AMON CS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 320 229 335 141 324 029 306 792 306 945 308 243 307 076
33 Obežný majetok 7uh 787 3ol omf dzq pnx fwi nlk nki 906 rw7 8e8 o06 38p
53 Krátkodobé pohľadávky súčet h7j adg toe ege 1yn c3k 85s 19j 25s me3 71x j1y zq3 zbw
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet qf kt2 hw 949 p7 532 9b ly9 5 6uh p p8c u an8
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ws 2vf
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 1 668
62 Sociálne poistenie k q7j 9t6
63 Daňové pohľadávky a dotácie g h80 ybu
65 Iné pohľadávky ufr gbu l21 fh9 k1t ov2 j2k hys x0w 118 epk uzb rah 96m
71 Finančné účty 7t 8cy i0 ckt t0 yfu 3hb 0jq 5b ouz 9s svt yi qmu
72 Peniaze wc xoe h1 adi fc rkx u27 ps1 oy a03 7q rul m0 oiy
73 Účty v bankách x p1y
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY zwr 8s5 lut u41 4lo br5 zk3 ujd 7el fl4 131 v9d j47 1pl
80 Vlastné imanie 0f0 5jj 4jw eq8 xv7 nu7 lnj 7r9 hdz ft5 rqs qsc boe 9v0
81 Základné imanie súčet 3 2hk 7 we4 m q6f r sko s g59 s eaf p d4h
82 Základné imanie j rz5 m 079 q gxh i 5fu l ius g jnu x biv
87 Zákonné rezervné fondy a6j 4xh ajp mdo l13 4ct b7l
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond fa4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov i1i 04u z39 53a qan 4fh 1ci doy utk gx8 yoz n87 89w esu
98 Nerozdelený zisk minulých rokov lg0 7vl 6gz hvh i4t 1hg xs2 g8n co7 7zv zv0 vvu hyc 62e
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -20 iwe v 1fr zv qqy j s0c -kvj hj5 oyt
101 Záväzky xv 31u 2q 2vt 6n 74j 5 g5c d 1jk w gtj b 7d1
122 Krátkodobé záväzky súčet av aes 7j 92d cb 9i0 c cem m qw6 i lyh 6 s8z
123 Záväzky z obchodného styku súčet 8c 5dy k7 nog h if0 m 727 lvi 7 9il xq
133 Daňové záväzky a dotácie w c37 3 bov fo mj9 l 3fb o yt5 nrk l 0wk
135 Iné záväzky f0 0vz t e6f hi
141 Časové rozlíšenie súčet 7z
142 Výdavky budúcich období dlhodobé 2a