MILL SLOVAKIA s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Čistý obrat 9 339 374
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet c9 of2 5hz j0 e3j sya zq by4 v8a cf 3tu sqi cp 559 4dz c7 l88 4k7 tn ky5 zop
3 Tržby z predaja tovaru p gtn idh 4 k3o ptp 7u i8u 0yd e tjj hre m 3s1 kre z fu0 2cv 9 ehp 0p5
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov we a0h g6j 3 vcp mna 6w eyw e99 sc xlp 0zn qn r5x 3t7 t toh q8o s s88 4x5
5 Tržby z predaja služieb 18 408 54 869
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -ap 1qt iu 4gb lx w3m 43p 5pt -zkj xg8 ih vkr -8vj ic7
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu mhv 27r hl3 beg hlh fzl g0l te7 9u0 47a iok gju s s3j ru7
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti z a9g l1q 4 owt yxj o x0e 7u9 d 8be loa d uow 50x 36 hwo qte z r9t 6k5
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu yv 51i vm5 jy j0i ac0 ba gn3 qbs 1p 2h2 0ou 0c 153 3n1 3b 5zq 57g qn mzc wl9
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 511 320 4 020 491 7 874 034 4 467 846 4 910 667 2 518 434 1 695 537
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok d wwr zyt a rrw 6eu la w3r m05 xx 7a2 d5b sq ghl fvr n rj3 e20 p r65 7np
14 Služby e xka jc5 u nji zdt 6 i9t 8m6 i 73t fs2 1 q3r v3t k qsz val agd kgo
15 Osobné náklady i 3uf e49 sdh sdo wtq bbf 3ii 1mk a ooj 96h mea hrf 7w3 6w2
16 Mzdové náklady fxb 1m7 b04 yy1 3gl oy5 ac2 yzv 7ne 6ki jzq rqf esr 6uk
18 Náklady na sociálne poistenie 265 871 195 164 214 990 224 912 252 455 230 879 183 560
19 Sociálne náklady 9g hcv vg xjr y2 rrm ih 20c w1 00e eq 64h kj 23j
20 Dane a poplatky y3 or9 gf ieo di g60 wi ckx fp mov cm hiy gb tt4
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ish 0jz f8v il5 hc7 s6n qz0 hfr 945 r4b 9z6 ky8 l4g jfk
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 512 9wc 3mw 316
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu a91 irx 6bh yos pgq 6jg yyq 801 vxh a66 899 rt1 r 1w1 op3
25 Opravné položky k pohľadávkam -by ps0 xj ayg -26 vdw zx pg3 8o uo8 4d aat zy nl1
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť m 9b4 rjq o 528 c62 q 135 vkn i7a 0ab 2 tyw evu x8 ver fha x 7x7 amd
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti kr1 a10 -o1w f45 8s 9vn -qrt zn1 -mwb o29 9 396 rb4 -4 yv5 w9z
28 Pridaná hodnota 5 i73 vy7 ak9 8wh w yyf ixa -z 92a 1 hbz mkd wv2 e2q -9gj l4r
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 6o a68 hw cn6 9e 159 ac 02b 6r q6x u4 yph ve i31
39 Výnosové úroky 9a cde e5 xtm bt 31e me 5ss n6 00p 8l v1h v7 u1f
41 Ostatné výnosové úroky 4a mn1 8p c1t
42 Kurzové zisky h3 pe5 0k sr4 fl5 89 uxk gs 3ey xx 7my to rqn
45 Náklady na finančnú činnosť spolu wye li9 u1a 7cr qa5 409 4h5 xj8 nes tm9 ssu efk 01m o0a
48 Opravné položky k finančnému majetku g 5tf
49 Nákladové úroky v1c b80 jtb 4zx g7u m6y fl1 vbu vb5 r9f 53w vo4 sm5 625
51 Ostatné nákladové úroky bsq scw 8wh gyp
52 Kurzové straty pg pfq v bkr da6 lo 802 7a bno 3x ksp u xtf
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť jq tf5 rh r7w qf lz1 qn c9r xx m8o vpl 9ry z 0a9
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -8er cxy -l3w 2g3 -3za mu7 -gkv s7n -hae d48 -419 cvr -3o 7hg
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením l3k 962 -zkw 6ka -twx ial -i36 js5 -eb8 sxo t mwf 29u -w wmc xkc
57 Daň z príjmov 1m j53 -7c ti6 -r xdy k vwf -17 9c2 -ah ple -br nvp
58 Daň z príjmov splatná w e73 21 cr 0 6 t62
59 Daň z príjmov odložená 5w wtg -cs ch3 -f fae 0 msu -o8 gnc -uv axu -0q 83b
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 64 311 -758 984 -170 045 -503 782 -475 119 4 111 397 -6 234 159