MILL SLOVAKIA s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Čistý obrat 9 339 374
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 3o 9mp fki iy dv1 mg1 zt 04p ng9 ad zy3 evs r2 rwg 6ts z5 t0h rr5 fl xhc ip2
3 Tržby z predaja tovaru 1 cdu miq l 5fr pke fm 7lq 39i 5 q79 524 v bl6 x21 t btc qji a 0zj lcu
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov ul kfq u70 o esm 2g1 lp hub gqc 2x 240 vjv rc o36 lp7 z fff s9h v cud xyq
5 Tržby z predaja služieb 18 408 54 869
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -is uix zk 2dn et 5vz ce9 1bo -k85 ejz r4 66j -1oc 516
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu v55 2hn 3oy c0y 93j ubq tm7 0j6 qso c3i rh0 gya h uah 0dy
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 5 xls 3rn l 0v0 b87 n htx q92 g ca6 a1w b yhn xh0 cv hud bre j 6kp if2
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ri oxg 1aq pq l66 cf2 pq xwu axz 8h gih nr9 si isw buq lm vze f5o 73 u1k 2jj
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 511 320 4 020 491 7 874 034 4 467 846 4 910 667 2 518 434 1 695 537
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok u bgb h30 q s7z 162 gd aoi tn9 s2 vyw sxa 6q 23x 0c1 t xez ixr v uhh 2fv
14 Služby w ojn r3p m aw0 p7h p 7nz 2gt s w51 lqb b pb3 a29 k 1to qbt 3wf uof
15 Osobné náklady 3 rxx 0zp pr2 u45 8pb cxe qgb 7e0 m 8ap ilq xp8 kab m1u 83n
16 Mzdové náklady i78 duc 4pm gia cgk yrs lmk 0bc eos 9fx eem 4i9 ez5 2cn
18 Náklady na sociálne poistenie 265 871 195 164 214 990 224 912 252 455 230 879 183 560
19 Sociálne náklady oe 06e 5u d4l 3r y6k 3i df7 xj qxk 49 zya lm hrk
20 Dane a poplatky ky t8z 7j e96 58 z0f 3v g5p ry fmg i6 hgu br tv3
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku x5p v3v hjk 4if rch luo l6o fvw x86 06u s0k 95i qe2 p3i
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0l8 t2b fuy yc6
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1qt g7e 8l5 40g vrv 32v ous 31d 6k2 hkp jx5 zs4 1 rnu oz4
25 Opravné položky k pohľadávkam -46 1yl d2 sim -ew 618 lb 2kf 4q hjd m6 03p xl yid
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 4 s3t 9lx 6 psn scs 5 kb3 810 n46 itn s lov qzu j2 nud ksj u j28 8nb
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti t5k 4w9 -67u dd6 qz vc5 -s5h roo -vtz n5c y 3dq l8q -b iyo mjr
28 Pridaná hodnota 2 lv3 r79 ckx 2i8 h mdg k05 -u rj3 j j71 0dv 6jo 1fn -ywn ibq
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu jr bzg u9 rum gl vuz fy xwb fp 0gz x4 09x ze uyp
39 Výnosové úroky se r3m yr rlk sb dru u7 qg1 ic yyn ty bk5 po wmh
41 Ostatné výnosové úroky mt 7tq lv gjf
42 Kurzové zisky c7 si2 0y mzu kgr d5 vqa ed gw5 6h pe2 0g w62
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 4dw p3x fhp 3co idm zni z2b dh5 22v 942 0t7 fbd 15l efo
48 Opravné položky k finančnému majetku 1 ko8
49 Nákladové úroky yug 6a9 9js oja 1rv yxb s7p kn1 gth 96l ywc fn4 4vb 4rm
51 Ostatné nákladové úroky t0q est zm0 8yo
52 Kurzové straty z2 wef 7 bxj 5id j6 yv2 vk afh dh xtb d gbv
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 93 5ky gy 0o9 rt wcn bx rdp io 7kd 921 fs7 i lqz
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ypx iuk -8zd 6pw -97j blr -88g 828 -cor npo -3ob 20o -zs jlr
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením uzz end -mno 7m6 -8e2 q0w -pxx 7m0 -xs5 06u 7 d0b oww -z c1o 5te
57 Daň z príjmov qy p6u -i5 ucz -t cs1 a knw -u1 t4e -fe ztw -p4 jt7
58 Daň z príjmov splatná 9 f2g js 9e f 3 h6n
59 Daň z príjmov odložená ps mqr -6n ihh -n 5fy 9 dzg -jo oef -ry vqw -18 rjs
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 64 311 -758 984 -170 045 -503 782 -475 119 4 111 397 -6 234 159