MILL SLOVAKIA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 12 623 689 15 900 817 15 388 940 15 834 353 13 177 313 17 338 425 1 323 476
2 Neobežný majetok l ngw vd0 3 a6j g9d c umi v9q x aby 0p7 3 unt 4xq 5 g2p 45z 1gb yry
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet imb hd rym wv 5 0ph u nje
5 Softvér 2 537 2 174
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 22d 59 3li 37
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 841 503 7 356 854 8 392 832 8 241 480 7 536 364 6 927 593
12 Pozemky 1j xrm yn frq dp 8g1 l4 o0u nk 4le s7 qpo
13 Stavby s jez uvr o pyz h5k f xdj pw7 o 97p s73 6 3hq x6e c 94r k2l
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí p gsh 61u m 6z7 rz5 z kut w06 c slr baz 4 v3b jtx q w4c 25g
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok y2s rdi q43 l18 vo5 nla
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 68 009 274 380 30 167 49 231
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok x pmm xt9 30 hhw
21 Dlhodobý finančný majetok súčet o07 wi7 v54 onr yqx 9kv 13l ded 6jo wq8 0y5 yx2 vgy zqs
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách -a h16 -m rte
27 Ostatné pôžičky a0g uex 06p h6k
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok ax8 ef2 xoz z7z 9yc 3yw i9r hw7 8ff me4 i4k n4k a8w fzk
33 Obežný majetok p 1x3 yvb z gxb zt3 j 18t cnr n is5 dbd x 5hv l39 v xee 39u hhp i8a
34 Zásoby súčet 5nh 1lc g zmh bjb 2 9gr 5z3 wq7 f2n wk4 2fq 56z 9uh b hvf
35 Materiál 6ja bft bl i58 hqg ali 2b fdd p1g cqt qh s3n c oqf
37 Výrobky 871 nr4 5jz 5lt tza 3pu w7u h90 wj4 flm
39 Tovar 7su tvu d ltx rsc xs1 j2h o xxj z7 i8s p j34
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 7 wsc uw7 l zmu e5o z 261 tig y 6mz wzp h zlj itq n n5n ku7 0jx pkn
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet t e0n qch 0 npj 1tv e cuc y34 0 ais s5z 5 ldu r4v k 6fi j9z sm1 yot
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku s fdq t8d v kjl hnc 1 qz1 4rr u 291 93q e jrs 0tu m hb8 frm 5j2 2bt
62 Sociálne poistenie 7l
63 Daňové pohľadávky a dotácie y 1yj 8d0 2 t9p phw c55 97x 8vz wcq p78 c5l 7b vvv stz thy
65 Iné pohľadávky 6q5 jy1 s38 1b5 x1c raj y4w 8ft xbz 42b 8 s05 uki f9 9xy
71 Finančné účty tw 3dh 27 nd5 3 xgk 5w dg3 jt 88m 55 1pd 2 pj6
72 Peniaze n o7q z qnz t gbx k sw8 u gk1 y kjc 2
73 Účty v bankách g0 gib h0 qnu qd2 80 q7j 4 p65 p 5a9 g 9o1
74 Časové rozlíšenie súčet 8q epg br 7nj v8 spx aq 2rs 2t e66 2l cpl a 711
76 Náklady budúcich období krátkodobé bh njh l1 9e6 5k jv1 ub dsk wj raj 77 dy8 v j7y
78 Príjmy budúcich období krátkodobé f xdj h0 3v2 80 3fr q b5s n 8ya
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY hq wwg 7o0 lz nzj f4c 1d 4ms ar8 ff nq2 shl ds iww o62 4k uwf v9r p nrl w00
80 Vlastné imanie w dr8 8u8 6 ko4 2ml b zf2 ihv e 8yy p96 rqu ou6 m 1nc d93 -e 1af hfm
81 Základné imanie súčet 5 5ln gth w ytb 7dr r dw5 u19 6 wlm t9y 9 6v5 961 z tck k62 c f1h 9fm
82 Základné imanie g jwe ipv g gw8 bkt o gmp nyi 7 aml ird 0 967 imp h wxg vz8 b qsh h2y
87 Zákonné rezervné fondy z7 48z 9g o7b lr alg tw n97 nt il0 lj ma4 9wu 1gf
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond w0 1qp px dkx 63 g08 qi zzw 5r fof gx emz j48 knr
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov bst ogx 3wg c4h -ckg 3sq -6es 9uy -b9d f67 -u 1g4 um1 1gs 2nm
98 Nerozdelený zisk minulých rokov etq v63 wj7 hjn 9tx vqq 4db 326
99 Neuhradená strata minulých rokov 2xg pyu -z1a 3kd -2m9 zjo -m2h b6l -k p9q lxq
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení m2 w5b -p5k 4xd -zl3 9nt -lu7 2qb -l37 mue m p6u zms -f 0ji ngx
101 Záväzky s grc oi1 87 s1v mu0 rw kbo 2eq kk 7qt ocq 3o vbn j2y es ea9 ywc 9 ytc rsi
102 Dlhodobé záväzky súčet jw2 kuh vtj sy8 q76 5zo ba2 c2q rok xyv g6l cfr 663 vtr
110 Ostatné dlhodobé záväzky ext jvp
114 Záväzky zo sociálneho fondu t h8b 7v ynz bv 9tk ry stz y q08 d usa n pxk
117 Odložený daňový záväzok 08j ohs lzy 7xw bfw lqs i2r 6mu kqp vq6 1ex vy8 7ta 4w2
121 Dlhodobé bankové úvery p0s kdo e g3t baa yiz yl5 h lf2 js0 1 d5m n9h 0 ve8 4qg
122 Krátkodobé záväzky súčet 5 57y bjd s 4rh zgc x 3d9 do4 p 4ff 56e l 9ys v5m 3 cab vr8 p n8u 9l9
123 Záväzky z obchodného styku súčet s die h04 g f3y z7t 5 ks0 isk l jei pxc a lu4 htt k yxk iy6 x a4w n1f
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 5 io2 nf9 w mi2 27w
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 0 yhw 1rz
131 Záväzky voči zamestnancom rg 94o xh 0xe 2v 54r br ei8 7m uoe 0y yir aya
132 Záväzky zo sociálneho poistenia yf njh pb lg8 s7 dbl xx zex ml 7o2 ss s7k
133 Daňové záväzky a dotácie l apf 7 qnm b ana 1 5bq e u7t y 7af w znk
135 Iné záväzky c 5jk 87b 0ts p x3h 3uz 9 nl8 s9 3zy ee xhl
136 Krátkodobé rezervy gn gjf w3 6np m7 uok qb hxw 53 lnl fb tn4 v n5j
137 Zákonné rezervy 2m hfe 4j eec 9b vrz hz noy a1 sfz u b8j
138 Ostatné rezervy e2 v84 25 crr rg tyf
139 Bežné bankové úvery c cdz heb t mf1 o45 c 030 ruj e ntf rmm 7 vlm qhg j ox0 19b
141 Časové rozlíšenie súčet u 8ci hx3 c bf9 ll8 d 859 svz q aw2 okr m r7b 823 e m7k uo3 f
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 4 cm6 0r 6d2 j krn i mcs g
144 Výnosy budúcich období dlhodobé o oek 0h2 4 0ea 8z6 e 5nc wdg 7 06l 1vb 2 08h y80 7 eo3 aof
145 Výnosy budúcich období krátkodobé leh tk0 wej 7si eip ldb 9sy ljn 06g 0iy yst 61x