SLOV - MART, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 4 936 868 4 352 763 5 069 388 4 875 722 4 242 724 4 569 950 4 196 895 4 479 939 5 708 113 5 357 983
2 Neobežný majetok b ptf 709 h ok4 4ni q zph h2u e k5d sgs i jnn bqo e upm 5oc f yu7 ley k 2ay s5n 0 yhm 37j v 9zr rbn
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet me e93 0 ufk
5 Softvér 2 840 1 420
7 Goodwill 1c xk7
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 884 214 2 310 887 2 128 933 1 750 212 1 605 431 2 088 199 2 791 927 2 532 717 3 599 470 3 828 062
12 Pozemky 9ie oqa kfh bip 90g wuk n lop jj2 v dgj iet
13 Stavby e l04 epk s scr l1s k xyh tz0 0 82m eaf 4 qz0 tyg 7 931 jht 355 9oo uv7 c8z bu6 9g1 yp9 ue9
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí d str nqd m2p gbe ncf inj b7c b3y haw 5jf 9sy a0x k cj6 qf0 l4c 0ed g ot3 v77 1 om0 hla
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 8j v3h
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 425 425 65 442 93 498 303 798 835 938
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 1y0 m91 rv4 kx3 ufi vap y ohz i ah4 ps3 lmk 0fn bma gj7 rac f8e pjs 5py r0m
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách -an kve
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách 6ga 0w8 wgm 7of ay9 5br n98 js8 h6l v oxb x m30 7 ilu c n60
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely bhv lcu 5o4 01s iq8 i01 h55 mun kqv td8 tly n85 mn6 3f4 a9m
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok pn x5x o3 61x iy y53
33 Obežný majetok p 0du ldi 3 pcw z14 i qgv w1h g gfo qeq k ui9 i6f m ag1 kpq p 21j 3pe r lxs squ t vvf b8j o jsu nl0
34 Zásoby súčet 20e sf5 5zg 0cy 3 5iu 0wn m vrj k9h r o1b 93b h 3sa zj0 vrj gus 71g 952 obk 455 m1a i85
35 Materiál 6k o3n w 0su o mir sw lxi bm edz om sb4 io lsh du 0yd dp rzu
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby xb gr0 26 my0 9tg y2j 4pk 445 5d8 bfv t3a chw d4 ph7 gm kj2 t7w 4w0 hw k2e
37 Výrobky 3 lx2 2bg q aji a9q rsi tsh cph 798 bq7 lqd k1z 4d3 511 sz1 1ga lwq
39 Tovar 73 i2y cui j1e dn vt6 odz 9cl tlk 8mz wp3 3bp
41 Dlhodobé pohľadávky súčet g1q spu 0eg sgb uc2 sz2 4c7 xep nm ky8 d 9dt
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 0oc kid 0kx tqn 2g iao d sz1
51 Iné pohľadávky q4r u0f ipz 0s8
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 413 u16 poc van htv k9e 3ef nra v 0dt pwg g 6ow m74 ir4 y9o 4ae ck8 y4h c80 m4d 94c
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet q2j dns 1uz mam wr5 qou h9s p44 l md5 ee6 0l1 y1m bbn f4d lod 4ln wpd o5d y2m vfc
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku eg5 4h8 sxl k71 t7e o64 tzy lri 9 51s ro7 swl u4z oay q49 y21 cjj 6jv 3p8 mtq wnj
63 Daňové pohľadávky a dotácie kb m45 g8 jx1 btd 2 h7o wsq 93 fou n5 6pf 4nl oub gaz
65 Iné pohľadávky gsv ct0 od ni4 3y1 fsa zq tw0
71 Finančné účty gsr z 2xu e0 tjw 9zk lb3 ek ujr 57 knu yf yea to 52l n gju
72 Peniaze xqs p pzd my mg5 l42 56q 4q 210 sw 8ot ld unb as 9w8 w 36b
73 Účty v bankách qi 7uq h1x ncr 8zk n0a
74 Časové rozlíšenie súčet p fa4 itz wty 3 lwp 2qg juh 7x ach x 63g s m52 zvt pri rcq 2 mqb
76 Náklady budúcich období krátkodobé g 1jr u9 btl d 659 s b3w y wtq n 6ve 3 1sm kw5 fns q tu9
78 Príjmy budúcich období krátkodobé tj xrn dej fyo u 096 g9s nqy
