ADARA Slovakia, s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
11495/T
Dátum vzniku
27.05.1999
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • Prípravné práce k realizácii stavby (od 19.5.2021)
 • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 19.5.2021)
 • Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu (od 19.5.2021)
 • Projektovanie a konštruovanie elektrických zariedení (od 19.5.2021)
 • Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly (od 19.5.2021)
 • Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied (od 19.5.2021)
 • Pravidelná kontrola detského ihriska (od 19.5.2021)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 7.2.2012)
 • uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien (od 31.7.2009)
 • výkopové a zemné práce (od 31.7.2009)
 • betonárske práce (od 31.7.2009)
 • maliarske, natieračske, sklenárske a tapetovacie práce (od 31.7.2009)
 • zhotovovanie rozpočtov a kalkulácií stavebných prác (od 31.7.2009)
 • kladenie zámkovej dlažby (od 31.7.2009)
 • služby stavebnými mechanizmani, pracovnými strojmi a zariadeniami (od 31.7.2009)
 • uskutočňovanie inžinierskych stavieb (od 31.7.2009)
 • uskutočňovanie pozemných stavieb (od 31.7.2009)
 • úprava terénu pre stavby a v okolí stavby, odobratie ornice s uložením na určené skládky (od 31.7.2009)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 27.5.1999)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 27.5.1999)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosťi (veľkoobchod) (od 27.5.1999)
 • predaj nápojov na priamu konzumáciu (od 27.5.1999)
 • činnosti v oblasti nehnuteľností (od 27.5.1999)
 • sprostredkovanie kúpy, predaja nehnuteľností (od 27.5.1999)
 • inžinierska činnosť (od 27.5.1999)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 27.5.1999)
 • prenájom tovaru v rozsahu voľnej živnosti (od 27.5.1999)
 • sprostredkovanie dopravy (od 27.5.1999)
 • vydavateľské činnosti (od 27.5.1999)
 • výroba tylov a čipiek, záclon a výšiviek (od 27.5.1999)
 • výroba športového tovaru (od 27.5.1999)
 • prevádzka športových zariadení (od 27.5.1999)
 • fotografické služby (od 27.5.1999)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.02.1999 podľa slovenského práva.
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Zoznam prítomných z 21.02.2022
 • Zakladateľská listina
 • Zápisnica z MVZ 15.04.2021
 • Zoznam prítomných na MVZ 15.04.2021
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
 • Zápisnica z MVZ z 28.04.2021
 • Zoznam prítomných na MVZ 28.04.2021
 • Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Anton Kúdela na Ing. René Šimanský
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Vyhlásenie konateľov
 • Účtovná závierka k 31.12.2012
 • Účtovná závierka k 31.12.2011
 • Zápisnica z MVZ
 • Účtovná závierka k 31.12.2010
 • Účtovná závierka k 31.12.2009
 • Účtovná závierka k 31.12.2008
 • Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve
 • Zápisnica z VZ
 • Výpis zo ŽR
 • Účtovná závierka k 31.12.2007
 • Účtovná závierka k 31.12.2006
 • Sprievodný list
 • Zoznam spoločníkov
Dátum aktualizácie
23.09.2023
Domény