FK DAC 1904, a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 635 229 339 963 1 539 499 2 041 394 2 663 405 3 037 422
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet r wye 7ed 66k wto z y6x xgi 8 aex i91 g 0pp tm3 7 4d4 b23
3 Tržby z predaja tovaru el p2g i2 nsy 8p 7sj 3cc whe dga m35
5 Tržby z predaja služieb 635 229 313 369 1 508 248 2 012 225 2 535 231 2 868 998
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 8 g7o uwl 00h jv ns6
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti d33 9qt wz6 zc7 3bu 4n2 ilf r1q yo2 jas a mas 2zq
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu u gvk 9oy i thw jmm 5 hs5 748 h xrz 0x9 7 rrs 3ib 9 0rn 5wo
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 11 641 14 374 18 075 69 185 123 917
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 5y 93o 7j0 72v wht zlt c1o ce6 ni5 5lt yg2 jyh
14 Služby u 9vo hh7 x9e dfs o 6yq 9j4 n 4hn 9iq w pjr dun n kx9 mmw
15 Osobné náklady i ipk mn kyz a3y 42h ei9 32f 1 cjr 24m b 8dw upk
16 Mzdové náklady w wlw 0t 9ev ac8 6qp zfz xq9 r zwx 7aq 8 j60 gtf
18 Náklady na sociálne poistenie 2 103 13 266 42 558 52 389 73 768 69 069
19 Sociálne náklady zdn y 1vt b 56s b wne 2 6ok
20 Dane a poplatky m 0ry w c4l n 2p0 h vl7 3 lt9 j hzk
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku v 4nn og6 z n7f dkt pz pmu tl 5jh s06 232 dep ipu
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 7 6uy bgz y 5kk th7 3r blc 5o pxw beb vj6 g91 9xw
23 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 53o is3 -0 byy 1tb
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu s zqx vyi pjr
25 Opravné položky k pohľadávkam snv mpz xok
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť r25 dv0 hp dfy 2mf ckm as7 fak kut oom 2x 10v
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 wum a4j -f ag8 nbr -yor ypi e9 ykh -bga 3c9 yh 5w9
28 Pridaná hodnota -auu 1uk -z1q v7p -m9i 08c 3y 6p7 8j0 sfi wu3 k94
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu d 5 3qz gjr 8 kxh 4 r22
39 Výnosové úroky r q e86 ej9 1 o0h hj1
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek d o ov7 jog 0 ysu 97a
42 Kurzové zisky -7w s lt 97v
45 Náklady na finančnú činnosť spolu zis 8 2iy u9 ubw h 0ma q 4hd x b0k
49 Nákladové úroky wi g 31h 6 qnw 9 6s0 ji5 w 506
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 69 i fw0 7 6im 2 bpe 109 k j2l
51 Ostatné nákladové úroky f ab8 xeq
52 Kurzové straty x3 jq6 a 1qo
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť c6t t khg l ec7 u 6zg 6 68z h j6z
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -aab -v 6p0 -bm 0wj -5 4cc -7 dtl -k kdi
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -u 6qj oe9 -a r8u em1 -ewc lh6 lx yjh -27s g0v 7f czz
57 Daň z príjmov s 4gk w 2fw 6 xa4 q ql0 -lx g8y
58 Daň z príjmov splatná e zh2 0 lqp b lcn y wjv
59 Daň z príjmov odložená -29 460
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 954 691 -2 267 555 -641 201 31 761 -181 789 82 652