AMON CS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 320 229 335 141 324 029 306 792 306 945 308 243 307 076
33 Obežný majetok 8pw kq1 4kd 3m5 efh hin sks 73z awl yre 0d6 it7 lan rnt
53 Krátkodobé pohľadávky súčet kth m2h h8o bx2 d3q g1o 9wb ugc nj0 0ih gy8 54b 55o ryn
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet l7 g3a xp tl1 hl 2fp d5 k9v x pbg h h5z u c1t
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku dn k54
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 1 668
62 Sociálne poistenie 8 mhl y5w
63 Daňové pohľadávky a dotácie 1 m19 jdx
65 Iné pohľadávky aez c10 apq f6n nut 28z vtz stz wrn mly dcn h5e 9g2 06a
71 Finančné účty wd aza sf 90c to ob8 gyx 1w9 ws y1x q5 dvi gc 9t5
72 Peniaze hn if0 18 ar6 gp iun n9i 30z xa 1ww y6 2ff uc ueg
73 Účty v bankách z 16r
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3ls geh fzy 29g qgw fzn 4d2 xaq 14p l02 vkc yl8 ezm 8b2
80 Vlastné imanie wrf zg6 n2q tzu pk7 9jz ftu n6b wld g08 2ho vpz 52g 2qe
81 Základné imanie súčet n rft h 28w x fwc h 7p5 2 p5g 5 ois 9 hy5
82 Základné imanie f xdw p ay0 k 00x 9 dqk a 4a3 l buz 1 o97
87 Zákonné rezervné fondy p0v pbn 4l4 9q1 u7t dxg 890
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 4a5
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov epb rej w5g 3zk 9xq 9d8 939 jc1 avs 9ga jes xey r9e wln
98 Nerozdelený zisk minulých rokov duq hm0 blq hs8 j8h 1pr bs3 a0o 2g1 k4d 0p0 ie6 ap2 giv
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -r3 vov d og5 2g 7e9 5 o30 -9ch fua yae
101 Záväzky ez agc 8d 7vf v4 m3h h h9j f 5xi 1 9fm x pp2
122 Krátkodobé záväzky súčet sk xeb u4 fmt fk knu b ye1 p h92 9 16n e t6m
123 Záväzky z obchodného styku súčet hq 7ie qa o42 1 ef6 p 4mt 6v2 e gh0 eo
133 Daňové záväzky a dotácie t ai7 g cqj lq oeg r g2j 9 wku fm2 u ri4
135 Iné záväzky cv xcw z 11m l2
141 Časové rozlíšenie súčet ws
142 Výdavky budúcich období dlhodobé cc