MARK bal, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 000 945 1 072 387 1 127 360 1 123 269 1 163 723
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet qug ra1 e0b c9f q h8j lbd w 5b1 ygf 3 bwr dc8 3 99k yfn f kjr nct
3 Tržby z predaja tovaru 9ct 5eq 2od 5ib c1k g6l m kjv k37 l 00n mrl 2 77t 242 8 2km xom
5 Tržby z predaja služieb 20
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 8uv y dva
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti -n
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 77t 00d 6u3 jb4 je4 s3h u qpm g68 h ur1 0td k xdu e4y 0 c7c npe
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 756 706 803 131 809 704 875 293 904 061 895 035 909 793
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok sq wnw 3v d5t u9 izy 6e 9p4 3e amc 7m 6dc 88 tph
14 Služby u7 e53 1l yiw 75 60g 27 bsk fa 19c ea f47 0u c8a
15 Osobné náklady 3y ere hf y85 pb w3h 3q a0v bt wt6 5o8 k9g d13 pgl
16 Mzdové náklady h7 qpx qu 35d 8p 8ia 8p fad wz 7yf uj 30d 9w btq
18 Náklady na sociálne poistenie 19 884 21 695 21 688 19 776 22 379 27 607 29 913
19 Sociálne náklady 7 qsg 9 0br i wag 2 3sj m re9 n 8nf q ruq
20 Dane a poplatky 2 j1d ba1 6 wlr s n71 7 wx6 l blu r nl4
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku d 7h4 gi j80 mt gsp xz srk u6 fgm sd vb2 sx 8lw
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4o s97 fr fw6 r3 ys1 pn lp2 9s 1v3
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 7 92g
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 4 u2y 7 7sp i xss y xpb o 1pq k 1ux d lhd
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti nm w3s 5 8an p jph sx 21v pb pq7 03 po5 4e ol6
28 Pridaná hodnota 2n2 4qx aes zfp c73 se7 c8r xcu 4nf q9j i60 42s 040 rp2
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu ji zm k 8j 3c 11h
39 Výnosové úroky 7 gto
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek ssv
42 Kurzové zisky f
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti rr 9d q q3 hj f
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 2 gag a psk l fln 4 emp 7 3fm nw 8ok 52 bhb
49 Nákladové úroky g 5am u rxi rag hjn p 320 zp xwh k3 f9v
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 683 0 5es
51 Ostatné nákladové úroky 69l u ifw 1w ebf 5 0fb
52 Kurzové straty 0 n kv
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 7lf r7s 1 mf1 4 oj3 y 3ia 58b d08
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -k ssq -m cri -1 yr9 -j r26 -4 8qd -6z stk -li xxf
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením u nat -kzt p a0z fi puq ev i0o us vk c6k
57 Daň z príjmov m 8r9 l6 d 1z3 i sp2 t knv 8 jao o npx
58 Daň z príjmov splatná o a3i gr 3 urx c nvi m oyw 1 mm3 l akv
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 642 -695 1 692 12 460 9 982 -2 797 10 891