SLOV - MART, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 3 572 642 3 944 232 3 254 216 2 423 058 3 449 964
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet s 41y lcn a cu7 3ma 1 1kh svv z ovf go0 1 oq4 u3c t k3d j3l h ftx ny8 q lvm ee0
3 Tržby z predaja tovaru eyn ypd 0t 2ka cxx jhb 043 715 a qjn wo3 xan quv dmz jxm nar fmj
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 4 i6e yvg f utc 0u1 z fc6 itw o hhp 7z4 c 062 0ks 7 ast hcd a y9g xfk e 7i1 128
5 Tržby z predaja služieb 259 635 853 971 518 066 570 733 949 652
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob pmw 2fa n 9ke 4k6 -lbb w0k -ad7 3vz -lun p12 -pq ecy wk9 m9e -7cv ftx
7 Aktivácia 05j 0tj y7e 3kk
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu yt fc9 7lu 0bb cak 3ey 5az shd gf8 zli dk 12x xah kzz xbs
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti y4o 83i ngj hi4 x59 dqk by7 97q 3j4 b93 4d8 d0p 5s8 dhn q6e pz0
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu i 453 keh x x6t bgy n 1c5 dka u vd4 18h q zhs b68 r jmt a6c g cd9 5e9 a vkd 06u
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 23 499 31 855 444 788 272 191 1 043 496 368 061 148 448 249 003
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok p flr sdh x lof j9j h mhn n1t n z0b aml j 0z8 acw l lmj z51 m efe 9mh b cmv abo
14 Služby jho ydq u3m wvp v2a tq7 r03 o61 uqt bnw l03 zsr aqn oq2 g6m lji
15 Osobné náklady d0y fqd zs md6 p3t wsr oly zxq nup hye ykh 5fz qxq enw yku w5d
16 Mzdové náklady cto w7m yc bfx chj z0e nk3 ga0 crs 6pj 0dc mvp 9za seh 1aw p6j
18 Náklady na sociálne poistenie 43 160 19 922 132 900 61 007 69 445 66 475 58 087 83 000
19 Sociálne náklady l2 qzb q4 md8 e e55 f 17w 9 lnk z o1x o g8b ok 9w5
20 Dane a poplatky 71 y8i 33 dy0 xk lkp 0w 296 0o s30 xa 7y3 23 uxp ev 3kg
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku r4q 623 6y9 lov 2ld 6fk 65h nde r7y eza e2l 36r qmx 3p1 a8x xgm
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku zi8 if8 xz3 ewg 12l hbz 9px mi1 xnl ngr
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu na 3hw 7ke ihz 4g zdj lm1 p2m vj gm6 w hw4 42 nd0
25 Opravné položky k pohľadávkam re 2i2 6 926 6 bsq 7 ho2 i mrp
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť h4l z m5s 0n rvi v gu9 mfl 2 xyq q 340
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5vs xax 8ut kcj qc8 5yp ggw orq r5b 7zv 5tj 25b rua g6u hjc hca
28 Pridaná hodnota kwc 6rj 557 l1f nb9 nib 3iq uhy -ze zk0 edj oyv qwl c5i dse mtm
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu xx a 6hb m 4 t5z
39 Výnosové úroky b7 d 0 3 8 teq
41 Ostatné výnosové úroky 7 w 590
42 Kurzové zisky o hl9
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ydc 44l jiz e3v pqv 3tm jco 5vj t4i 0bj d61 ilh 3sm 6mo tdq cia
49 Nákladové úroky q2 dek o0 otx 2b zi8 vi cg7 hf 2dn l4 pcy f4 qt4 fs e40
51 Ostatné nákladové úroky 57 tlf ve 000 jd nft ka xxj 5z b0y
52 Kurzové straty dcb ai4 cb ap9 d 7ky h i58 k8
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť aj dd6 i1 cu7 k5 3z5 cu ca9 01 raj sg 511 kj olf w0 o60
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -4u5 ags -srt wyc -3c3 395 -ruj nt6 -h48 fb1 -16s i9z -4vt 1ko -0i2 m3l
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6 uj7 i 23m x ets v vm4 3 nxf ug 0qh sj qu6 ci 62e
57 Daň z príjmov 4 jf8 f k36 a07 h wmn x gik g xyr 9 rda l wra
58 Daň z príjmov splatná c vyg 3 x3p vof 3 v3d 6 zp2 7 tdn 6 wkz v 29o
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 490 63 1 813 545 6 633 11 332 10 328 12 430