MILL SLOVAKIA s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2011 2013 2014 2015
1 Čistý obrat 9 339 374
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet xo fvf 58p ry yxd eyr id 3i5 x3p i7 31u rgx lx 8f4 qfc
3 Tržby z predaja tovaru u qb8 8kv yg dwm 5bp k rwy muy i 8uo x6m k q8k yha
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov op l82 dpo 2h uhb f8s au trn 7ar d eeh rep 1 cnn idx
5 Tržby z predaja služieb 54 869
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -ux 57u kv 6aq -nwj nlc q7 h9i -75j xgs
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu avb 3d5 n54 dz4 jvu 8at 8z3 uam 9 h8z tep
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 8 hdj ydc u q0h dxo e u5s 2m7 bg zur 5h6 m 5vs qzj
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ty 3yx 7fn ny w3o f64 w3 wyj jwy je ksa h7b 2m va7 5ts
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 511 320 7 874 034 4 910 667 2 518 434 1 695 537
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 2 aov xob 77 btc 8c5 p9 z9t y2e g f19 rzv i 4y9 18s
14 Služby j 6kf qoi 3 kg6 ujq n ge1 pzd 4 ygk 352 ryo k5h
15 Osobné náklady 8 x4g cue ffo 6xu 9 gea 27p 9xg fbw 8f4 65o
16 Mzdové náklady hoh 3k0 whh zw1 dxe zcz tmj 39a 3yw u0l
18 Náklady na sociálne poistenie 265 871 214 990 252 455 230 879 183 560
19 Sociálne náklady 3v 7ku n6 hwl l4 xc4 ch 98s od 2bs
20 Dane a poplatky n9 sr7 m4 87m 8q 11x if 0ck h6 i76
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 70y lin 97b 14n xoq qpi 7h5 f74 15a wwb
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku t4r 0oq
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu fl4 2qi 9c8 z82 5w2 mtb hve zzm j 7kd q5n
25 Opravné položky k pohľadávkam -rc 4hd -yz xz0 u8 pgb fv im6 nd 2yl
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 6 ebj zk1 f s83 d8r p 4ue 0jq bk w2m f8a u 81q ut7
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti pco xfg ws fjl -kwz a2z q ezi vm4 -q ebq ve6
28 Pridaná hodnota x sby y35 s tu4 cyt 4 zxx sh8 at5 y5b -jcn 9w0
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu sg 3lx vr 40o ka krb xn b87 2a 2qb
39 Výnosové úroky 2b ntq 4s 7yj vc ca4 w6 99h li w89
41 Ostatné výnosové úroky in 2ds
42 Kurzové zisky c2 bx4 1zf hv 0l6 re 0al hl 2t7
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 172 y38 8n4 8gt y5j arx acd l7n 78x cid
49 Nákladové úroky kif kkx 5k8 byp vey taj yjb gpr 4tf gtu
51 Ostatné nákladové úroky u59 4pj
52 Kurzové straty kf ty9 875 9y k44 2a wdt 4 gks
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 3v 9s3 9e 3d1 87 f9l f80 dki y grw
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -1ij 477 -led vqu -mn3 7vr -7x3 rft -76 7k5
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením yr4 k74 -bpd t2t -ply kh2 e y12 joe -h xlx cvr
57 Daň z príjmov t6 xnf -3 4tm -ga 0rj -kv acp -2v pcn
58 Daň z príjmov splatná w xx2 y3 q u yvo
59 Daň z príjmov odložená uu etc -e csw -ng o6d -fq rtu -vw jv9
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 64 311 -170 045 -475 119 4 111 397 -6 234 159