STAVDIEL, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 436 301 398 479 362 425 348 070 310 954 306 760 263 799 232 610 195 656
2 Neobežný majetok wq0 7xs kby uam dz9 ydw 1hx 2y8 21y sv4 wuu jvi 3qk x6u 4cy rks v5j 9fm
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 316 786 278 510 255 732 244 939 220 763 201 497 190 705 181 723 173 107
12 Pozemky r6 r1t lf 8bg hz las vnv k2d 5d6 15l avx sgs 037 huz d4e buw vb4 gcp
13 Stavby vfu j3k n7d cjc y87 2ry 718 d1t sxz wwy 0fm 6to fv1 u0a hir 5k9 vsq 99h
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí vv 2hy zl qy3 t7 y3u 5e 3zf o0 gzp v5 u56 b9 ewr i5 61u ub qe8
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 19 139 19 139 15 820
33 Obežný majetok npj 5ny 9q7 2qa e7f qyx afg o2c 3q 9y9 31r rpf nf u9h 0d ukv ai 17w
34 Zásoby súčet xc 23h w4 6ro ks 5j8 5p pn6 05 l7x xe vi3 t3 wac bl zqd 0 2kw
35 Materiál nm s30 96 4e8 7g qqx
37 Výrobky cf su3
38 Zvieratá 8w h4 vy
39 Tovar x 1rl v uhs c og6
53 Krátkodobé pohľadávky súčet l tjl 4u wab l m07 n hmh 5 bnv o xz1 pi gbi s jc0 w 53x
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet s hhv 2g w9u n 1g8 q vb4 m ppi 1 jy0 q c8k g w3j 7mu
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku d 06v 0i zfk z 30b
62 Sociálne poistenie p80 cd4
63 Daňové pohľadávky a dotácie wx0 xp1
65 Iné pohľadávky oaj 5 7c5 q b8e y1 cw4 l 3je 0 y2l
71 Finančné účty 8q wmi wn w94 jt sso wg b2u gp vj5 8e zxh oy mk0 6p 4u9 9y wq0
72 Peniaze n kyq dg 0qo o xfi ir 1b1 uk 5jn eu 5gb nx zoe gu 4d4 ui y27
73 Účty v bankách 07 asw pi 246 a 3q1
74 Časové rozlíšenie súčet c 2vb p rgi 9 5h2
75 Náklady budúcich období dlhodobé e
76 Náklady budúcich období krátkodobé r zhr j o9k h 5g6
PASÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ns2 wd1 jjf 7wi yfg rw5 w34 40h efd tv7 i1v 391 hzy ti9 leq 2gc 7fo z6k
80 Vlastné imanie jsd c9t srv hjv qnx xx3 syl bhz wo7 cti mgx vjd 1kz se2 4q9 0mx 57x uuw
81 Základné imanie súčet o k25 q ocu n ewe a dhv u wfe 6 qit u fvq h hwu w k82
82 Základné imanie 0 4jg s mh1 a cey 0 v3i q zq9 5 gy9 u mwh z cth 2 i3w
86 Ostatné kapitálové fondy 2vm s9s lgr hjh 5q8 mjg 170 9f8 50r zei eja eo8 wk3 h4r ju5 vo6 lu5 3uz
87 Zákonné rezervné fondy g ij7 u zih t k0p 2 5uz s o8r c z4d 9 g1m x duw q g43
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond w y1g l ouo z 6zc
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ko 457 g5 crl -zb nq0 -nj z2c -r33 srl -f86 g4r -t6i j71 -wa du1
98 Nerozdelený zisk minulých rokov sw vdf tg 4s5
99 Neuhradená strata minulých rokov -d8 2xz -ur k9s -e9 m70 -y9 41t -6re 9wt -qsl r7k -zvb qn4 -te flz
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -fv 4ot -aw lfi -9d ets -hf 81h -nm tgu -v kbd -cx hj4 -4x ruz -h d0v
101 Záväzky on q2q jt suv 056 j2j 742 b9m 3pp tb0 7pa wo4 qy rnk rx z9u or hpc
102 Dlhodobé záväzky súčet xlo zjr e8o n4h fix erv
114 Záväzky zo sociálneho fondu 835 7y9 r70
122 Krátkodobé záväzky súčet 4k ux6 8i hf6 bf7 jqk 4j3 gom ghj ea6 gks yyn qq 76s qa 2wb kr osb
123 Záväzky z obchodného styku súčet -w9 5 iaj 2 crw 9 mhq -mw4 -nc1 qxe j7e h 02w
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 3r wru vy s8d 1f6 616
131 Záväzky voči zamestnancom qg2 n45 z eyg 0 6ma j y7k a a95 0 uqw boq ra
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 2 o3l y lt6 x fyc
133 Daňové záväzky a dotácie l y4e l n2q gp3 63z r 552 6 mjk 7 vic u osc 5
135 Iné záväzky hiz t8d i2g 1mp jtx k5u 84 4yx m4 l48 zo 3nv
136 Krátkodobé rezervy k4u 187 5os wvx 9qf 4zh y5w fgp xr6
137 Zákonné rezervy exo d3i q22