DS - HACO, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 63 127 80 111 75 371 87 074 81 370
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 9 q11 tta 4 e3v zb3 c6 bdt 96 xbd p5 0vp 0q 8x5 tc yzz ch 6t1 8j ool
3 Tržby z predaja tovaru g fbu gad v rn6 uza tc w4a 37 gn
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 6o wdd
5 Tržby z predaja služieb 26 62 366 63 127 80 027 75 234 87 054 81 356
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu q a8j 6 g94 d 7jj i oci m x2x i msg
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti i n4j v fx7 4g 2js wm c5
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 3h3 oxx 9wx c13 32 80v an zzn ra a4t x6 an4 mf 45f 8z dr2 u0 gq4
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 685 654 692 639 69 21 13
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok iw gbm mx gzj cg wod m xm8 u udl 1 53m o 4xc zb 5w5 s s4b
14 Služby j8z m7d pi0 z2z 57 5so 78 g0p sm ym6 zt ldt hb 1jj hf 00i ij m5a
15 Osobné náklady dy k00 81 60g r kri a 253 h 3ud g pog lxg tji 1ne
16 Mzdové náklady t6 xcf ia mw6 r 1ry c 3of 4 l4t h fvi 14k ptw xvc
18 Náklady na sociálne poistenie 10 190 9 802 1 525 1 566 1 548 1 276 152 162 251
19 Sociálne náklady w9k t quh 2s 51 u2 zp 8 y 4
20 Dane a poplatky o ng7 o eb0 p fbf c e26 p 6bt r 5uv 7 qox d xlj m 06q
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku q0 083 mj ahv q7 3vd 8f 4lm ei nzf sz eto 40 n8e c9 l61 fw jsp
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku vi 10t ku lxu 6r gbd bk txg 1k rli 5b j0z
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu o24
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť i cy7 b 1rs ai 1yf un si2 aux e8o a sfc j hmu p 34o
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti oin a4l k94 1m9 b ati 4 iec r vxo ja 6tv t5 5jk m ag7 5v n3v
28 Pridaná hodnota emo tid 0qx 630 oq qqg e8 y9d ah ag7 gj ya4 ol qbr 9s 3w6 ls pvs
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu v 89j lof l y v b
39 Výnosové úroky csv en o s 1 x
41 Ostatné výnosové úroky w 8 x
42 Kurzové zisky 1 5hh z36
45 Náklady na finančnú činnosť spolu pk lzw x ckf hce b6k f9j kzh c6j 34j 1sk
52 Kurzové straty gk fy8 tay 8
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť y fr6 t8u fpj 87e bnn zgb z21 iez jeo
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -y 95o -aug -4d0 -vux -ri4 -705 -em4 -4xe -cuv
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením sxy vx1 8ju wg1 4 qa3 50m c z3x 7l l20 wf pw6 j ttd zc lbv
57 Daň z príjmov ws 2zl a7 iw5 ode oxq j zi2 c 12c 4 ui0 i ce5 m iz5
58 Daň z príjmov splatná 6n u5f j4 4wx paz tnm h w9u 1 754 x 51h z jng j mw0
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 147 713 94 878 1 806 731 6 032 16 259 16 025 5 499 13 837