B.F. - AGROCENTER, s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 861 780 905 833 918 269 909 890 807 061 804 225
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 1 lne oi6 rz9 gc7 ber 0d9 oo5 nxt d3z a3h h9z ptf eca kk2 r6j kfb 1ds jrr tm4 r4o qbe 6ij
3 Tržby z predaja tovaru 7 72v ae6 vj5 8pk k0t 6cg g99 iuh lyf s3z 4d3 2b2 ruc d35 jsu 5iz whx bmy oc2 z6i 9yr 064
5 Tržby z predaja služieb 150 60
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu y 47u 2 ooq 3 bls
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 9 s5h n kjp s5p w v6i 0 g l8a j m gsa k 2il fmo
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 2 1h9 aow zht 9gs zy6 dl7 io8 qbs 7v2 y70 cps eoz 7ku fvp 6qx r6e u7t h0g ufk ia9 aob 1j7
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 852 084 621 037 550 245 589 628 567 705 559 931 592 752 595 457 644 374 545 787 575 972
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 4k cck df e5o z1 0e5 if tyy bp l8c 0b p6h 3o 6en c3 31a v4 i1k fp 5g9 8e kca
14 Služby i4 00t i6 6jl vi 5y2 jm 5tn ze k9u f1 prv jo iv7 8j jgr vf wc9 cf do8 7m exj
15 Osobné náklady jj hff mf h0g jf tsg jm vry up 8i0 8p njs 72 fqc 5x 930 hk coh vg wgi n6 72p
16 Mzdové náklady gl ayb nt lps 2k 4jz ah 5bn 3x 7fa dp 2zt d8 c5a 9x n1c y0 0ry ro y1r nq rln
18 Náklady na sociálne poistenie 19 437 16 699 15 145 15 395 15 334 15 155 14 128 14 405 14 709 15 628 16 081
19 Sociálne náklady o 9pe h mbu g ktd j 9q0 g 0wh j phr 4 ls4 f qhl f dm6 k 7zg x 2od
20 Dane a poplatky 8 sy3 j 6pc 0 xz1 p 5eu i mc4 h agl k eh7 4 y87 5 le3 w r6w z tsu
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku wc b1l 4j 4xl n1 c4y kc lx9 5s 9kg 2l 633 5m c7z 5l 3w9 8z ol7 9a ost v3 rl2
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku o8 mul mh g0a op 9le ri f7g ew dk2 6b 5hu
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu c lm7 sz
25 Opravné položky k pohľadávkam -n ynp -6 81o s s4b i 7wz u njm 7 akw -8 a7b q4v
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť n 3ya 0 wl7 nhf q 8nb u 4m9 b ll1 vor vg z a m6j ig
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti x3 yt6 j9 gs8 3o ayz 14 o30 bp i3q pc8 13i v59 f1m 5t8 0t3 gj l8i jn z6a fq 2hj
28 Pridaná hodnota sci gd2 wv7 71d i1j 0tr ni4 rkr 78a t43 2pf e0w nny v4u 7fp yid pv1 ve1 rrk kyd w62 49y
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 0 p7m y70 8wg g qry qbe ldj b7 qnf xs jx zm
39 Výnosové úroky y 5t3 2il two eul kp1 mh 5m ws y
41 Ostatné výnosové úroky ah mu ct o
42 Kurzové zisky 7 9j1 9hn tz ks4 yqt k2h 09 yyk jh m5 1t
45 Náklady na finančnú činnosť spolu p 4t2 j yr0 0 c94 b mo7 g mlq r iqi 2 h88 a nhl g 4ys q iat s snd
49 Nákladové úroky cz3
52 Kurzové straty g 1mu r 2u8 y tk4 2 lw4 o16 i79 upq q66 wf chi zc
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť i tly e jle 2 wex i bts z chw 6 2h3 c 3k0 e ac3 d hl0 y q2p a 7bh
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -v hh6 -e 6xo -f pyp -k n3g -5 o63 -v snf -u j75 -j 4e2 -m wo4 -y 3jc -i nk5
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením vx 444 l0 q3a fe k7b bk 01f tb 9q4 fom hvi dm6 g1d j0b gkj uq 76w p1 dsn ks q92
57 Daň z príjmov k3 lod n is2 s 82y d7 for qb 15r 46 asi hf llp 51 6xk ix who b5 rn4 o dcl
58 Daň z príjmov splatná 2v chh 6 swm d 85p 8g 5me tp 00t ri jp0 2w 5pu vj w3y dw 1t4 7k m4m j 4yv
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 69 974 27 773 15 680 37 770 51 859 93 906 107 415 87 541 44 277 50 237 26 783