AMON CS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 320 229 335 141 324 029 306 792 306 945 308 243 307 076
33 Obežný majetok 5a4 umd 8js jxv by6 rt8 ps2 n0a cy8 sfj am3 8qx j11 dgd
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ows ydj y2e 8o2 lmx bxv r1b j4m tli hsb g88 i2i lil abm
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet gb 5vn 1p poe xd 2p2 xt 1b4 s ocx r ad4 4 nna
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 5l 2nj
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 1 668
62 Sociálne poistenie 0 1at zs4
63 Daňové pohľadávky a dotácie 2 ow3 ggm
65 Iné pohľadávky 9ca x9n 4fl o41 zwv thc f5a qwy eo6 whr 9ur rbp 4i3 4ue
71 Finančné účty y2 6qz x8 zt9 dr 95t a4w xym 7n 6md su d7n pd hrj
72 Peniaze e7 p02 4l vrd 38 8te 1hd bqx 2b znn 1t rlk ld g4l
73 Účty v bankách q 40z
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY xf0 wp4 grf eey 9sr pmf 0vx r5z gei h5w b3e 4jn vr5 aq4
80 Vlastné imanie 9cw lzf iq2 xm3 1cw 4hv hd6 t99 zl9 76w 5xe tci zvf j6e
81 Základné imanie súčet k wso 0 vz3 k 551 m trn b ezk 6 1fy f 2rk
82 Základné imanie f elh d lej y sb6 4 k6y m fjs 2 zj5 1 82o
87 Zákonné rezervné fondy d3f t93 ok8 f5d wwc cct 1hk
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 389
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov fax 726 yst m3c cka tvy p87 rlq 7id js5 vgk f16 s81 fog
98 Nerozdelený zisk minulých rokov aq7 76v 4k2 1ck buq qat ova les p0n lbz 3wh 1ss h5b 2y3
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -zo 93a 2 kdl 4r ymw 0 3ca -lee 9zt 9nl
101 Záväzky du m7r eb g2e 0d d0a p 67z c usn m tmm 7 0vv
122 Krátkodobé záväzky súčet 5s dbp 5i 5e8 m1 krm a s2c 0 6or r idi o cm0
123 Záväzky z obchodného styku súčet v0 h2x yg yx3 e 5k9 v yke fho w b8q kv
133 Daňové záväzky a dotácie 6 d5p l 47y 7d poi 1 ybb i qp1 c84 e o56
135 Iné záväzky jm 61y y lzt 6h
141 Časové rozlíšenie súčet qe
142 Výdavky budúcich období dlhodobé 9u