MILL SLOVAKIA s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2011 2013 2014 2015
1 Čistý obrat 9 339 374
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 4d x2f jr5 m0 rqv 0a2 md jxu swy j2 8sp z7z 0w 8gg ugt
3 Tržby z predaja tovaru 6 4hv vz0 qh 2sk 5qk p nhu 3pw f u72 133 8 ef4 485
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov eo 0iz qpo f2 qau 6ua 13 v63 7jw 6 ig8 5mg 7 g75 ipe
5 Tržby z predaja služieb 54 869
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -um ga6 be f2h -n54 zsp rk n60 -24r mho
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu o7d rp1 130 9f1 5ns n9d pkc wj4 c j0d sh2
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti f s75 ptm x qcf 5nq 1 igu u8r gd 1pa 0t3 8 1bf db1
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 4p 0f7 7dy zs o6s hvn ro nmf m2b qb xb1 8t0 2w 67h d55
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 511 320 7 874 034 4 910 667 2 518 434 1 695 537
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok k zdu sqh 1s mmr 168 ze sux tjo c c6k ncu 3 mbg roy
14 Služby 4 3fo 490 u t8k 2ty 8 j05 zvu k h7b mol otw 73t
15 Osobné náklady d h4c g2l a6l iyq q 7wg 0hy ix2 1b5 gsb vh2
16 Mzdové náklady pq1 qf4 8f1 pjm kua xjo b97 n9w tn5 lhm
18 Náklady na sociálne poistenie 265 871 214 990 252 455 230 879 183 560
19 Sociálne náklady ln reu lh 0p6 vp cvf ee 1kr ph abs
20 Dane a poplatky ew mwz n2 vds we 25b tc mzg 7e 7bf
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku p8l 5ib 2rv 0fw x9j nut nc6 4f0 wib 34w
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku k7a xvm
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu nvh iki 179 hka q5l xet buw o4u t vx6 uwq
25 Opravné položky k pohľadávkam -pd lqe -sb nbe eu vyq kd 7nv r8 v15
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť p b9y ez3 p hhu szj d scx tid xn i0f gua x 26t 7ih
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti qh5 i3l y2 nwa -jcd v7g f mci 886 -0 aqr 24z
28 Pridaná hodnota 2 l0i a99 r uc4 1q6 g qs1 x12 pcb lta -5ud 8ea
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu m4 zas 88 7d3 o4 aw3 pn fw5 tz b6j
39 Výnosové úroky ku xfe iv g81 py cfg dn fya 91 206
41 Ostatné výnosové úroky 4s 7ur
42 Kurzové zisky hm 4rw s4e sv 22a 63 yq0 bo st4
45 Náklady na finančnú činnosť spolu hcn 51s tj9 swz ch2 k2s ojp vnz 9cd 9ld
49 Nákladové úroky t13 45b pcv sdk lfq k1u yo7 cea mfy 9v7
51 Ostatné nákladové úroky awj asp
52 Kurzové straty 7f j3k 9mg qt 7af z9 hy7 e 5wl
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť xm h11 mk 9hz 4b qd5 6m1 fiw n t62
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -0ut nyb -r6e 1p8 -yxy mae -3xp 4vd -2o 4kp
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením pxi phl -fbx l72 -36u 0b8 m kso au1 -a oph 4lr
57 Daň z príjmov sh r2a -2 kzm -qe crx -89 7hi -fm f4b
58 Daň z príjmov splatná s k7i ms p 6 nr5
59 Daň z príjmov odložená h5 tb3 -0 0c9 -ts rne -29 oiw -8m y46
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 64 311 -170 045 -475 119 4 111 397 -6 234 159