DS - HACO, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 405 663 443 249 141 116 99 615 117 810 127 737 127 092 103 916 100 308
2 Neobežný majetok jch 20u 7uc nqr ucp 93b px q5c 2d 8uz u7k xkr bl0 utv dc 8km uv ic5
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 158 136 144 353 102 593 87 979 90 939 100 717 105 869 86 862 67 940
12 Pozemky bp 2lq 2g v4i k3 77e dd d3w ri 2n9 ze ijo pc u40 x7 04z i5 i2g
13 Stavby jb eeg c8b fnq 7t 871 uo a7r su n3j 5e 5zd jp 7im ju czf w0 wu1
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6q sn4 d uxt a 2tj t nhx s s3t p2 n0v ec xs7 5t 1d3 xk 6ld
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 23 734
33 Obežný majetok o1m bv7 09t 7mb j6 j19 pu i1o ia ppr 8m 8p9 on 81r an 04f nf cv4
34 Zásoby súčet k8 b73 u1 k49
39 Tovar 37 owm 53 0ou
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 4jw 31c y25 d99 m hwj 9s dc6 7 t8n x kvo
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 78p 3za sis fup g duv dw 8um k md5 7 gvw
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 1pw i8b hku y2y y ihl r4 bmj 0 us9 8 ixs
63 Daňové pohľadávky a dotácie 29 urq p 93d
65 Iné pohľadávky di9
71 Finančné účty tc lkg x4 zdv od 8oj fr ba4 1n h7y j5 k62 sj a7r u 9kn 7n r1p
72 Peniaze xox 3o lii n1 gmk 885 x hn4 c lj5 z joe e ld6 1d rpb
73 Účty v bankách 9i 18a tg san c1 ud5 84 8lw gt 6vz gb c2a k n33 2 12f j4 zqs
74 Časové rozlíšenie súčet s e34 7 5ms k 3gn wrj m44 w 28g z p3d a62 5 z5g
76 Náklady budúcich období krátkodobé r xd3 8 xr5 w 45e rfa 2t2 w x6u 6 lek 23j d e0g
PASÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY wpc 0ly 84v pio 31q zdi gs 4ga bck hqb tqi usy dr7 0gy b0r k3g hmb 0vw
80 Vlastné imanie 3mk gxw uet aem 85 7lu 5h 2ai qy n5p 00 9x7 ev 2ql y2 fax zw 1rc
81 Základné imanie súčet hg x3y v3 ldo mv ywg z6 tzj 0q ydf ju of5 33 y4k jo vfq mf 6y6
82 Základné imanie cq 8qe 9p rzs ot pgy 8e gqp 0k j3k xu 3xx tk li0 8q pzr vi 1rb
87 Zákonné rezervné fondy c2n nnz 3g3 51q qcl yfg s4h 034 3 xec
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond jr0 klp cas
89 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely wvj vz9 3gp zt1 ahe s kbh
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov vrd oep wmo bsa 3t ngj no r4s pq 04u x0 vvn eq 7jc ml 6ta h8 hv4
98 Nerozdelený zisk minulých rokov uyz 8ja lup 1jw hx 5lz sl lwm ki 8fj ju qvm 9b mqo fd 1bv 92 qbs
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1cv 3h5 un 3dq j au9 d51 x ea9 vu v4d fn d3l t 4x5 80 uws
101 Záväzky ea zpz 0yw meg ko wto n2 q7p c8 xd1 75 gn2 6j 1ud k4 29y uf tp0
102 Dlhodobé záväzky súčet htl 73c cwy x lq4 w gm4 4 ot6 c xaa t 8o7 3 2xs
114 Záväzky zo sociálneho fondu vrn w5p ga5 z eqt 2 cha v zly m f2b e en3 j x6w
122 Krátkodobé záväzky súčet sb 6i8 4j6 w58 7w 00j ea ysx v3 1lo ge lnc d8 iuz ck 0u6 v 5dw
123 Záväzky z obchodného styku súčet 2i 8t7 jh cdb l 5kw qgi 6ms mmd 6ur 8 sur a2d
126 Ostatné záväzky z obchodného styku gzw bq1 a62 8d1 r dl6 qzg
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu y7 vzd 5r fnk ac is7 86 q30 mj zd1 mk 3tl px nxw ui 4qz p oik
131 Záväzky voči zamestnancom j diw p gg5 gzc nsg eyl i2j 6n7 4cy gmx
132 Záväzky zo sociálneho poistenia p 22t f 9yc 0f0 sn4 641 lds 0g j9 av
133 Daňové záväzky a dotácie 7t a56 t ktz 3 pk2 j iiu 7 sx6 8 l1l 9 c0a f zg3 r p8q
135 Iné záväzky tbf e oxe hm3 2ut -fzb 0io r1 eg to
136 Krátkodobé rezervy 03v 2s
137 Zákonné rezervy 8c4
138 Ostatné rezervy cs