FK DAC 1904, a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 635 229 339 963 1 539 499 2 041 394 2 663 405 3 037 422 2 296 263
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 0 jim 2u7 hxj jv1 e 93r h57 e rnb wc5 k oaz pzl 8 k0r l7i y uju rlh
3 Tržby z predaja tovaru 07 i7x 4p o9z no q1i d6l tqm yqx i8o h0 3fx
5 Tržby z predaja služieb 635 229 313 369 1 508 248 2 012 225 2 535 231 2 868 998 2 255 462
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 0 g19 3io 33p 2c kxx t j5s i4n
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti c66 kq3 q3d 8dt 60c hsq 97w ow8 7vz um8 c y4p fba y pgt zza
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu t dg8 h2v c z0b acf p xk5 o40 n cx5 z78 n y5n edu 9 5de 2cz v 7v6 qij
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 11 641 14 374 18 075 69 185 123 917 40 898
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok mm jq8 7x4 xfd kqv ja3 lhm hqc yl2 015 qh6 5ou 07n j2c
14 Služby k gf7 dhe yn8 b6x o 9ka t52 x gjn vlp q kt5 ze2 u kso 611 k b4b 7oe
15 Osobné náklady o ye5 rf gai 50y 95f j4q bjc m omy rfm s qtf nke i 0kq af4
16 Mzdové náklady b qov xq yzx hku r7i 5uz ukl x yzz dqi 8 0vi w9m 7 m8x 7b6
18 Náklady na sociálne poistenie 2 103 13 266 42 558 52 389 73 768 69 069 78 177
19 Sociálne náklady zqt j vl7 g ouu 8 9xn 2 ebd 07 f2y
20 Dane a poplatky 2 e1s w 0o6 p a16 7 3cb a bun v 1zi q koz
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku b sup unr f jbs 6om lo 1cr ct ydv abi pax bnv 49s w1x wjf
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku j owo mzn 7 5ve a0e ed bjg h1 432 9r3 6w8 2ij 824 f1j 02l
23 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku a evh phq -p 8iw euj
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu k oe2 6hz wnd 144 9aq
25 Opravné položky k pohľadávkam qkd 9u5 e4x egc
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0k2 2a5 rw n6m oh2 wi1 2wj kle 187 d7z 3d l64 py9 py2
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -v d0g nzd -w 7v1 fnl -tpn pun jv nz6 -75w 93r ft d4z 9ha wn6
28 Pridaná hodnota -7th zxo -dmd k6q -td5 6c3 yl 1ph p0h ti6 vee gpv -3 796 9t9
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu a g m6k dz5 1 1b0 7 pom g evu
39 Výnosové úroky 9 k 4rz 0bz k eq3 h4w i 0yz
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek 0 g mcx tju 9 cz7 nxo a vxk
41 Ostatné výnosové úroky yvc
42 Kurzové zisky -lj c md gfg 7m6
45 Náklady na finančnú činnosť spolu wdp 1 ad5 3y b1n k ti1 l das 0 t7g f 9xl
49 Nákladové úroky h6 z g48 3 31i 4 jwv jgc c sdq p w6h
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky ui 0 i6d j g1p u w19 llm j b1f 5 g3g
51 Ostatné nákladové úroky 0 x74 yjl
52 Kurzové straty zu vpo 7 019 d 4w4
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť y1o 9 lxe l doe n slb g mtn c h2t m doo
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -gsp -8 3tm -t4 qrp -4 h6j -0 ler -j x45 -v 9hm
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -w vb4 y51 -b ab4 wqz -qae lw6 pp 3jd -7z9 n22 rr 864 b1s 9pl
57 Daň z príjmov 6 6r9 4 oip y 8eo g 307 -pb rt1 54 qv3
58 Daň z príjmov splatná f 769 h fph s d3b 0 d14 kc 69m
59 Daň z príjmov odložená -0m 92y i0 wda
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 954 691 -2 267 555 -641 201 31 761 -181 789 82 652 89 298