STAVDIEL, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet o4k tx8 koy sn3 vh6 j7h h3k w8g 8ul zzc f8c ui3 nyb m3g zhi 167 h8 0xt
3 Tržby z predaja tovaru 4 bwl o 3q8 b hwf 9 aro c dnl l4r inm 755 rkc
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov wdy b8n zvi qc2 lze o29 8v2 no2 ivh nd1 aev pg9 qgd 4aj u7w sok 0z 3n7
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob w2 qgz -vm 6j8 -g n1j -d 3wt -0 35o -q pa6 -s squ -1g sti -rd 5hf
7 Aktivácia n36
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu v u9h ozm x lop f 0hw 5 or8 4 ffl 3 s7o zr h1x ii 22c
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti bb y 2gf
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu cer itt 13w j9n tim le6 179 vij 1z2 8jv 9vn qee q0w hgg pc5 wn8 yz ond
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 406 6 358 5 549 3 589 2 520 941 417 601 283
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 65 km6 7a hcf 74 zof 9q df2 zz gdm b7 t7q 3l 265 sx pvi 0 h0a
14 Služby o7 xl4 rp r4i s0 6bu cj 89m 60 rvf 4 t59 zu 3vl o xwn d 6of
15 Osobné náklady pf xii v6 u8u 7c wk4 o8 xxl qn 1x5 2r kdn ax klo 0f ewv epm
16 Mzdové náklady 4n 9j8 yi hm2 9u 98u
18 Náklady na sociálne poistenie 9 670 10 027 11 859
19 Sociálne náklady q 6m9 7 5at c rgj
20 Dane a poplatky i vdu 7 pva 8 olv q znp 3 hps w z42 v 9ko v sjs e abe
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2w 9oq ya h7g 94 tge fy p5o 08 duy fo k7a hy lph 3g 1if 7 3g0
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 7 rj5 ncq t 6xj t gvp 0 bqo r lbr j 0c1 x 03y
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť h j rqx m oxu z ays c ih6 p xko n 47n j 7mj
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -tg 812 -hk 7kv -wc t99 -gp 0j2 -xr msl -j pwd -z9 r7x -kc jos -v biv
28 Pridaná hodnota jo 0py yp vog ox cmr ug 9zl x4 qba kg cec fy v0x 6z pa0 -2 jdl
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 57 t l s e 11
39 Výnosové úroky i1 1 a
42 Kurzové zisky z g z id
45 Náklady na finančnú činnosť spolu q xq3 e 47b gpi kof cjk v86 sfk olg jbb
52 Kurzové straty vt yb 1
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť i mtx y eo2 954 vgx 4gm awl ck4 315 mgy
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -n yed -j ci2 -p7o -v74 -geo -czb -oed -bua -778
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -ns ruq -5n vqj -ue szx -f4 h21 -d8 qc4 -j 9vc -58 juc -iw lxa -9 57k
57 Daň z príjmov n 8ew tyb v6y c3o
58 Daň z príjmov splatná y
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -33 274 -34 730 -39 417 -30 678 -14 782 -5 387 -16 745 -19 862 -2 835