MONSTA HLOHOVEC, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
10534/T
Dátum vzniku
08.09.1997
Konanie menom spoločnosti
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne a podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
6 639,00 €
Predmety činnosti
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 1.4.2009)
 • údržba komunikácií strojnými mechanizmami (od 28.4.2005)
 • opravy cestných motorových vozidiel (od 28.4.2005)
 • vnútroštátna nákladná cestná doprava (od 14.12.2004)
 • vnútroštátna taxislužba (od 14.12.2004)
 • vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava (od 14.12.2004)
 • medzinárodná cestná preprava tovaru (od 14.12.2004)
 • maloobchod - veľkoobchod, kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja, predaj v rozsahu voľnej živnosti (od 8.9.1997)
 • Sprostredkovanie obchodu (od 8.9.1997)
 • Reklamné činnosti (od 8.9.1997)
 • zobraziť ukončené
 • vykonávanie pozemných stavieb (od 8.9.1997 do 31.3.2009)
 • budovanie inžinierskych sietí (od 8.9.1997 do 31.3.2009)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Timea Katonová
  44
  92542 Trstice
  Slovensko
  Vznik funkcie: 19.10.2010
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutím zakladateľa spísaným dňa 15.06.1998 do notárskej zápisnice N 188/98, Nz 176/98 bola zakladateľská listina prispôsobená zákonu č. 11/1998 Z.z.
 • Spoločnosť bola založená zakladateľskou lis- tinou o založení spoločnosti s ručením obme- dzeným, spísanou formou notárskej zápisnice č. N 5/97, Nz 5/97 zo dňa 20.01.1997 podľa slovenského práva.
Uložené listiny
 • Zápisnica z VZ 20.8.2007
 • Audítorská správa o výsledkoch overenia výročnej správy spoločnosti k 31.12.2006 + Výročná správa za rok 2006
 • Účtovná závierka k 31.12.2006
 • Výročná správa za rok 2007
 • Audítorská správa o výsledkoch overovania riadnej individuálnej účtovnej závierky 2007
 • Účtovná závierka k 31.12.2007
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Živnostenský list
 • Notárska zápisnica N 090/09, Nz 9027/09, NCRls 9204/09
 • Notárska zápisnica N 141/2009, NZ 12545/2009, NCRls 12684/2009
 • Notárska zápisnica N 142/2009, NZ 12546/2009, NCRls 12690/2009
 • Podpisový vzor konateľa František Gajdošík
 • Sprievodný list
 • Notárska zápisnica Nz 5/97, N 5/97
 • Súvaha k 31.12.2001
 • Výkaz ziskov a strát k 31.12.2001
 • Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2001
 • Účtovná závierka k 31.12.2003
 • Potvrdenie
 • Zakladateľská listina - úplné znenie
 • Úradný záznam ŽL
 • Koncesná listina
 • Povolenie
 • Podpisový vzor konateľa - Timea Katonová
 • Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2002
 • Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2002
 • Súvaha k 31.12.2002
 • Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
Dátum aktualizácie
18.02.2020