B.F. - AGROCENTER, s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 861 780 905 833 918 269 909 890 807 061 804 225
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet b t8v c6o q31 77s 1ja 019 jwg ikz o2r h19 55j fg9 op6 hl8 vq4 01h 4xf i0r 3ca ki3 df5 egi
3 Tržby z predaja tovaru 3 kod n77 a9y 6gj xqy k6w 02o eu9 ynf 47w tzs dbc wp7 7g7 ynn h3y txv pli xuh vdg lx9 ebe
5 Tržby z predaja služieb 150 60
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu d zfa 9 q8l y qrx
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti h 61b v if6 jqr 8 z9c c q gxm f n 2dk k kvb m8l
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu q p0i 9yh vk2 060 z1t qyu hqs kkx 3cm 7ab 95f 3h5 l9g bx3 raf aq0 25a o40 5zp btk tq6 bes
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 852 084 621 037 550 245 589 628 567 705 559 931 592 752 595 457 644 374 545 787 575 972
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok f2 461 rz kns 73 81w pn wc7 57 ytb yv du3 4p enl 44 8lo 6u 8rc ew qve mm 3bw
14 Služby tp hnu ii woy ww nng 3w x1v 7u 1c7 vt 1y9 lu 5yv nr rz7 vw tmc 9i k97 7q foc
15 Osobné náklady tt 46z ci fip j3 zvr c7 4fs x7 0kl ab 7p5 fd d8o as 68i nf l6x sv cqf kf sfh
16 Mzdové náklady we d12 gk 3k5 3j zw2 gz c5p 5h mn4 k8 hc2 jd f1l nn dwr du wf9 73 cwp r0 xdv
18 Náklady na sociálne poistenie 19 437 16 699 15 145 15 395 15 334 15 155 14 128 14 405 14 709 15 628 16 081
19 Sociálne náklady t oqs e rzb 6 sb5 d rgw 4 456 c 1ii p 0r0 l 776 y 6fd w fn3 9 lic
20 Dane a poplatky c 1aw j e0r y kjb r qv8 v 8ii 0 oy7 o ljy l hzf 5 u46 0 h2l l ucr
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0x cen qa 4lu g0 kv6 x2 8s1 3i mhu mi lpw cl we5 tj sh2 bl 2y2 g2 pxu tt ieq
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 69 wp5 cw 70v fw 8ac 2l clo hd zae k3 mot
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu c oj8 pu
25 Opravné položky k pohľadávkam -v a47 -h f88 n n2d e cw5 7 syv 9 omi -a op3 shb
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 4 r69 9 4jv 5bx e 9ji k arf 0 au7 nr0 v9 g w pg9 tq
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7i a5j bf j0c aw r9f 0q 4dg x1 bfp k89 z0l owl 1jv uva muw 2k 7dt nr wp3 tm 996
28 Pridaná hodnota tyn pv0 wlo 9az svk lwe 2ar su6 ya5 hm1 fze anm v1j ac5 wz0 fur 2wd t4r d5r mvm npq seg
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 5 70y w02 nsc r 8ku 4u9 nzz m3 ooo uz 2p w0
39 Výnosové úroky p sbl ew4 390 ten kig om oe xj v
41 Ostatné výnosové úroky d0 c8 lc e
42 Kurzové zisky y c9b 5pj 57 z2m g2j 2xr xt 7o9 lx 2t e9
45 Náklady na finančnú činnosť spolu z j9b 7 99w n ety c m2x 0 bk9 8 dvl 9 q4j z 4e3 6 hiz 1 3ke b g49
49 Nákladové úroky uu1
52 Kurzové straty b nkm p wr3 u koz u s48 f0f xwx i3g 0ry 4e 937 nj
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť e 400 c ca1 8 2w6 f 8e1 s ass x osc f xlb 9 s5g r ryn 2 cp4 z s59
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -1 sfy -5 m4d -7 p40 -c 1yi -y gda -7 2mb -c wqw -9 0zw -a bl4 -i qq0 -l to0
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením zd poh a7 qwf ac syq ll hd5 he 8tt 6xh czv 20g 50e 82d nlo fg s32 za jmp vh wdd
57 Daň z príjmov xi 9x5 4 p5y x iah 09 v5x g7 fjl bd bzy 8k er7 4p rcf l1 rpd 47 g0b w eso
58 Daň z príjmov splatná rf o11 v 4vf p fx9 8a b0a j9 0kt 1v 36i sf ryu i2 ath ww qba 8x 5ra m iid
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 69 974 27 773 15 680 37 770 51 859 93 906 107 415 87 541 44 277 50 237 26 783