DS - HACO, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
11095/T
Dátum vzniku
06.07.1998
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
Základné imanie
13 278,00 €
Predmety činnosti
 • poradenská činnosť v oblasti životného prostredia (od 31.8.2001)
 • organizovanie kultúrnych a športových podujatí (od 31.8.2001)
 • sprostredkovanie kúpy, predaja, prenájmu a výmeny nehnuteľností (od 31.8.2001)
 • prenájom motorových vozidiel a priemyselného tovaru (od 31.8.2001)
 • prevádzkovanie čerpacej stanice (od 31.8.2001)
 • veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 6.7.1998)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 6.7.1998)
 • reklamná činnosť (od 6.7.1998)
Spoločníci
 • Csaba Ritter
  Boriny 1381/39
  92901 Dunajská Streda
  Slovensko
Výška vkladov
 • Csaba Ritter
  Vklad: 13 278,00 €
  Splatené: 13 278,00 €
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Csaba Ritter
  Boriny 1381/39
  92901 Dunajská Streda
  Slovensko
  Vznik funkcie: 21.10.2002
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.03.1998 a jej dodatkom č. 1 zo dňa 29.06.1998 podľa slovenského práva. Vklad zahraničnej osoby 200 000,- Sk.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka k 31.12.2006
 • Zápis z VZ 25.03.2008
 • Účtovná závierka k 31.12.2007
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie z 23.5.2008
 • Vyhlásenie
 • Účtovná závierka k 31.12.2008
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie
 • Rozhodnutie
 • Zápis z VZ 03.03.2010
 • Účtovná závierka k 31.12.2009
 • Zápis z VZ
 • Účtovná závierka k 31.12.2010
 • Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2011
 • Súvaha k 31.12.2011
 • Výkaz ziskov a strát k 31.12.2011
 • Výkaz ziskov a strát k 31.12.2012
 • Súvaha k 31.12.2012
 • Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2012
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Vyhlásenie konateľa
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Návrh na zmenu
 • Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve
 • Zápisnica z VZ 21.10.2002
 • Pozvánka na VZ 21.10.2002
 • Prezenčná listina z VZ 21.10.2002
 • Podpisový vzor konateľa - Csaba Ritter, Jirkov
 • Prehlásenie konateľa - Csaba Ritter, Jirkov
 • Sprievodný list
 • Súvaha k 31.12.2001
 • Výkaz ziskov a strát k 31.12.2001
 • Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
 • Súvaha k 31.12.2002
 • Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2003
 • Účtovná závierka k 31.12.2004
 • Účtovná závierka k 31.12.2005
 • Zápis z VZ 06.07.2007
 • Zmluva o prevode obchodného podielu z Jana Ritterová, Jirkov na Csaba Ritter, Jirkov
 • Vyhlásenie konateľa o zmene rozsahu splatenia vkladu spoločníka
 • Vyhlásenie o prevzatí záväzku na nový vklad
 • Vyhlásenie konateľa o rozsahu splatenia základného imania
 • Vyhlásenie konateľa - Csaba Ritter, Jirkov
 • Dodatok spoločenskej zmluvy
 • Prehlásenie o zmene bydliska spoločníka a konateľa
 • Zápis z VZ 23.5.2008
 • Čestné prehlásenie spoločníka
 • Vyhlásenie konateľa - Csaba Ritter, Dunajská Streda
 • Zmluva o prevode obchodného podielu z Jana Ritterová, Jirkov na Csaba Ritter, Dunajská Streda
Dátum aktualizácie
24.02.2020
Domény