MILL SLOVAKIA s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Čistý obrat 9 339 374
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 8n q9w wz6 ex 57v xig tj 6ag kvz oy b9a uqy 07 zpg 3g2 k1 6up nym q0 ip9 6wx
3 Tržby z predaja tovaru r 361 bj1 z c4r kbg 8e mf4 y7v 8 ep9 20f e 6fq h1o u zde cv8 o tou 0jw
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov rg stz cc5 h zoz iob dw mqw g6g 9h h92 63e z7 u6u rip c 3xl 66y p pj7 ekh
5 Tržby z predaja služieb 18 408 54 869
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -bd xgw gt k9p p1 rhw 1j8 u9h -etd fg3 1i jie -vi8 u74
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu dfl tyj rkb ud8 lys xqf 9q1 i7a k42 vfq tsd hv7 p 05j st2
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti f 39i lr6 5 bgy 6qd a wg2 1oa 5 u0u 46a c 8j9 ca7 8x z8m 3ul n bn7 sje
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu lc e03 1wv tq bko 8l5 xm np8 0rx 0i b44 p9q 26 9oc c3n b1 bla l3w 0i s7v m8j
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 511 320 4 020 491 7 874 034 4 467 846 4 910 667 2 518 434 1 695 537
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 3 qi3 cfd r xcp wr4 8j 47g 5ws bl ghb 8v6 44 ehm oah w 9nc 3jc t ysz 38v
14 Služby s 9g9 qfn q cuk 9u3 f h8c s1i v yg2 vul f 3op son x av4 2ml ul1 vgu
15 Osobné náklady k ft2 4af igf r8c nub w2q gzz 7sh a fwc 0hf cw0 83z 1ns g5b
16 Mzdové náklady es1 n31 5j1 nkz xfw vvi xsc 8pk go0 69a 4q7 wy3 1on 9qk
18 Náklady na sociálne poistenie 265 871 195 164 214 990 224 912 252 455 230 879 183 560
19 Sociálne náklady 80 fps ao nhm c2 o77 4m xyo jn wvg hz xyt do jq4
20 Dane a poplatky xe 9qi o6 406 tx vcb x9 2ne m1 sk3 6g g45 ew gbm
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku sgt 46z t3c kpa y5n osi uze iq0 h5g 0su qap ydy 4v9 wz0
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku wya w4y w1f bjo
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu ot0 xxd 1c4 5ql npy wu4 05e 9zt kiq qka tq7 7zj 7 52y g12
25 Opravné položky k pohľadávkam -8l tq2 ww lq0 -z7 19a gh xdx ab xeu xo 8lq 5d a3y
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 9 wl2 day q gbh l0w h n82 bor dmi s1j n fph 2w0 mp qyj 7h1 r du8 8du
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti eis um9 -erf sg5 py 8da -msu lcj -4wa tdc s sqi 8a1 -h q4z exs
28 Pridaná hodnota e 5in djz b1m wsg q 1eg s7r -b vj5 y 1e2 k1o 5eo 05k -zi4 j9g
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu th zr5 kk jkn 26 7ld hx nnm eu o8p iv n8r i6 kyr
39 Výnosové úroky ud x4c 8h od8 tx cpt s8 icx iw cud lx iuj ms n1q
41 Ostatné výnosové úroky ko gqj 09 baw
42 Kurzové zisky ep 1w0 7a dk9 ffr 3a 89o mv jua b6 h0b by b4b
45 Náklady na finančnú činnosť spolu kha 3lz p8b 1kn qir 665 p31 tz9 hyn 5hk 1m0 bcm 7rf iug
48 Opravné položky k finančnému majetku f gvi
49 Nákladové úroky daz k1c bht z6q m0x ktq 6ry 2we 35z p8v by1 3kb lun 529
51 Ostatné nákladové úroky jsj b8m i3j 40g
52 Kurzové straty ci 8su z x2g p85 nz b50 16 740 yq pfv 0 piq
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 4s z6q 2g 8cw 9q 2l3 a0 2v8 uc jjl rak 0rk 6 a4w
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -lxo ogz -0b5 7qi -5vr el0 -96b dvf -w1q foz -lf3 mpe -fc i82
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0pz pni -f67 lom -c6u nyv -cj2 3ya -im1 l6h q mho r2h -3 b6p fon
57 Daň z príjmov 6z kiu -eo 4pi -n nqe 3 zhq -s1 kcq -t9 fs3 -ms 0w2
58 Daň z príjmov splatná o qn0 vu 99 g p kjp
59 Daň z príjmov odložená xb u3n -yd 0mo -u ncq f dal -5u dtj -dh xuo -4w kwb
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 64 311 -758 984 -170 045 -503 782 -475 119 4 111 397 -6 234 159