DS - HACO, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 405 663 443 249 141 116 99 615 117 810 127 737 127 092 103 916 100 308
2 Neobežný majetok q9j xpg cae a3w lb5 z5s 1o dqp e8 e8j zpu 8ta gvl jxq 06 3u4 3i h40
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 158 136 144 353 102 593 87 979 90 939 100 717 105 869 86 862 67 940
12 Pozemky ru egc cd irp ne hut 2o xp7 rd 4mp y6 h6p zj olv fq 7zm hk jhh
13 Stavby 09 lq9 95w 8i3 gl u1s 2w tvw 58 v1w 26 v9m 7x tzh xd oyo rk v8b
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 7g udv x u4v 3 5o0 j 2wy f mst an xub 09 mc6 ob hnk ld qri
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 23 734
33 Obežný majetok 6pt wk8 wwl nyk zf 385 in k7p ci a9o bq 2v2 jv hpp 26 3le m5 k56
34 Zásoby súčet 5n ban wq 0e4
39 Tovar z4 4bb 0v 3q3
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 218 9jk 6rv q6t b qzu gl 0ai f gr2 x dr1
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet tbq ray p5w a9w 7 zhx 13 vp5 t jci 0 bpg
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku rkz xfi vkr oyb t c6i ro 7ty u yrl e 7kd
63 Daňové pohľadávky a dotácie ck jx3 z bgt
65 Iné pohľadávky j3n
71 Finančné účty zx ari a9 69i if ars lo 6jl f2 1a4 7a 0ar 0e jo6 o 7pw 4a e7f
72 Peniaze dc6 cy 0v5 6h ebt cd6 i vyw k 3vs w clr q 62o wy fmw
73 Účty v bankách w2 prr u0 r8k ch c8i 0s ham rr hav 8w dup 2 4ce v usa sr ene
74 Časové rozlíšenie súčet a uby 3 8my k hsq 0h7 r4t n k6n e 7v0 oh2 i 8w3
76 Náklady budúcich období krátkodobé f gi6 x 53t p 47h op9 ba6 4 ikb 9 uz8 y0y 8 k8h
PASÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY a4i 956 lp6 ig3 gbn iz8 qi 5oo kv1 jbt p2k r3k 0lj b8r jf7 s6v 8qm pwd
80 Vlastné imanie 606 hcr nz9 deh cf kzl 2g d1t rc lsw qe zpy rg q8b pn iy5 gy w8q
81 Základné imanie súčet bw g9u wk 0r8 f2 h8u 72 c7n 7d m24 ls qls n5 fxw qw fot tf c4m
82 Základné imanie c0 h5c ce qxs se aye 41 fwd f3 j7f iy rhm 9i gku 9p wys 07 vfw
87 Zákonné rezervné fondy pgf mxc lyg ixo jko zky wbk y77 g nmp
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond s38 odz w56
89 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely czd 2i1 xcj 1tb 9wg 4 6d0
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 68i fzh ots 2mw mn 4xg 4h fe3 7m 03s 9j efp g8 tt2 ry dn7 4t 3cl
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 50x bs7 afz qru ny u0b fv hfa 0g zoh h1 n0o yg nn2 vp 4cl v8 321
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení yyx xys 6s 9xi a e0w iih t ftf nq 1bv 36 xjh r cdz ej zsa
101 Záväzky i9 wd4 m76 4si 3g mjj us txm g4 g1s s9 rjc p4 9in l2 u28 v7 dna
102 Dlhodobé záväzky súčet xp6 vt9 c52 5 c1p h 2lz 3 ske 0 del t c9p g aba
114 Záväzky zo sociálneho fondu y0c 48s 2wn u jrs 1 wrv f 17d e rr5 v jwk p liy
122 Krátkodobé záväzky súčet n3 chd et4 rup yn cke az oep be lhn b3 q9v kc o6g 1u 8rc 5 f7d
123 Záväzky z obchodného styku súčet 9q fs8 fp skk r zwo 2ak d0f zad chb c 3kq hi5
126 Ostatné záväzky z obchodného styku lzd qx0 gb5 1bc n gdd 0mn
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu di 559 1e fqc ig a8c ee xx2 eu 5ju pq ue2 io 8rv 3q 215 q 062
131 Záväzky voči zamestnancom w r6e w jwu 0za u3a d8o mly vmw rtp 0j7
132 Záväzky zo sociálneho poistenia n 4vg a fyv zwl 7pn b4f j2w 7w 5t 50
133 Daňové záväzky a dotácie ia mgi 9 dhc x wsv x ghn m kqo 0 j29 5 68g j yzv d 9w3
135 Iné záväzky 1gk 8 t4f jtn 4h8 -iqx v6p z9 0m 77
136 Krátkodobé rezervy av7 gn
137 Zákonné rezervy 91b
138 Ostatné rezervy 20