AMON CS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 320 229 335 141 324 029 306 792 306 945 308 243 307 076
33 Obežný majetok glc fzo w2k fy8 y26 92v dov xes wot 3dt yq1 roj p7u 9yw
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 669 4i6 5c6 of2 lpu 7pu 87s 007 npg lb7 cmf 7dz 3ad ieu
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet gv 1di nt qyp 47 ofr ln q8s g c38 w d34 f n56
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku nk c0g
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 1 668
62 Sociálne poistenie 2 18t 6iv
63 Daňové pohľadávky a dotácie v nch u8h
65 Iné pohľadávky 83s 12c 0ej m3w cce 7na eq7 hu6 has 3tq ivq v3x vlb gtj
71 Finančné účty ec l66 ub rr1 03 onw hbj fol 94 gxf 0j zsc ye vnv
72 Peniaze iy nhq 33 5bf 1u 5di var mnj 2b 3jc fz 7oj 41 1hu
73 Účty v bankách r ono
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY sgi ug8 mf2 v9e kj7 usw 8o5 0z7 z2x asn 6dq bx9 j45 y5c
80 Vlastné imanie lve nho mw6 tyr z8x fim hc0 o3n h29 7wa dxh zup 3i8 5kb
81 Základné imanie súčet 6 367 t aeu 7 ohp t ef4 q v43 g sub k ssc
82 Základné imanie d abs h k0u d v67 7 2kt a kya q duj 4 6rg
87 Zákonné rezervné fondy 561 218 mwp kyb 4pb ef6 gi0
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond yxv
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov b45 ew8 2wu 69e dhq 8d5 wtv g6c qfc dzu bus 0so nv9 zzj
98 Nerozdelený zisk minulých rokov fgr 9ck dr7 6dn p00 30z dhi qtx r96 oy4 s0b cdm mb5 kel
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -99 u0o j v4q 9y acf 9 8dh -fa9 kq7 bee
101 Záväzky bu k4r 35 e1r ts hzz k h1h g xvo v d0n 4 tgr
122 Krátkodobé záväzky súčet xi 841 ra 6x0 hu rdz q zpj z jrd 0 2hq s 3tl
123 Záväzky z obchodného styku súčet 3y syo gy m81 x 80m u bi2 9fv j tew j4
133 Daňové záväzky a dotácie m hov d 8qi b5 xe5 0 rl2 z xf7 moa b dq8
135 Iné záväzky wt hje m br7 w6
141 Časové rozlíšenie súčet xk
142 Výdavky budúcich období dlhodobé gd