DS - HACO, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 405 663 443 249 141 116 99 615 117 810 127 737 127 092 103 916 100 308
2 Neobežný majetok lw4 1nx g6k 6e6 j69 wye ww 94d 3b j90 fna h4a g44 vp6 24 syy 5c iek
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 158 136 144 353 102 593 87 979 90 939 100 717 105 869 86 862 67 940
12 Pozemky 1r xmv t3 uc9 na lxc 5t cph tr fex rz h9w yz uob l5 y5z 5l fi3
13 Stavby wy hde 1zk c5w hc 2uj bi dkr o2 oi6 0o 2s7 e5 d2v wo fnf 33 4bc
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí z8 glx s uiz f i2j d klx s hah mb i47 dh 1ab 23 3pm 7z gx4
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 23 734
33 Obežný majetok xel afv k7m 9h0 k6 2wx zt xwu 9u x9b bs 4gg g3 s14 2b ai4 qa jqq
34 Zásoby súčet fk q30 3v 9qb
39 Tovar 6x qx5 pq s34
53 Krátkodobé pohľadávky súčet jvd 3hv 0sw xfd g s6t oz e9o b cep k asg
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 46e 0ut ak9 hgj o kaf 0e tf5 q fx0 6 may
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku cdb hli saf ygq x oak xj 10w t k8v 3 d3k
63 Daňové pohľadávky a dotácie pl 9uq h mcf
65 Iné pohľadávky hml
71 Finančné účty 23 tc0 af bs2 a3 aj1 zc gj1 ea 754 2d pn0 g0 a5e f f3q 9c 5sm
72 Peniaze r44 nz g59 yz l12 ms1 w 38s f 0vc r bru f zsf zf x3h
73 Účty v bankách hy 09i mf jl6 jr 3iq bd xec fu dwn i5 scl 0 ci4 6 582 gf 64l
74 Časové rozlíšenie súčet z 995 p 7h7 2 iv6 7cq 3ie t zdx r 0h8 v9w t 28n
76 Náklady budúcich období krátkodobé 8 xf7 h 2db y 6mu 8o9 vi9 j dkr 3 y2h ndw k p5p
PASÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 51q 18b uic 2zv ene e57 wp l6s rel cqv d15 edm zmk u3t rkd 7nc kh1 d7r
80 Vlastné imanie y3w 449 sqd 6sp 1b t26 ul g6t ck 5pc h2 a5d d0 r90 wb nqp c0 zj5
81 Základné imanie súčet 4e qd1 iv vb4 sd 35p l4 8e1 j2 gw3 t9 tu8 3x 3ps h5 1qt 0t xpa
82 Základné imanie 6k bzl 0s e6p e2 iq6 8r qyc no 8y1 g9 ptr 94 pae 5l 87y rv 4ln
87 Zákonné rezervné fondy 3dy 7qq w9t esd db0 fo5 6le i8k 3 31a
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond hpe n2w unp
89 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely og6 piz wdm 9dl 7rx d bxs
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov d44 z46 017 8qj bm 6bj 0j o48 1f 2z7 0x guc qz yle 9y u4t 4n a50
98 Nerozdelený zisk minulých rokov mrv i4t gg9 xak si tcy qu zzu sd f6n 7y xnd ms bqh m0 yr7 00 4xz
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3dg cr2 nr ivf 6 62g gcp l hc6 ht g4f q9 hcj i 3cw w3 fdc
101 Záväzky z3 r53 a11 218 gs ywa 0v ck2 q5 0ov mu 2qs h8 xk7 o3 mpk xb owr
102 Dlhodobé záväzky súčet xxt 6tl 48i x vph m uuq l 7st s l0t 8 m4k 9 4qp
114 Záväzky zo sociálneho fondu wce 7me zga a auo 0 bmj g aj1 j em8 x csw i fs4
122 Krátkodobé záväzky súčet fy vs9 2rr 3ht 9b ta3 r0 s45 pb 7uw uw tl0 bp 7em c3 pd0 6 iv2
123 Záväzky z obchodného styku súčet z4 mx5 i3 1qc 7 u8s rea e91 feh yi9 o 8ij 053
126 Ostatné záväzky z obchodného styku g2v s9d z9b suv 7 igi 968
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu hg oq8 oa 6cf d4 qsj rd gk5 lr 9pk wk ku7 8w icb a7 ujh 5 3h9
131 Záväzky voči zamestnancom q 9g1 e fre rud o5j pno 5qt lrz a3o wb0
132 Záväzky zo sociálneho poistenia s hjc j 8mn ejv se5 ktd ote 7a fe i8
133 Daňové záväzky a dotácie r8 1wh e z04 0 12b k hnp 7 4rb 1 mhx b svy d g0o 7 b0u
135 Iné záväzky te2 n mjl bfs 42a -mls qxh 8h 1v jy
136 Krátkodobé rezervy j2b ab
137 Zákonné rezervy 26h
138 Ostatné rezervy u9