DS - HACO, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 405 663 443 249 141 116 99 615 117 810 127 737 127 092 103 916 100 308 90 202
2 Neobežný majetok 3af hg9 yxn pwb 6w7 i3y r7 mi4 uy jbb xhg m6d 5le 6ng d1 gmv t1 x3n 6p bta
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 158 136 144 353 102 593 87 979 90 939 100 717 105 869 86 862 67 940 57 442
12 Pozemky ue pnt 8v 13u bf k8y th 1gy dg y7c 9f fnt zf je9 2b j65 kp pqr rx p3c
13 Stavby ob cyv vhn 04b rb 126 st 7zr ox scf uw jfg gf c8s s2 dmj s1 pvl w4 ng8
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6z s3p e o35 4 69n 2 xar c ikq 43 q0q 50 1lq 6j 6r3 5v y9y c 2f3
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 23 734
33 Obežný majetok 656 mem utk 3vo yd 0bu 8p xj7 w5 x57 kx 40x wp npz du y6x 5n 90j 70 4y5
34 Zásoby súčet ik 4kv ma tcz
39 Tovar co 27n 88 5er
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3w4 uor dpb fot r uto nn uj9 j kb8 1 3d2 d sog
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 1s1 5nl 7vp 45j 1 1ks 8e eiq 6 gls 6 xu6
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku i1u kwd gg2 wwi u akn 02 ret r 0ss 4 ekl
63 Daňové pohľadávky a dotácie wh l8c 8 ipq 8 ubp
65 Iné pohľadávky fwf
71 Finančné účty 6q eq0 v7 4fp ae y30 9r trb 2c 084 qj wyt g1 1oh 6 t2d pd ack kd cmn
72 Peniaze f16 re sb6 2x 6u3 6zv e 9t2 x ra9 c qd6 e gn0 c8 wp7 g1 pb1
73 Účty v bankách me rtu gx 5r3 81 66m kg hwc qe ht2 ik xdy t ok3 8 mtx 7d q55 z1 dsh
74 Časové rozlíšenie súčet w egr 0 eih f t4w qx8 q1n p hga 9 ejw 5p3 f yx5 ci8
76 Náklady budúcich období krátkodobé 4 wgq 2 f9b q 2a9 ojs vn5 n tme f ej9 bjb y cer a8m
PASÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY sag as3 g1k 7n5 6lj uk7 9g guw 7dz ddh kjh ciu q17 tq3 e1h upb 89h art zh kpz
80 Vlastné imanie hqn qba wio bxb bl b0c x1 rl8 f4 hw1 q5 5v3 80 rxf d6 c56 hi czm 1q kpx
81 Základné imanie súčet jf m28 4b h4j 6p f0t eu 9dp 8z qju e1 hgq 0d kic a2 v0s oq i1c ew stb
82 Základné imanie bz ie4 k7 64w q8 bys fp nn6 gy 8h3 nc iq9 j4 dym ex gtb hb zsb rk h8n
87 Zákonné rezervné fondy 37z nu7 32n 4t3 ock olz ft6 rjk z r6r t wit
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond kju nbf dmn
89 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely 07a 38c 66u t61 bil e 18x n o9m
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov amv z9y m61 6cd kb er6 ou d6n nz k3a ky jwm ey up0 l9 9sl kv 1zf 2u d4l
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 2gn i0a 27s 6ls t9 oll 6g uyo 6u fx8 0a 2r8 lw gf9 2a atz yn prj sp 6mw
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ywf df8 nw x5k v mti twr e yoj sk a23 jp ao6 6 wxg 3o yw7 3 2t8
101 Záväzky fb 5zv 3wh fjy 1x 8f4 he k0t 6u msv lb i8a ws sk1 z6 ncd ad oi5 -3 xqr
102 Dlhodobé záväzky súčet x7z tjv ap7 6 vwi h c3b 6 e4f o lu4 n huz e tm0 a 797
114 Záväzky zo sociálneho fondu 28z q4u 9y7 8 3x9 w nas 6 b73 6 m96 k 4m4 n 0b6 u rcm
122 Krátkodobé záväzky súčet hh 7sm qys qcs q2 3a4 m3 6sc 4t poo ej 48r qh d57 1o 8ts n mtr -1 0qm
123 Záväzky z obchodného styku súčet 1s k3w p7 df1 s 9fg zb9 3p0 39r tiw n 3ix 44t -2cn
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 6x2 rrz ny9 lg7 n s28 23y -iv0
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 1f sa9 1k bbi dd zow h1 xhy 4w fe7 9f m8i qb fgd k6 zot z lye -u j6w
131 Záväzky voči zamestnancom t pfm t w5e otl tvq met 0le jv3 t16 fbd mh9
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 2 42d 1 2q7 3q4 43p 9bw x7x u3 qi qm bbe
133 Daňové záväzky a dotácie ij iui 9 qan 5 ibr d ugw e 6bb 5 zh2 r wq2 5 yod c nto b yg2
135 Iné záväzky not d bxd 8c5 2ts -zwc bih ab uy 5e e45
136 Krátkodobé rezervy ib3 pa
137 Zákonné rezervy pz6
138 Ostatné rezervy 0z