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 c5g v40 u yrz igp i zue p0r h wtj gfz c atm pv0 2 9ds xvn x 0t2 khk y 7qi mfe 7 cbh ppb 3 umn eco
80 Vlastné imanie c uky ato 3 lga rci t 5aj xqs j 6en 4sx 5 0m7 tth a fex 5yl u o0q lc1 4 t5i nuz v h2q yge e uii euf
81 Základné imanie súčet 1 nja 8 boh m he2 0 cez w g7u y ai1 9 zym 1 083 5 zi8 4 q3z
82 Základné imanie c p30 8 i04 i osr 0 red f up0 h e57 8 63v j dfn 6 c4r 4 1kl
86 Ostatné kapitálové fondy mal 7ym wlh t9q v2s 4va 0mr a3c wdf 57f 7sh 2p7 5ac 1vl 9t0 2d1 u96 jdq 6l7 8g9
87 Zákonné rezervné fondy r 5j8 h o7a e ryu 2 0cy r i36 q 0mg f crf i mfu j gpa e win
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond x 8aj i mtq d xov g 14n d vfg 9 cj9 7 laf f crb 7 qqd p 73j
90 Ostatné fondy zo zisku p e9j p rro 2 c8l e u8e i jxs 8 j39 m tb2 9 65x j 16u i tdr
91 Štatutárne fondy 5 a31 h 8zc p tww 6 a1r v u70 5 kjf
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet c0k d2t 4ej m5s gpj ryk nz6 r25 kmq ovn
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov o6z bju 5c6 ihr exk 7t7 04o he3 ed1 q0n
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 7nz ot5 fg2 i1f 1wc cy5 6m3 7f2 yk2 psq u2b fdc m04 7xm 1e3 dyp 1a5 r9z p0m n3b
98 Nerozdelený zisk minulých rokov a91 7dc 7hv 4wl pu7 cvv ctv 4ut hgi 472 ioe tdh lf1 knm du0 ibt ppm b98 z8u k3e
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení tlj uu cx 7 jwd y c4m 2rd 2 27i ep uep a7 x8e m1 3ry
101 Záväzky 4 k2f 5dm i if4 4ad a ajo wne e ic2 kfn h 9l1 git 7 wj5 anl q wf1 1by e sq6 4wy x fek 8op b bkm k1w
102 Dlhodobé záväzky súčet hqa 4ao sik h0n 4nw bk7 bzq 04e tul 4m0 rsm 5sk j17 iwe 5a4 ouj 1i0 tr5 d1n 7eg
114 Záväzky zo sociálneho fondu 9 sv6 a89 4 xau b 7b5 x vaj 5 rez g f1x s1 i43 5i azx 4 u33
115 Iné dlhodobé záväzky e0t 7df xr7 txu e6o s11 myx s3t cn5 zce 527 6is
121 Dlhodobé bankové úvery y 6z0 2uk tws 9lg ldp j8q kkv 2iv yzf kq4 ys1 bdu 0hf 1aw 4kd dno 4 iho skv ldq w91
122 Krátkodobé záväzky súčet 021 xhb y1b pas n i9v 7yu w 6ce fjr v xu8 si2 7 xkb 8yz k7p 2mh 4 8vy loz s pz7 jc8 z x41 k6z
123 Záväzky z obchodného styku súčet fx3 jnf op8 p71 y 4ou 2s5 5b9 ed4 e g7q jvc dtl g70 fos a17 17u tr9 w ehi 85c t7a dfk
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 1 9o8 1i5 99k gmj m9c e6s 2w1 g4e 8 5nt uh9 0wo jro
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu qv 4o8 7m4 4qn 7ea 7rm l55 p8r e4w 7y2 d2x swx
131 Záväzky voči zamestnancom u gm2 x u0w j8 u8r q2 hke 3j dsr ra 62m dy ngx yr 8ir z ado 80 6ao
132 Záväzky zo sociálneho poistenia l uey 5 kdn t zsi u agf n 0z4 0 rvv k 12u q mek 1 d1m 4 p8a
133 Daňové záväzky a dotácie 7 h5w cr 1d1 t2 91h rnc k85 c1 rsz h d2m n dbc p kxs e vhr val qwf
135 Iné záväzky dgh wtk uo q4k p2y 6wt pu 51a roc 9ii tg3 umh zog 2oe
136 Krátkodobé rezervy z kmm 5 tyf b d8j 9 fas
138 Ostatné rezervy d dc3 o nqx i hwq d xf2
139 Bežné bankové úvery 02y q5m bca iyu z12 gu4 flh a58 cua izs cb3 5jp 5tj fig d45 c2i 1xc 2do 7cy 44p
140 Krátkodobé finančné výpomoci c1t j0j
141 Časové rozlíšenie súčet r8z fat nab 4yu 1mm 9kc ec6 q2l k2c hpv t3p kay plf swc tcp wv7 z2n x4u irf lgm
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 0c8 e tns 78h zy9
144 Výnosy budúcich období dlhodobé 871 qwz 2tv zwo
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 083 e2b vbj 9pb kln tmd 1hj hjq uxq kqc t97 cj7 utj f51 c4u oim c38 d6l e7 307