STAVDIEL, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 436 301 398 479 362 425 348 070 310 954 306 760 263 799 232 610 195 656
2 Neobežný majetok x5h atg mus oey bo2 ilh e2q aa2 nar ruy jno oz6 j4c dxh fmg 8t7 eeg hzf
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 316 786 278 510 255 732 244 939 220 763 201 497 190 705 181 723 173 107
12 Pozemky ni l3b gx mp9 if ii5 rda uco tvl 3mi 1zs icm qdi pkf 6kw wsy 9ev 68k
13 Stavby 9rx bq5 5n9 krz kgg 6h8 k2e 9wf gcz nij d2i d09 upc dhh yuf wu6 7l9 758
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí c1 dbg 4l x1j pd 0gd wa yr2 a8 gvt 6m 94v ai 1n2 ek oqy am oc2
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 19 139 19 139 15 820
33 Obežný majetok uxj pie y05 r9u 2uo s6x azm 545 ay 7go yrz f6p y9 yb5 qi glz 35 wfo
34 Zásoby súčet xw 710 0s u3w lm owg mv 4ze ow rml 8v zy2 ui yk5 e4 wa4 f 1bo
35 Materiál zq a8v w0 3jn zh yz7
37 Výrobky ej ace
38 Zvieratá dx od ej
39 Tovar l 14c w pgs h oe0
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 1 9rh 13 6zs t hgx 0 pzr a 2e5 7 mah 8o s5g 1 chl k hck
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet a n20 9a nop 1 q63 4 vxe a 3hn o iea n qqa 5 w9l 7o3
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku r 1r7 ux 0k4 f 709
62 Sociálne poistenie mbo d9d
63 Daňové pohľadávky a dotácie evz 2p9
65 Iné pohľadávky frl x ikv a vtl yl qtd s fd6 6 l2g
71 Finančné účty 1x ulz iu 1tf kp bw0 68 xut b5 oca d7 c02 0b iph q9 8jl 6a 3hp
72 Peniaze y jvg gb kgk p 37x zs zs9 63 mv9 5g 6ka za gmv 2p 7en 3r 44u
73 Účty v bankách 12 qr2 wh pov e i7c
74 Časové rozlíšenie súčet 0 bfy k d17 q c4v
75 Náklady budúcich období dlhodobé b
76 Náklady budúcich období krátkodobé f qxr m l26 s 4ck
PASÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY xh9 tjj jk3 qpg fac o64 e7c s5u 4y2 tyd b1m r9h 4n9 jtk 3yu 1lp xrv z3q
80 Vlastné imanie ly3 ggp gdp 7eq 8d3 hyv w8l n4m sl6 rha s0m f1k tfg k5x n1d 8m2 d09 e5w
81 Základné imanie súčet 9 a1f x xu4 j 9eq s 9fr 6 i5n 1 jxm e s5p 4 bg1 8 7qa
82 Základné imanie q qbg k uwl m vuw t bhi w c64 u d5z j ldz e ecu r zrr
86 Ostatné kapitálové fondy lum 26x qms 5yk cg4 y58 8mn ghx dit upz 2l7 c4a jvw 89i upx sxp fh9 q7g
87 Zákonné rezervné fondy 1 zx1 7 77s b 0y3 2 49c f s48 s 9nz b k45 7 gjr r h6b
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond d e2o a rk5 b h4q
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov cs pmm 6j 7yj -dh 6dt -35 1c0 -pbq h3a -pgq 514 -384 mj5 -ai b1z
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 2a bbn hx 8pf
99 Neuhradená strata minulých rokov -z7 oi8 -md 603 -s5 1bj -bs ujt -ira jw2 -qn3 auu -gro slq -1o s1e
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -42 933 -no cg2 -yy 91m -1d l96 -rr fz6 -v yh7 -i7 ped -oo 41a -7 rdn
101 Záväzky 80 1za ar fdh 33p rqa 2jd bfj p4g 6mn laf 93f tx yq8 1e wom q4 cyn
102 Dlhodobé záväzky súčet n4r jlb blk mgu 3ds mrh
114 Záväzky zo sociálneho fondu ql2 8df 5o1
122 Krátkodobé záväzky súčet uy oa9 3x 4o5 pvy 2et 8lx 9rw aly hgl 65f ykn 8f hmb 6q hbe y6 4jo
123 Záväzky z obchodného styku súčet -4b q bn0 w z9u l 8n2 -7nc -n5r b5r pnl 7 3w1
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu s1 l5z lg wgp l4t mnv
131 Záväzky voči zamestnancom a6v dpm f 0dn n y7t 7 rtc k j5z 4 n2i 1bp ha
132 Záväzky zo sociálneho poistenia i 54d 3 j91 8 iby
133 Daňové záväzky a dotácie e gqw b vpg a5e dds l 1ty c 4fp o n8x c rql q
135 Iné záväzky zhg ds6 ld4 uwe ovw 384 zq s97 lk swm hc x3b
136 Krátkodobé rezervy eae yy2 3hf ae2 kse xv2 gg5 if2 a2f
137 Zákonné rezervy 14p c3a erq