MARK bal, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 000 945 1 072 387 1 127 360 1 123 269 1 163 723
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 73c q84 yci vk7 v 7w2 mie 1 6j5 ubm m 13w w90 w 3r0 wew 9 ay9 p41
3 Tržby z predaja tovaru 4lv h9g mwk b28 4co hee e nft k34 2 9lb rag t 4xs qcf n 3tf 1kb
5 Tržby z predaja služieb 20
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 96d k car
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti -k
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 12w xbh j23 t2r nqh zb7 n ixd 14p k rkf eed r kvc dix d y9t ldt
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 756 706 803 131 809 704 875 293 904 061 895 035 909 793
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok e2 kxq ij 27g 0f caj pj vae my l93 nb fvz s7 abj
14 Služby x9 dsq 1h ojp mm u16 i7 5oi k4 nnb l8 vbp 4l c3t
15 Osobné náklady o7 umm os 9la 2i hhz mv vah qz gxe z9c xl0 s1s 24t
16 Mzdové náklady cb wgj 23 hc0 wu htc s3 7bm tw qrx nu k7w lh yfy
18 Náklady na sociálne poistenie 19 884 21 695 21 688 19 776 22 379 27 607 29 913
19 Sociálne náklady j 67g c js4 3 hi0 8 xc6 c cgv h 9dg q 5nn
20 Dane a poplatky s pzt yqk 2 y3m d wq8 i z40 8 28y 4 z7i
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku o 9a3 tz xwa hp 5gc 0r bgo h4 c20 83 288 rt yqs
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 11 zp3 hh 8as fm jzv xk ppq 5s 1i4
23 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1i ad8
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 8 ioq
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť n zfm p 3xa 0 wfp 3 2u8 v n3m w 1hc 5 4cy
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0v p8e t m42 6 zxg 5c xri wf kmp kq kr4 5s tkr
28 Pridaná hodnota lde xsr kbh o3r xsy 536 qs1 js9 zxa ttw 50g 6w8 zcr mb2
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu t7 ff z bt wk azx
39 Výnosové úroky 6 h87
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek qgx
42 Kurzové zisky b
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 94 i3 3 5m nu f
45 Náklady na finančnú činnosť spolu a k89 l c3k 3 a65 s 7fy i q8b 1f 8sj up iqb
49 Nákladové úroky p yt0 i i64 bx5 aro j u5m c9 n06 iv sm6
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 9aj t wlz
51 Ostatné nákladové úroky x iog uvl s d0t wf pid w 3e9
52 Kurzové straty x 2 ts
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť qrt c2t v wxc s o3c k lvc wv2 e3z
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -h gbo -u mhf -z ac0 -y 35h -u hug -4r 16h -zv d5l
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením x gyh -kwa c atp vp gls 0u ozu k5 qf nqs
57 Daň z príjmov l 4iy qg s 89f m cxr g hme f rck x f8m
58 Daň z príjmov splatná 7 gmb m0 i ihl j 7iq 9 s3e c 1kt b rru
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 642 -694 1 692 12 460 9 982 -2 797 10 891