STAVOIMPEX Holíč, spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
11725/T
Dátum vzniku
03.11.1999
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť konajú konatelia samostatne. Konateľ koná v mene spoločnosti tak, že k jej obchodnému menu pripojí svoj podpis.
Základné imanie
40 000,00 €
Predmety činnosti
 • poskytovanie ubytovacích služieb bez prevádzkovania pohostinských činností (od 27.4.2019)
 • správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností (od 6.9.2017)
 • prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie a prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie (od 1.7.2010)
 • uskutočňovanie športových podujatí pre verejnosť v rámci voľnej živnosti (od 20.7.2007)
 • prenájom bytov, domov, obchodov a pozemkov (od 23.4.2003)
 • nákup a predaj nehnuteľností (od 23.4.2003)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 3.11.1999)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 3.11.1999)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 3.11.1999)
 • výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby (od 3.11.1999)
 • výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby (od 3.11.1999)
 • vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov) (od 3.11.1999)
 • zobraziť ukončené
 • elektroenergetika, rozsah podnikania : dodávka elektriny (od 6.9.2017 do 26.4.2019)
 • plynárenstvo, rozsah podnikania : dodávka plynu (od 6.9.2017 do 26.4.2019)
 • zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov (od 23.4.2003 do 5.9.2017)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Ján Skala
  Pod sýpkou 18/3221
  90851 Holíč
  Slovensko
  Vznik funkcie: 31.03.2013
 • Vladimír Skala
  Pod sýpkou 19/3222
  90851 Holíč
  Slovensko
  Vznik funkcie: 31.03.2013
Ďalsie právne skutočnosti
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 23.12.2002.
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.08.1999 podľa slovenského práva.
Uložené listiny
 • Správa nezávislého audítora
 • Účtovná závierka k 31.12.2004
 • Účtovná závierka k 31.12.2005
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie
 • Vyhlásenie
 • Zápisnica z VZ 19.03.2008
 • Účtovná závierka k 31.12.2006
 • Účtovná závierka k 31.12.2007
 • Zápisnica z VZ
 • Účtovná závierka k 31.12.2008
 • Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2009
 • Účtovná závierka k 31.12.2011
 • Účtovná závierka k 31.12.2012
 • Vyhlásenie konateľov
 • Stanovy
 • Podpisový vzor Vladimír Skala
 • Spoločenská zmluva úplné znenie
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Zápisnica z MVZ z 06.12.2016
 • Zmluva o prevode obchodného podielu z Mária Skalová na Ján Skala, Ján Skala, Vladimír Skala
 • Vyhlásenie správcu vkladu
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Rozhodnutie URSO č. 0049/2017/E-PE
 • Rozhodnutie URSO č. 0021/2017/P-PE
 • Úplné znenie stanov
 • Zápisnica z MVZ z 21.08.2017
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Zápisnica z VZ z 11.02.2019
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 11.02.2019
 • Stanovy - úplné znenie
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Návrh na zmenu
 • Zakladateľská listina - úplné znenie
 • Zápisnica z VZ 23.12.2002
 • Účtovná závierka k 31.12.2003
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Zápisnica z MVZ 31.12.2021
 • Prezenčná listina z MVZ z 31.12.2021
 • Zápisnica z MVZ z 31.12.2021
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum aktualizácie
24.09.2022
Domény