FK DAC 1904, a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
10127/T
Dátum vzniku
30.09.1999
Konanie menom spoločnosti
Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne alebo predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne alebo podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne alebo predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne alebo podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
Základné imanie
122 840,00 €
Predmety činnosti
 • organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od 22.12.2016)
 • reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky (od 22.12.2016)
 • Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 22.12.2016)
 • Prevádzkovanie výdajne stravy (od 22.12.2016)
 • Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne (od 22.12.2016)
 • čistiace a upratovacie služby (od 22.12.2016)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 22.12.2016)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 22.12.2016)
 • administratívne služby (od 22.12.2016)
 • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 22.12.2016)
 • prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (od 22.12.2016)
 • fotografické služby (od 22.12.2016)
 • počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 22.12.2016)
 • služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok (od 22.12.2016)
 • vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce (od 22.12.2016)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 30.9.1999)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 30.9.1999)
 • zobraziť ukončené
 • reklamná činnosť (od 30.9.1999 do 21.12.2016)
 • organizácia športových podujatí (od 30.9.1999 do 21.12.2016)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 3 320,00 €
 • Počet: 37
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 18.02.2017
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • PaedDr. Tibor Végh
  Októbrová 1511/48
  92901 Dunajská Streda
  Slovensko
  Vznik funkcie: 19.02.2019
  Názov funkcie: predseda predstavenstva
 • Jan Van Daele
  Hullekenstraat 169
  09200 Dendermonde
  Belgické kráľovstvo
  Vznik funkcie: 19.02.2019
  Názov funkcie: podpredseda predstavenstva
 • MUDr. Juraj Puha
  Horná 6287/42
  92901 Dunajská Streda
  Slovensko
  Vznik funkcie: 19.02.2019
  Názov funkcie: člen predstavenstva
 • Ing. Slávka Kmeťová
  497
  93016 Vydrany
  Slovensko
  Vznik funkcie: 19.02.2019
  Názov funkcie: člen predstavenstva
Dozorná rada
 • František Vangel
  Ádorská 741/18
  92901 Dunajská Streda
  Slovensko
  Vznik funkcie: 19.02.2019
  Názov funkcie: člen
 • MUDr. Zoltán Horváth
  Októbrová 1512/52
  92901 Dunajská Streda
  Slovensko
  Vznik funkcie: 19.02.2019
  Názov funkcie: člen
 • Ing. Monika Nagyová
  Moravské Kračany 87
  93003 Kostolné Kračany
  Slovensko
  Vznik funkcie: 19.02.2019
  Názov funkcie: predseda
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.02.2019.
 • Valné zhromaždenie konané dňa 25.09.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 138/2000, Nz 125/2000 schválilo zmenu stanov (zmena obchodného mena z: DAC 1904, a.s., na: FK DAC 1904, a.s.).
 • Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa zo dňa 06.09.1999 a notárskou zápisnicou spísanou dňa 06.09.1999 č. N 131/99, Nz 125/99.
Uložené listiny
 • Sprievodný list
 • Výkaz ziskov a strát k 31.12.2001
 • Súvaha k 31.12.2001
 • Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2001
 • Cash flow za rok 2001
 • Výročná správa za rok 2001
 • Notárska zápisnica Nz 83539/03, N 196/03
 • Odvolanie prokúry
 • Notárska zápisnica Nz 17343/04, N 31/04
 • Plnomocenstvo
 • Vyhlásenie člena DR - Ing. Štefan Varga, Dunajská Streda
 • Vyhlásenie člena DR - Ing. Ladislav Tóth, Dunajská Streda
 • Vyhlásenie člena DR - Ľudovít Ollé, Dunajská Streda
 • Vyhlásenie člena DR - Ing. Ladislav Gajdoš, Dunajská Streda
 • Vyhlásenie člena DR - Mgr. Ferenc Zirig, Dunajská Streda
 • Výročná správa r. 03
 • Správa nezávislého audítora
 • Správa audítora
 • Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2004
 • Výročná správa za rok 2005
 • Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2005
 • Výročná správa za rok 2006
 • Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2006
 • Rozhodnutie jediného akcionára na riadnom VZ 15.11.2007
 • Podpisový vzor - František Patasi, predseda predstavenstva
 • Podpisový vzor - Barnabáš Antal, člen predstavenstva
 • Podpisový vzor - Tibor Kún, člen predstavenstva
 • Podpisový vzor - Ladislav Derzsi, člen predstavenstva
 • Podpisový vzor - Szilárd Klempa, člen predstavenstva
 • Podpisový vzor - Mgr. Kristian Nagy, člen predstavenstva
 • Podpisový vzor - Mgr. Juraj Lépes, člen predstavenstva
 • Vyhlásenie
 • Výročná správa za rok 2007
 • Výročná správa za rok 2008
 • Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2008
 • Zápisnica z MVZ z 28.02.2014
 • Listina prítomných akcionárov
 • Podpisový vzor predsedu predstavenstva PaedDr. Tibor Végh
 • Notárska zápisnica N 81/2014, Nz 8573/2014, NCRls 8738/2014
 • Úplné znenie stanov z 05.03.2014
 • Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva PaedDr. Krisztián Németh
 • Podpisový vzor člen predstavenstva László Szabó
 • Podpisový vzor člen predstavenstva Barnabáš Antal
 • Notárska zápisnica N 94/2014, Nz 10439/2014, NCRls 10632/2014 - opravená
 • Zápisnica z VZ z 16.02.2015
 • Plnomocenstvo na zastupovanie akcionára
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Zápisnica z VZ z 30.06.2016
 • Listina prítomných akcionárov na RVZ
 • Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva Jan Van Daele
 • Podpisový vzor člena predstavenstva PhDr. Renáta Hanuliaková
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Listina prítomných akcionárov na MVZ zo dňa 09.11.2016
 • Plnomocenstvo od akcionára k MVZ 09.11.2016
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 30.11.2016
 • Notárska zápisnica o osvedčení priebehu MVZ spoločnosti zo dňa 09.11.2016 + Úplné znenie Stanov k 09.11.2016
 • Notárska zápisnica o osvedčení priebehu MVZ spoločnosti zo dňa 08.12.2016 + Úplné znenie Stanov k 08.12.2016
 • Listina prítomných akcionárov na MVZ 08.12.2016
 • Plnomocenstvo od akcionára k MVZ 08.12.2016
 • Potvrdenie o ukončení podnikania 2 predmetov podnikania
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 14.12.2016
 • Notárska zápisnica N 27/2017, Nz 3944/2017, NCRls 4029/2017 + Stanovy zo dňa 09.02.2017
 • Listina prítomných akcionárov na MVZ z 09.02.2017
 • Vyhlásenie predstavenstva o rozsahu splatenia základného imania
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Zápisnica z MVZ z 19.04.2017
 • Listina prítomných akcionárov na MVZ 19.04.2017
 • Podpisový vzor člena prestavenstva Ing. Slávka Kmeťová
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016 - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2016 - časť 1.pdf
 • Notárska zápisnica N 340/2017, Nz 52373/2017, NCRls 53182/2017
 • Listina prítomných akcionárov na MVZ
 • Plnomocenstvo od akcionára na zastupovanie na MVZ
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Zapisnica z MVZ z 19.02.2019
 • Listina prítomných na MVZ 19.02.2019
 • Podpisový vzor člena predstavenstva MUDr. Juraj Puha
 • Podpisový vzoč člena predstavenstva Ing. Slávka Kmeťová
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
Dátum aktualizácie
24.05.2020
Domény