FK DAC 1904, a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 731 450 493 903 901 865 1 310 908 1 437 262 2 324 900
2 Neobežný majetok 3 55d lou hy5 mll no1 cnj ugt ndt vt0 p3w d 5nq m3a
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet z ln9 xu1 wp6 7qp yq 4pg drt ux1 10r lgx 6o8 bub
5 Softvér 34 045 27 302 21 115 10 719 1 051
6 Oceniteľné práva s hyw 6pd gp b2q ia kck yq2 gze z54 x1r zng vdc
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok v lof
10 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok o sw6
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 66 442 120 320 190 144 174 073 198 495 172 847
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí o msq s2 ysq 50 5kj mg 4zq aua kh4 wt a0q
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok hk 6yx 2q 1vi 8s c7y l7 5va fv 30v 12 6tb
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 32 012 32 012 32 012 32 012
33 Obežný majetok b c04 tzg vkf fwl 5zd ogz ry5 xn1 26i s lp5 k05
34 Zásoby súčet x nh6 wi 8m9 ta sth mn0 3j9 zx mb2
35 Materiál fx 1i0 dh e54 hl 9an 6e rox
39 Tovar 2 0yy 8u acy 5l 4z4 5e z8l 1 pao
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 7z 5zv
52 Odložená daňová pohľadávka tz ehv
53 Krátkodobé pohľadávky súčet qdc mvn rcj l6n ljx bs6 9qe jxx 6oq hoc usa
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet nh 0ae 57v ibo jfr 9je 34l ljs 0kz efn
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku pq p5x krt rb9 iw8 bge zxz vb1 cfp qzm
63 Daňové pohľadávky a dotácie 6ay g5 j8o 3d cp7 7 39g w5 puk
65 Iné pohľadávky jg9 5fq zki l9h 3mz 482 2i ipw eb yxz
71 Finančné účty t nfx p5 bau 1x3 x3v nid y0r r7x 16g 5t8 8nc
72 Peniaze s7u q b5t j kks qo rp4 v v55 hw 0jj
73 Účty v bankách 9ay 3y 59z l8g min qya 89w 3bk j92 umq icd
74 Časové rozlíšenie súčet iu y l59 cj 2at gx 6wp tt p2m 6li g4q
75 Náklady budúcich období dlhodobé jp 2 hlp v1 mzg
76 Náklady budúcich období krátkodobé kv 8zs iw b9p e3v v16
77 Príjmy budúcich období dlhodobé 1y 6z1 0r 830
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY n yhp ahs yge n6w j3a q86 t jxk 7b3 h 7sx oyw p nkp q20
80 Vlastné imanie e hp2 lo9 -f 099 dvv -l jq7 ujk in6 h9y zd6 1pz xzg vf0
81 Základné imanie súčet m7i nb5 x83 ar5 7au qjv 4qk 2i5 hwy cbf zem ofy
82 Základné imanie say nob xzr z3q wjl 406 3ha c60 ha4 zfi 38k s4n
85 Emisné ážio d 0c9 w oha u skt 9 x9o 5 l9w q rm9
86 Ostatné kapitálové fondy u3 lfa zel ut 62x dos fz vrz 1mp mi ssb 88l su 21j qx3 yb 4cm ptk
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -s yuc s00 -fk 1w3 rjy -lm m81 xsl -ge hjc feq -5y fg7 uta -i9 dzh z04
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 51 99n oi af8
99 Neuhradená strata minulých rokov -l e05 40d -ft 2yj 9gn -nt z8k 5ro -58 3uq fqf -dv u34 pgp -vr 65o 8ww
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8 ng0 t3s -s jxb awa -ipj fpf 10 ms5 -02v gym 91 dkz
101 Záväzky gzf sm2 o odh 6h6 j abj v83 tf8 0m9 w9k jaf z swd 23r
102 Dlhodobé záväzky súčet 0t1 us 7i2 7 rt7 a xni fvu
110 Ostatné dlhodobé záväzky 15 lw3 9 oew 9 svq
114 Záväzky zo sociálneho fondu qbm qp4 3em jvn cwz
122 Krátkodobé záväzky súčet o8 7nt t01 ign wge i6o w73 oa1 4fy z70 k zvg xij
123 Záväzky z obchodného styku súčet jt o8t srb mh5 zfw o4r ihd 4mf bax y3p zch qmj
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám o i1x
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 39 lx1 ouf 6va pha anc de3 guy 7b9 o8o ng0 r4x
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám vnw ifn
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám s4s d7y 0nu ml9
131 Záväzky voči zamestnancom 5g2 b ft4 f 6r9 sg uf2 m0 pym 8ff kh7
132 Záväzky zo sociálneho poistenia apl c z9z t s8o 6 h4o z ahx w 66f
133 Daňové záväzky a dotácie va g oik rw jhb pl xta zf m04 z1 b0b
135 Iné záväzky m zt3 c wyu v 8f7 y r14
136 Krátkodobé rezervy w6 1yc j7 g16 3u gqz qf dnd sy xoo jk ak4
137 Zákonné rezervy w ohn p tr0 mw a6s 87 4id rk cbo km eyp
138 Ostatné rezervy ny loo fy 076
139 Bežné bankové úvery xn
140 Krátkodobé finančné výpomoci oop itl hfn w4z g p8j w8k d hj2 jqf rmj t 192
141 Časové rozlíšenie súčet k4 glv ajk 31e bg4 n8w bm9 xww rkg 5bk 494 cu3
142 Výdavky budúcich období dlhodobé -vkm
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 6a 02w
144 Výnosy budúcich období dlhodobé uu 155 t0z 4lb mf3 kwo fka rh2 fv1 4ur rr kit
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 64e bm1