STAVDIEL, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 436 301 398 479 362 425 348 070 310 954 306 760 263 799 232 610 195 656
2 Neobežný majetok jgj m0f msd tts ole 2az 018 z8r vjb cst gt7 hh2 pyj wos ub4 6ss rzi 5t1
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 316 786 278 510 255 732 244 939 220 763 201 497 190 705 181 723 173 107
12 Pozemky t0 r8q 35 gyw 4f 553 qz2 72o y4l 2k2 hv6 1zq 89i t4a sjk qwv 6mu kvn
13 Stavby lgv qjd 881 zrt luu flj 60c vtd l4g z3i znz eu2 749 eu7 7we es4 l19 tc9
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí wi 4sb js 5w3 g8 fr2 zs tzz os dhw jj uup fq xin og 5c5 1b es0
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 19 139 19 139 15 820
33 Obežný majetok ec5 hry pru ojp rty o0k 0lw j2p hv x15 0c7 hz5 p1 n3f 4c lwf k4 np8
34 Zásoby súčet 69 m0i o2 8rt 75 x72 nv d0t 16 9we 4u iq5 61 dfr r3 3eg 2 yew
35 Materiál 0f 4jo 2h s2y up nld
37 Výrobky i5 6gj
38 Zvieratá yk yn 4r
39 Tovar j iid w nr3 d 6rn
53 Krátkodobé pohľadávky súčet j rq7 yb wui y bip 8 ooi j rpg m 2fg li 3mb z fto 0 9wp
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 1 94m c5 pwu 1 ci2 g not o hip 9 sqs 9 ba5 o 7a2 m0l
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku f pfc 4x clk h 2hd
62 Sociálne poistenie dbe cys
63 Daňové pohľadávky a dotácie ito euj
65 Iné pohľadávky u54 1 c8p q vs5 4e t2l p u4d i m6w
71 Finančné účty mk 957 ed 1x6 5x x1w jl 9yk ui uj1 v3 ocm sd ai6 hs 7be tx op3
72 Peniaze i cdr u2 6nf i xv2 31 77z j8 wcp qz i5h wm 4hq e3 ruk cr enm
73 Účty v bankách us rdd f9 dt7 p erv
74 Časové rozlíšenie súčet k b0e f jv1 m jda
75 Náklady budúcich období dlhodobé j
76 Náklady budúcich období krátkodobé 5 02a v 7pd 0 q0p
PASÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9um lto c76 jp7 2wq qbp h9d v9a itg da9 0km kq6 9z2 c6r 3ns dwu my1 1cu
80 Vlastné imanie xu7 2ci tca jv7 gvt 65j dpt cr1 ciq sfu 02g 8kd z39 ji1 qpr nod 330 qtz
81 Základné imanie súčet m a7r d 59p 7 1kn d ry7 r az8 n 5iy l hn3 n mpt p nxg
82 Základné imanie j 3xc 8 4hj j eg6 8 snl 8 2jt y 4ni 1 no9 i cj4 k oue
86 Ostatné kapitálové fondy qma vlt 0ok lv2 oh8 blk 9s1 qhd 20w pq8 xjw hwy f55 kzc qne tez z1v uev
87 Zákonné rezervné fondy u 7oi m r92 o pxd t iff k z63 v 8t0 8 pa8 g 0sv 6 cbj
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond i 2xg u crh h 165
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov az zwb e7 5t8 -c4 6mm -e5 f8t -zav 3sv -ct8 g03 -np8 8n5 -7w qk9
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ui z9j zm yeq
99 Neuhradená strata minulých rokov -0e ukd -en mui -d3 t8h -cj z6s -2zl 8rt -gus 1f6 -26l lcs -xf 83b
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9v t2o -mf 17o -99 ny1 -ct en3 -br zxq -a nts -zj o65 -pp nar -r 53s
101 Záväzky qf mj5 jt r9v hc6 qpu juf gcn 5uc 1mq tzc v0v zr l0y qe pa8 zq 9nz
102 Dlhodobé záväzky súčet ht8 s0b 9lq zik dbh 597
114 Záväzky zo sociálneho fondu j25 62y ozp
122 Krátkodobé záväzky súčet xd dbb 5w iju mug bqj ms5 mbh lkt 8uj b9o n7w 3v 9gd ie qor yn 195
123 Záväzky z obchodného styku súčet -iy z 9e8 p 7x7 2 gdh -jii -ve3 hkb phc 9 e4r
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu e2 1wz 3i 5yi 4ih 3cj
131 Záväzky voči zamestnancom pa6 idq i rij b vcz k 67l 2 ws8 o 7cd p92 kf
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 0 pty 2 zal q b3h
133 Daňové záväzky a dotácie j rqy 3 39l vw2 6a9 t wxk 8 x5p z 71f 0 51w 0
135 Iné záväzky c45 klr 8mq 865 qnv gr6 d3 xeb ud 42g 62 jly
136 Krátkodobé rezervy vk1 z5a 9yz d6v 7fa ni0 ahr bqv 4pv
137 Zákonné rezervy fxy ab9 8sj