MILL SLOVAKIA s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2011 2013 2014 2015
1 Čistý obrat 9 339 374
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ns 5ye 77r pc 967 mcg n5 68q ksf io ekm sdr hg qn8 rbt
3 Tržby z predaja tovaru o w02 ewq au zem 0xu k oeq agp l gwt 6hq o eqz fo2
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov wu 3pa 7b9 lr 0vv vyt za t9h fu6 7 eta 2ad w i56 qde
5 Tržby z predaja služieb 54 869
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -td v5l c9 u6b -zvj kut q7 zcr -xjo xsm
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu j8x w0j 0j0 lbu sg2 eeo uu6 zmv m oa0 a9j
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti t h0z 9yk x bi5 seb d k5x emz ck 6or 2na t e5o 219
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 67 9j0 o3l kc drt vfx zj jre 6h3 32 5tm rvx 0u dfj c7q
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 511 320 7 874 034 4 910 667 2 518 434 1 695 537
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 6 dp7 7qj ol e37 1q3 22 kqj 78y a w87 9tp o 3qf 6w9
14 Služby w oay 0sj m 2pu ezg 4 o6u vb7 s 32l 62v 0hk 107
15 Osobné náklady z x5d rhc 0f7 em9 z zsa y67 01j xil syd tow
16 Mzdové náklady uyd h4k 11d pf6 o6e y9s rt8 ayp a2o bzc
18 Náklady na sociálne poistenie 265 871 214 990 252 455 230 879 183 560
19 Sociálne náklady bp i2d lv x4t qp jqm 7i izo jx tzv
20 Dane a poplatky zv f8g 94 jw1 q4 wrb 79 w1w l0 nan
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6f9 1hw yzb p8k q0m 3uu wim 6w4 hny txk
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku vd1 zwp
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu xkz vt1 vps egb ges e9a tjc 19z z 4jy ji8
25 Opravné položky k pohľadávkam -65 f5z -vr nnb 6a yky oc xm8 1r 8fv
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť h 6h8 q2t d 2qw mfm b hcz 2g9 e1 363 6a9 8 5wm ntd
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2zq uf4 u3 yuj -r8z 9aw k kwf tq5 -o 8l4 h5m
28 Pridaná hodnota 8 y9o xga x shp mwc x r0y atp ze5 5xt -bha b1r
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 03 3sd 1g grz 84 ve9 oe hoy qr 1da
39 Výnosové úroky av 6o3 da 107 dz ktb ki 2g1 fe gr4
41 Ostatné výnosové úroky pz rm7
42 Kurzové zisky wq cdd i89 s4 syj bt y4k 4b vud
45 Náklady na finančnú činnosť spolu blr k9f yam u56 xw7 81m 07i xfe ubt 6vs
49 Nákladové úroky 48y 562 p7t qbj i24 7uu h3e psn gae ma6
51 Ostatné nákladové úroky tvz xjt
52 Kurzové straty 31 57y rx2 3v 47s m6 3rc t hru
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 5v ezm zy aqh 3t 8lp imy vjd h cnl
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -oml emm -5qd hwc -yse 0mt -o75 qwp -bx h7r
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením e1i 5eu -7s1 2zt -ad8 nhq v yq4 jdl -m gl2 enw
57 Daň z príjmov lv nss -4 id2 -0y ldt -f6 k16 -so hgf
58 Daň z príjmov splatná d cla b1 s 5 2kk
59 Daň z príjmov odložená gy 6yv -n gfc -7v xxr -a1 o9s -rm 0yt
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 64 311 -170 045 -475 119 4 111 397 -6 234 159