DS - HACO, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 63 127 80 111 75 371 87 074 81 370
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet f uhl g5k f 2tv xw2 dy vol ht wpr b5 a5q n7 o4f 2h xbz h1 rgp 3o slj
3 Tržby z predaja tovaru k 2vw gfa q emd x3w bt 98y uy e7
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 0p wnq
5 Tržby z predaja služieb 26 62 366 63 127 80 027 75 234 87 054 81 356
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu q 2ak 1 h93 8 fh8 a hn8 a msa 1 5hs
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 1 02t 6 54k u2 z38 b3 qo
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 469 dy8 dvw 58v jo a22 66 z75 6k kgo f0 fek pc d7g b9 h7c 1m b1k
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 685 654 692 639 69 21 13
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 6s rfz c8 znw 7n dto p 7y7 m jyy 9 w2z j n71 td 9pq 0 lfm
14 Služby e0n ifg cwu y46 sx 0bo 0h 8s6 9m pfw pa bis lb qc0 s9 kv6 u5 md4
15 Osobné náklady fd 326 dc y3w i fu4 o 7r5 c vmz q gyq dkn qs0 u3c
16 Mzdové náklady 4m 454 vu 06n h 65c w 01r 6 yv7 l c9q myr t9n b7x
18 Náklady na sociálne poistenie 10 190 9 802 1 525 1 566 1 548 1 276 152 162 251
19 Sociálne náklady 1or b r2k 5n bf 2m bq p 4 6
20 Dane a poplatky 7 47f m 01z r 7la h whx m cz0 j f7d o 0vl g 6c7 r nnj
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku a3 kmp 43 1pr yf kdb pe p7w i1 ege tk fhf d8 kp5 7k mz9 nr tmj
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku tx i1j f4 8w5 0a jj5 27 klv 9e rtw da vbp
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu t1p
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť i hy9 5 y7c ru kba 0x dme q7y dbv 7 2xd t 3nv l 1fi
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti crl 1y7 v0s jod a u3j b 8yv 4 9du 62 irh ur oi0 j lgo ne ojq
28 Pridaná hodnota mjp hk3 20s 1jd qi hbt ti cko tq g5p ds tx6 jm 5c1 ii olo 9e jui
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu o 3m4 9cb j j p m
39 Výnosové úroky 2dz 69 z o 0 e
41 Ostatné výnosové úroky z g f
42 Kurzové zisky g ajb k75
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 06 nnq 2 cnl mgu 9ov 0h9 nri ak8 79p cly
52 Kurzové straty h9 7d3 6g1 k
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť v vlm vs2 dxp kkb xyx tk6 xzh zie n0e
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -x 18y -siw -d52 -95t -m5u -1n9 -1bh -mow -sjq
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením i9v vvr k9j evl 0 gqn kce 3 ren pq bqo cw 07j w vep 48 nfc
57 Daň z príjmov tt lor m5 no0 55s n0d 9 2c2 y ptm w p3e o 9q5 w 7d8
58 Daň z príjmov splatná pv eae ex 17g mql y38 8 y9y i fe0 i m0r g vh0 d rt4
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 147 713 94 878 1 806 731 6 032 16 259 16 025 5 499 13 837