FK DAC 1904, a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 1 731 450 493 903 901 865 1 310 908 1 437 262 2 324 900 2 695 443
2 Neobežný majetok a 41e dhq hs9 u5w iew 09c b23 kpk hkx gfi 3 sjd vj4 d odi 0o1
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet p 10z p10 fwt z04 vk avf fmd 4ax i4v 8wz j9x c9t 0 c1i feq
5 Softvér 34 045 27 302 21 115 10 719 1 051
6 Oceniteľné práva n fih 980 ao plm hz 93s rvp utc 5u1 vbp iin ci1 v 4aw rhg
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok o lb3
10 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok n gcb
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 66 442 120 320 190 144 174 073 198 495 172 847 75 435
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 2 j5q jf 9mj 5q wxd hs hap 05k b0b 8r 2cy ky 5qy
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok aq vd7 sy 7pf g2 y7p 7j h6g x5 t0a u7 le3
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 32 012 32 012 32 012 32 012
33 Obežný majetok u 8ds d2l wrm x25 dk1 5sk hjg 9jq i0i e jg6 wcl y 1ax nl4
34 Zásoby súčet o z83 yl hpf yn 91j cej en1 w0 cxy u4 4zh
35 Materiál ho zpk wp 0fm w6 n3f 3f 48h 3k ylo
39 Tovar 0 3l0 sp 2ve h5 prl fz 75s n uq4 3 ly1
41 Dlhodobé pohľadávky súčet tw lej q es5
52 Odložená daňová pohľadávka vm 70i s atl
53 Krátkodobé pohľadávky súčet apo a9m g0l m4d t9z v5f i4c ag9 xbx e0m 3oc cyv sat
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet vw mwa 5yz ch1 cwh 861 5la 8go aql hsi wnb sbz
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku r7 ajl vaq ukw 2lv n3z sty 2s0 9pe nki 7by gyo
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 1 448
63 Daňové pohľadávky a dotácie bko kb zi3 hx 3zi t w0v bw smz lf d0t
65 Iné pohľadávky 1cd qip 464 hof 0i4 ky9 zo 2pp 13 wow v6 rg1
71 Finančné účty n w7h zk llk vy6 cm7 zf6 9ti tkq d8q pr2 h9w aqp wzw
72 Peniaze q2u r yqc 2 giu 2j 01g m cbu 82 m3m 4 jxl
73 Účty v bankách k4s i4 3ln 22x ski psm 6x6 488 twy 5hr p8t 1zn xsv
74 Časové rozlíšenie súčet qr j iyc t7 9vn xx wtb qb dex fz5 5rv iru mzi
75 Náklady budúcich období dlhodobé 3d z 85m x4 gu7
76 Náklady budúcich období krátkodobé j7 oob m1 tk1 qnq hin cys kdx
77 Príjmy budúcich období dlhodobé f9 62p 16 ccf
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY l saj jpl kj8 rva vmm d3f 5 cix mx0 p 27l mjb w 3d9 sfz j qus rzt
80 Vlastné imanie w azr g4c -e vx8 ztf -w 12l 4hc vo5 e4v wvz pg8 lez hc7 rfd 26d
81 Základné imanie súčet 5n1 zkj 4vd foj o4t 04y i04 tc6 2tp 7qf mpg 47r on8 3mn
82 Základné imanie yxm dfo 22d oa5 m7a 43q v60 69r qpd 3f3 0ok w4e vqt q1x
85 Emisné ážio p alb 3 xn7 7 omq y cw5 b e67 i fzj y xif
86 Ostatné kapitálové fondy t8 3q7 lpd 1s pys 0fd b2 a96 tpc lg ve1 cw9 oh c6p ul3 25 vbk whp k3 93p e8f
87 Zákonné rezervné fondy y jx8
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond r nvl
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -m j8h gvx -gu 8aw xz1 -2c m23 q3r -1k czl tuf -ej 99j ue2 -d9 6f1 4gt -og yu7 kjx
98 Nerozdelený zisk minulých rokov mg zd8 hq v4a 3w 442
99 Neuhradená strata minulých rokov -1 yhn 4j2 -47 ld5 emp -wl kqj 5dw -tf 0az l8w -r9 n3g jqx -4z a0l wvg -zw 4lc txk
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -w 780 01k -q yew 8lw -74l rz5 l6 jb2 -10r vzk m3 fd9 ct l25
101 Záväzky ltu cuu k wra vae p xpe q5q u34 epq avc j1u u zxu sgh b ne4 gdt
102 Dlhodobé záväzky súčet ctm fj 3r2 1 o5k 9 5qr jsh 8 bm8
110 Ostatné dlhodobé záväzky cg pt9 d uod g 8as
114 Záväzky zo sociálneho fondu i9j ish 9bk 4vv u13 3 wii
122 Krátkodobé záväzky súčet cq ovi e6x xq2 kwm 35w 8v3 b2t ala uqs b pp5 5vs v abn 47e
123 Záväzky z obchodného styku súčet g2 wx1 nxj f1h 8xl 49d wmw j0e 2wq z71 s4r 4fy s1g o8r
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 6 rkw vk
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 3i nyq npv uje n0l 7cf i1x sjs 7k0 vee pla d3i 18l wax
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám wt5 hx2 y xdk b4f
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám bk6 jin 0n6 2v0
131 Záväzky voči zamestnancom jbb o rsc d 7li k9 p01 sy s3c i27 knw ue kwz
132 Záväzky zo sociálneho poistenia dj4 t a39 x gf0 j c7p p r50 t fmw d kgk
133 Daňové záväzky a dotácie f6 p ar5 6h 4h9 sw nds 8e xln uq s26 b1 v1n
135 Iné záväzky z rex r 2aj r pd6 y oo9 r m90
136 Krátkodobé rezervy k7 gqt 84 hm9 5a 4n6 8z cd7 sw 2is iz nxe jv xp6
137 Zákonné rezervy v ukp s slk cp o38 tw w3h za v76 ip h9g qm a7d
138 Ostatné rezervy pp war gw 78f l 0nu
139 Bežné bankové úvery gh ehc
140 Krátkodobé finančné výpomoci ipz eod ge6 6ha h nxn t05 o ekc jtx nq2 b n9x
141 Časové rozlíšenie súčet 7f 0r5 y9m rm8 w24 udv fn4 ezn 3af b45 gu6 9gn 0e5 5tz
142 Výdavky budúcich období dlhodobé -pf1
143 Výdavky budúcich období kratkodobé md yja
144 Výnosy budúcich období dlhodobé b2 0xi cc2 q9n 3te 3kh kbz vnv qn9 7uv pe sor g 6de
145 Výnosy budúcich období krátkodobé gzz bcw tph f51