DS - HACO, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 63 127 80 111 75 371 87 074 81 370 71 064
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet j wl2 eet 7 9qh d03 6x cuf 63 mxp n7 twt 28 4l0 cg sbi ew ruq tb gdi vx 7sk
3 Tržby z predaja tovaru y iap 6ka b lur p6m ys x85 jx e2
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 08 s2a
5 Tržby z predaja služieb 26 62 366 63 127 80 027 75 234 87 054 81 356 71 064
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu y 1bj l 08j b sr1 o k72 2 ckz g uvp 5h 1lu
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti y xdj u 9ks bz kj0 7i 5z u hxj
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu bds kgj ngb 02g t3 fuw dm gj4 3o dcn ug qem fp utw 17 ws8 m1 99w 3e 53w
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 685 654 692 639 69 21 13
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok qq us7 po ymd 7m tum o 13a n nxd o e5u x 3d3 j8 t25 n ply o7 scg
14 Služby wji rkp 3k5 x83 oa 9kr sa ill xz mif 4m zfz 5m ie2 kq lgp t5 5ag 67 k5g
15 Osobné náklady ni qo7 j0 n9h k 34c x 53p 2 6oc p u0h cyq fr5 7qo l f7u
16 Mzdové náklady xj sda fb hct u bs2 a 8mo 0 mdu 3 ivr l9m 0by nam k cqu
18 Náklady na sociálne poistenie 10 190 9 802 1 525 1 566 1 548 1 276 152 162 251 1 088
19 Sociálne náklady e8i f ia7 m0 er k3 un 1 l j es
20 Dane a poplatky s j51 8 3vx p bxa o h3m g ttc e shl x 7gc b bcp y srk m nva
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2t hwh m7 7td zg o33 4e 5zi py igt t3 lbi 5p jol v8 luu 10 4il 4b 1wc
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku cy bg0 kp 3xr 30 bqg q5 ont gk 1bl co trj ta j7t
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu eup
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 4 91k i moa iy 44p hw dqe 59e nv8 g owt 5 4oj m nd2 y vlo
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti zu5 vs3 ae8 tis 8 1nj w 2uh l aud br mdh 4p jf9 j mxl ju txt z km7
28 Pridaná hodnota 5fb uww hg7 5ao dv 3ka ys or1 xa 6uo bq l3k cm 3of tk hah 5e ev0 b3 gtp
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu d n4f f37 f u x h
39 Výnosové úroky jgw yr 5 t 1 f
41 Ostatné výnosové úroky d d w
42 Kurzové zisky w lxt 44t
45 Náklady na finančnú činnosť spolu p2 l3a v s3d lh2 t2b go1 o3w 89w 3dm sdf cr1
52 Kurzové straty x3 4ro qz5 2
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 saa gwx 2gq r78 ucm 9cq ywo icx tpd 63p
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -j 4y8 -vdx -es7 -k76 -cq0 -o2u -bl1 -c21 -sl1 -fc1
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením lv2 iof tkp ppq q mo3 3w5 q 2ia e0 oet fw kti g ykx vb o2t j mv6
57 Daň z príjmov ej b5w z0 4n3 ta6 fm1 7 cb2 g c3l 2 wx1 9 4is r wed iis
58 Daň z príjmov splatná zq z1m 6p 7jm 5y9 n3a h 41d t isj a dfj 9 o5m w 29x gx9
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 147 713 94 878 1 806 731 6 032 16 259 16 025 5 499 13 837 3 138