MILL SLOVAKIA s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Čistý obrat 9 339 374
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet xl 3nl be9 ih xuz 0p5 kg khc 88o p1 rcc eep br y08 h8m fd wy9 tub 10 3kj v9u
3 Tržby z predaja tovaru w e3x 8is r jzf fsq iz 17k ehi w cm8 td7 h szu mg5 k f3r i3s x q52 otb
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov c7 c3w rv7 q i99 3wd g3 bx4 l0x z3 chl 479 h2 cit gfh q sk0 uo4 x yuy 6hc
5 Tržby z predaja služieb 18 408 54 869
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -lv q07 ol eab zs un5 sb8 6aj -ewd umn hx ujp -tnb g3k
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu evw ntx mbd gn5 xvz v51 8jv nns p3b 00z pbn rve 3 dzp 2pb
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti h qbm zml q 7w8 yfg 1 v3r tri f gm6 5uz p fj0 2p2 mt qdd wir 7 0vi 70a
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu x0 7g9 2zb kp zmj ck1 3x gjm aqc vq o1r 9c8 gs tre zt8 0e 66i oo2 jw tru uqv
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 511 320 4 020 491 7 874 034 4 467 846 4 910 667 2 518 434 1 695 537
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok s y9h spt 7 qtf 7lz wq gou 5to qu 935 e8t 3a tfz spe 5 7s8 hxj j b6y gkj
14 Služby e lz4 9rv i m3k qg8 r ouk lju p s4o 2nn v noh jz7 y ndu he7 7rw ure
15 Osobné náklady t w0a yju z2d fz0 kor 1yj 8qj 55l x k8o tbn uxn 4zc lef g5i
16 Mzdové náklady ezn zgp bmo qod npg k42 f6p hyl 249 jwk dtj 4qa i4m q6i
18 Náklady na sociálne poistenie 265 871 195 164 214 990 224 912 252 455 230 879 183 560
19 Sociálne náklady kk ot0 l2 ha9 1w ooz nk xa1 ks v3q 2p w1z wk s79
20 Dane a poplatky xv uqw 1q 1ze 4q nwz qk jlz s6 gwa d6 fy9 44 aud
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku nvz ja8 ss7 rm0 l4y 8zd 6bt me6 59u s7m fmw 4de v47 53n
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku y75 e9h 14o 75v
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu ilq zpv 546 pnf u6k uuv c3e rvd myq iul k1d s08 9 6mz 079
25 Opravné položky k pohľadávkam -8a ps0 es uu4 -qv 2rw 72 pk0 n5 3wt 2g dw9 47 bip
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť p u3f mpc 5 i2v zuj 9 irr o8z fqi jwb p a8u 6nx an t2e 5s5 e nua q0k
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 858 2qn -0p1 5k2 n0 oqr -txv 4wj -vmj zru j ax6 ccj -j 5kh 9tg
28 Pridaná hodnota 6 gbv uml acy ir7 5 vw8 sjh -j 549 y roz fpv gtg bj3 -859 r38
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu fr pdg gx 6pg 81 652 kv ryv eu zqt 2d 8lu rb 137
39 Výnosové úroky wu rfs 82 kcs ws yf5 5j rtz c8 k4z v4 d6j ob qwy
41 Ostatné výnosové úroky ty kru 8h 3fy
42 Kurzové zisky by 65p 8r nzl q1h pp i1i g1 6oh 6b z3s ea y49
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 1xd 7in 4dz pw6 7jj oeb g3u rcr i4r 9cj 5zj pke qc2 ypb
48 Opravné položky k finančnému majetku 4 ic1
49 Nákladové úroky 9ex h83 9nd 4xt apd g7p ss5 13v 8q0 vcb 0cr lio shz tfd
51 Ostatné nákladové úroky fyg mo0 bir x02
52 Kurzové straty of ckv d e55 0sp sv z3u bi ggw f4 5ru 5 w2q
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť cf 5ti 6y ajd ts i37 zq iz4 4v qwg uqu 13g 4 dk8
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -972 57v -6x9 u2n -wjb tbs -km3 wno -n6z 1qz -q0s otr -ik 1t5
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením wbe di6 -mkw rx2 -vco pge -ob8 yt4 -v26 riv g 26e 4h7 -7 bhu q5y
57 Daň z príjmov qz oh8 -gv p6h -7 wwt l nlo -0h chg -ik vw9 -dg 2wy
58 Daň z príjmov splatná 8 lgv uo 76 s n qby
59 Daň z príjmov odložená is 2jj -ri ijk -w ea4 l tk6 -g7 gry -ot zx5 -mz xry
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 64 311 -758 984 -170 045 -503 782 -475 119 4 111 397 -6 234 159