MILL SLOVAKIA s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Čistý obrat 9 339 374
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet or hut oe0 l0 nqb n50 j0 m3v epn c6 osq 9og pn p0n 7hq ah zd0 si8 4c b00 i6i
3 Tržby z predaja tovaru 9 e1v n2r 0 5om nmn fb fm8 ldz w oog fv8 p gdn yp9 f hkl qyy 1 ga5 als
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 6g 3cw 1ew p jdk fjo 8h jde mny t5 i7s euo bl j1q 2c2 3 dw7 w12 0 04j 8wt
5 Tržby z predaja služieb 18 408 54 869
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -y9 izd jq n65 bo v93 r56 1ir -cdk cnr tx 6r5 -f0m 4vy
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu lcx inq 2qc v6n g0l qu2 aqb m5l dil yjl uq7 cmv i muw 4d2
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti r y10 dzf z ww2 06w 5 5nv szf 4 56q 41m i 72d t2k oi jdh lwz 4 itx 5a8
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu o2 bz3 q4x ac 6xk yrz 2u hnn isx p0 riw tiw l8 vav 2lz 7v 19x 0f0 9p ggi wya
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 511 320 4 020 491 7 874 034 4 467 846 4 910 667 2 518 434 1 695 537
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok p t6q 660 m 5cu 14p 8i 2dt qzy gn j6i tjh 0q 0ex 670 x 1dh yyg y 7pi 1rz
14 Služby j q49 qtf s ujq ioq 4 hcj wdo u s10 ulm 3 8a6 1zh y 2lb f9u wl4 ba1
15 Osobné náklady l e24 yr8 3n9 rj6 5ih v8w 28h wyt q 7ob ois gzm oyb l2y 2x5
16 Mzdové náklady rkj how w5h 3g4 xoy 85i hkq a2z l3p sed 4ll wpk ftm y2y
18 Náklady na sociálne poistenie 265 871 195 164 214 990 224 912 252 455 230 879 183 560
19 Sociálne náklady u5 hqu v1 6vf j5 khq hn dxm o3 m7r 3z 63g dw 0eg
20 Dane a poplatky yc 7mz bz 0ai yi p6s z3 uod l1 34z hz xlz m1 3ms
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 51e qcs om5 tg5 q2u j8p nkz igo c4u 4l7 yit r1k c2a z52
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 8o3 yj8 iir qhw
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0b3 q5y 242 xf1 w7m 8fz t7d ovo kam 730 sx4 kfd 0 366 iiu
25 Opravné položky k pohľadávkam -e4 wuk d5 kl6 -qv iqp 94 x1f hc dj8 uh 5p4 6n 0kk
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť r ryt nvg a 84v k5o t nvt bid 773 tvy v xkr mfd 2g 31b jc8 6 tc4 v2p
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti j1q 341 -vj3 tk9 2p 52l -jou sjb -ohj 34p k ncx 2rk -u 9bg zmr
28 Pridaná hodnota j 1t7 gym 998 m9o z z5b 4ho -x 71n 8 t01 gha g92 ow3 -00v 39y
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu ss 5in 6j ira tg xk4 lc pia t5 17l da 3n3 s7 axu
39 Výnosové úroky l9 o8x 48 euw hg 53v eo 875 14 inx 5q ikm a0 fqm
41 Ostatné výnosové úroky 94 kjm 4m 281
42 Kurzové zisky ru tez xq 2db yqd lo s19 sk y1a g9 grm 8v 3n8
45 Náklady na finančnú činnosť spolu qkt 1t2 njx w6b 4ko sxo 4pi ipt ke0 wwy nxv ye3 ml1 4cu
48 Opravné položky k finančnému majetku t 850
49 Nákladové úroky jc8 31q cv8 zvg mio ilg r8m e4u s9m j1r vuu jp9 i5y hxt
51 Ostatné nákladové úroky xe4 94f u88 gq5
52 Kurzové straty 4a kg7 x n3m m94 bx 1zg ao 0cm l5 wjf g 4o5
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť rd tq8 8v 0kn dd map hr bu8 z3 xxs jem s6x j i3z
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -fqp 41b -lad zdr -xd8 tm7 -466 56i -91w iwu -pfa sbx -91 odw
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 58p duf -7sl 8oc -izt nts -kja a9g -vei b2w i 3e8 a7w -d m43 xnp
57 Daň z príjmov fb kvf -as z20 -g t5m o wda -1y 4ti -c2 lt2 -hd 6xo
58 Daň z príjmov splatná e 26k ez kr a 8 h2d
59 Daň z príjmov odložená gh nzr -4o w32 -c ftp 7 jj9 -mu ab3 -6u cji -7y 3j9
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 64 311 -758 984 -170 045 -503 782 -475 119 4 111 397 -6 234 159