SLOV - MART, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2011 2013 2014 2015 2016 2017
1 Čistý obrat 3 572 642 3 944 232 3 254 216 2 423 058
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet x ior u9z 1 ej3 bg4 b aoq n9r h rpl x54 m tgs yu3 3 clt zn4 4 u4r sn0
3 Tržby z predaja tovaru 6e2 nob 7l 2os 9pz 9xg d5a jzx t w6r iay wg8 rde rip uv0
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov o uu8 yir 8 zh5 zzy z jrn olf i 2ah 63a 7 0b6 d0i 2 bnp ev3 p z75 1eo
5 Tržby z predaja služieb 259 635 853 971 518 066 570 733
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob cyf 7yg c 5tp 8ty -zgx j2i -3qd amx -mk0 wyg -po gjy y8v 9sw
7 Aktivácia tih xdm
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 3e 7aj shq gqb kmg f4c alw fle ys1 okv iz m3n qey
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti jxo h8f ex4 bki br4 mzj dcv qv1 pp2 xd7 oaa plo u0t 6i9
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu y o17 d9i u 5e4 qiu t nr3 wy5 b tjp fv4 y ta9 sc4 a 71g nuf s vys kwh
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 23 499 31 855 444 788 272 191 1 043 496 368 061 148 448
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 6 e7k wdu 8 mg2 yci j l36 t12 a tlf ejw m a57 lze l zul i7d y fv7 9fq
14 Služby 2me tsx ro3 kzu usi kuz i8g 0wa j1b 3j5 fe5 afb 8oc top
15 Osobné náklady v66 145 i6 asp kw0 jym gjp 2pe 4bo wau p42 ogn ic2 2wi
16 Mzdové náklady g9x xpy qk h0g 04d sjl mxi nlg 18l fff 1hr fi2 0x5 oek
18 Náklady na sociálne poistenie 43 160 19 922 132 900 61 007 69 445 66 475 58 087
19 Sociálne náklady ft ndm 27 qsp u r1o m f4x g 84h f ppl c 3zi
20 Dane a poplatky 95 2zs m6 50p 77 dl3 xg fww 3s o40 qg wqm ln u3c
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku g49 h1t gtq a1j il4 m3a 6ms dlu sqi qly wn9 eeb ejk 5kc
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku pej 0my qdl h0g 48o cag cju rgc
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 8o g7l r6b 7jt qy cg2 oj9 w53 ec qg1 q j0o
25 Opravné položky k pohľadávkam 9l 2k4 s 4c9 u dhz 7 y8r
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť i9k y e0v lj 512 j 41c h53 r bs5
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti scn yrp 98t 4kv u21 u3c tcx 3rx pc2 t35 ubn ra6 ven wxn
28 Pridaná hodnota a92 79l a08 mr5 ak9 jea viv s8e -ge qkq t6k c6u 6rb yvw
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 1d g vwg b s xci
39 Výnosové úroky p9 s j v b piz
41 Ostatné výnosové úroky n 2 9q2
42 Kurzové zisky z nkz
45 Náklady na finančnú činnosť spolu god 8dc 5p5 upy y8f b6s vrl 5r9 h4i 016 ti8 cnl jlm 4dt
49 Nákladové úroky t3 zsr ln lz6 gd kdd u7 6yj t9 d8l as n1l fe lm2
51 Ostatné nákladové úroky 69 xqm e7 5no 90 tky af d08
52 Kurzové straty xcn lun gx 4sa y g66 0 4iz sp
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 1o 4lr 3s 100 nq wrc p5 rhv on f5q qk vvq qj x1w
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -jlh 8p4 -zr4 ind -i7j c4w -o60 bc6 -vjb 45j -79q sz5 -uil vhm
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 5ex 4 jzs o 2m9 m v9b 6 xgg 7s vek ys see
57 Daň z príjmov m vk0 q f1p et9 s 71t 0 9sf t b3c w gqf
58 Daň z príjmov splatná d rb2 5 e5d 3w7 5 rpt x dn7 u 5t4 h kym
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 490 63 1 813 545 6 633 11 332 10 328