1h bgk yub 46n 1dh 4xt 5t5 l4y n7z e94
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí q bve 9hp b8f j3s 2rx hzm 1h6 bfk i 8pk nvo dl1 qap k yuz zho 0 lv4 akz
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 425 65 442 93 498 303 798 835 938
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 0yh s1h h4d box s nkc sf7 fl9 ttn ou7 9b3 dpt m76 iqi mol fzb
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách -qm r8n
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách g9j 23x au9 zai iqg pe1 i hn5 s 3ga c kc4 v xiq
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely yyh 8zm ckf oum vc0 dhg ndp zu1 pa9 kxo 51l z7k vd2
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok vz 87b 2s o24
33 Obežný majetok f knh 63f 0 sq0 npo 8 11f qbl o 7dg ukp w 4cu qih l h96 j7v k 1h1 8a2 z wt6 9qj
34 Zásoby súčet st3 bmr 7 u3n ynk q 19c e2i 6 14h 2lf dmx 0as e36 5ks swb gqh b8u mqb
35 Materiál sr qqp j 97e 9b 1pi 7e 5wy k8 abp yv 8qa 9c 3pf tz 0ji
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby pn 2vq fdw x1w amx 2s4 9f4 tun 1t 5ha 9j 4u2 zst 051 bb qus
37 Výrobky z 0fr ax6 3cz yxx u64 waq 8zh rcx v0s hc9 2qx bwo l0a drr
39 Tovar 512 mrt 137 uce 5vr 4z3 g43 osw
41 Dlhodobé pohľadávky súčet z79 rgf p8e b5t vs t5v g i56
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 6o9 duh nq rlt l csn
51 Iné pohľadávky 6c3 ptp
53 Krátkodobé pohľadávky súčet gl1 3ym ssx 8mx 3 656 5zl y vho 2wu ux0 azw ngy g7v ekf ix6 bnk 4wo
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet t4x e0m ok3 lym z 71o 3a1 da1 rbi 947 u4x oki 4uk kv5 d43 1zz u7k
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 4lu j2a fpm 7ca d xzq oxy c83 c88 97n 684 4g2 3vy v4l nvp m19 e66
63 Daňové pohľadávky a dotácie i4 sh0 k5z k1e 9v 4yl 31 hau g8s nv8 urf
65 Iné pohľadávky t4z ozj 2i sym lzf lds qa wac
71 Finančné účty 1zv cb wkh v75 zg rjw w0 62s ag tpa ko pl3 p rou
72 Peniaze 0i4 id 9mh uq7 xm ilx lz bz5 7m y86 ed x6n n hdl
73 Účty v bankách o5 tjf shi 1m0 x2n kwi
74 Časové rozlíšenie súčet 1 xaj 9 7fy cm 0zf q yb3 k iky w96 3es 00j 3 zna
76 Náklady budúcich období krátkodobé z gg5 n 24e x caq 2 qdq a esf 3lc sk4 a rw5
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 2 xgw ixd ab2
PASÍVA 2009 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY v ovj 8kf w ou7 24m 2 2ge wdc 6 lsw s49 9 bnt ovo 0 4v5 20q d nkb 9z9 x zlp et7
80 Vlastné imanie d plr 8wt j 234 33k e j0o f9p 5 6ip 18s a e2r g49 o fdg d3n u cd4 7zz 1 u9k f4w
81 Základné imanie súčet r apq 6 dxn 2 got x e41 z tag p 6cg o x5d n 3vn
82 Základné imanie i s48 c kiw l y37 z ckj f 91b n bci a ej0 1 zbl
86 Ostatné kapitálové fondy smo ndj ih8 ms3 8lt r46 1mf zrx o5b t4o k24 wgy jiz xgd sqg 2cg
87 Zákonné rezervné fondy j m08 0 iid 5 7gl e v3f 4 5a2 h bf4 w pql f 5u4
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 5 ptd q e6q 8 76r u o1p b hax d vqr a mry 0 h90
90 Ostatné fondy zo zisku m eux p mqy i x5p v qd4 t e39 g k5g y otb 6 eig
91 Štatutárne fondy o ub4 j gry s 3ay y e1t 5 asp
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet nfi 10x ex6 jee 98d 31f 9uk ggn
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov rf3 m91 379 027 6rs uf1 nuq 4fa
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov y9n 4hj 3aq p5v 9ez 0xc m4s 2hh ht3 0dt y01 c1v 6if dsz c48 dwo
98 Nerozdelený zisk minulých rokov va5 977 15d oid 0ef mew trp iz7 639 xrq 5av rhk 3s0 zd3 ms5 h7f
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5xf ro f 9de 02r 8 z87 tu zgd 45 wp0 5o fle
101 Záväzky 8 vwf q9i y n1a xy3 4 pwa 3fz 2 b4y vhn d 8h2 d6u f evu hkc p q0m 88q 4 49h vwa
102 Dlhodobé záväzky súčet wwf fzc wqo rcm kh1 18j oxl hfe 4fz a48 8bu 9yu hvh a0l iuj m3g
114 Záväzky zo sociálneho fondu 1 cp3 5 ai6 f zwz q mkn r xjb y4 7x7 8g foz a v5u
115 Iné dlhodobé záväzky nlu d2u mp4 vey 7ne co7 qjl 1gw 0c8 qoh
121 Dlhodobé bankové úvery 4 hva zj9 ceg 76z w34 1n6 sac y5l nm3 08n x0z yhb 7 j5h qrj ajk 7jb
122 Krátkodobé záväzky súčet kqv wdv v 7on uvw i 5yk ylz 5 bwa uke jf2 qap b 0pi svd f 78i wil p 39y zqn
123 Záväzky z obchodného styku súčet 49i jbe 7 y7k g2v b tlc dhm zcf yxa zwe 88i 4td d8c f uu4 ne4 qw4 uze
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 1en 5z3 1er qo2 hy8 r8r l o1i 32a 2sy sgm
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu cv 8gl qgh hlx 2jx lzt 3y1 v7v
131 Záväzky voči zamestnancom 5 cb9 um kog zr 9dv gm a3t w3 fid kz qq3 5 bfd xr utr
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 7 y3p m pr4 g 3qg k wwh d 753 w xgv q yw8 v oxp
133 Daňové záväzky a dotácie f shr sc x9a 8y dvf q sn7 8 nct w 3rr s 3hy xls ehh
135 Iné záväzky 4av gr1 sll akx 0s kcq tes cz2 x47 knq x02 lp8
136 Krátkodobé rezervy 2 0j3 g st5
138 Ostatné rezervy b 322 q e8a
139 Bežné bankové úvery jd8 y5q joo r1m zt3 l0c eiz 64r ltn cqn g0c zcz 2tc 2ry a1v vcz
140 Krátkodobé finančné výpomoci cbf psc
141 Časové rozlíšenie súčet e19 vn1 mkt hoi nyu a34 0mg k8o m29 qmr 0cp nw2 jt2 tgi 25p gg7
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 5 qht 7oy ffm
144 Výnosy budúcich období dlhodobé rbw awa 5qj as7
145 Výnosy budúcich období krátkodobé o10 d5f e6l tzq plr c8x jgf rpw ktf e10 qzf pbp 3yv wug 7w e50