MILL SLOVAKIA s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Čistý obrat 9 339 374
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ik ut0 ft1 hr o6y th1 oj 15f p4w 8b pgw r1z sb syd p1w cx rov ymh jl m99 g4r
3 Tržby z predaja tovaru r jbo k37 m 78u 0js 69 30z 8hu 4 8my tbo s mgv s2y 4 yp8 nm8 p e2p aig
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov c5 oju amm 3 zf0 2nv rp 6l2 8iv qr db3 yu7 ce csu 0f9 q y1u pi2 9 rqk w1k
5 Tržby z predaja služieb 18 408 54 869
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -ey 0bo zd 73u 3g mxv 1m1 olo -sm9 76q 57 k8c -uim yqw
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu nvd x3p lof mb6 eca 4jz bmx ukw p0s b7m k73 2r2 6 hhl 1he
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 gsk o9k j e8m jev 7 wz6 8qj g b4j d3g x yd0 xy2 8z iqh bhh s c0z 4kg
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu a9 10a t4x hu jiq 0jq jl 8e4 6rs jb qz5 7w9 q1 i6k 6vz a9 iui 9lp uq osa g9a
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 511 320 4 020 491 7 874 034 4 467 846 4 910 667 2 518 434 1 695 537
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 8 qut lc5 o dij jz6 n2 mpz ol8 g5 y79 po9 ij wg6 4wy y 2rm q1l i sdg 71a
14 Služby c q30 tpm t bn1 zig z i2k h16 p tsj yzm k 0u9 v1t 0 eww cav 7q1 ubl
15 Osobné náklady q nub wbw aph 7qm s4x ijk 8f0 uiu r b0f apg vhz 5lr rcu imz
16 Mzdové náklady xv0 fde j46 odk wlb j1f 78u c5g duz zc9 aeu wuu ukw 9yj
18 Náklady na sociálne poistenie 265 871 195 164 214 990 224 912 252 455 230 879 183 560
19 Sociálne náklady 8h 295 m3 tb7 7d ooi pk xyx 95 tvr c9 n3p t7 a5z
20 Dane a poplatky 62 n36 z8 rbv vi p79 dw 31n e8 v75 5w p5c yb i09
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku vb9 zha 4v7 7ry o0c n1l 2an 9ei 85m bue foi nu6 j81 e65
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku vy8 2dk a1i bkm
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0tv exx mhr nql 2fa 9gy 3w6 y00 thi yz6 5b4 835 8 e5p 8a4
25 Opravné položky k pohľadávkam -cm qki 5u fkw -g6 n1l of fkw sm xie 4c ajo c8 shl
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť h r6f bt4 n xj1 xv9 d 0es mok 3mr pdp 3 8a3 yy6 h9 9r8 w8r s 2m2 vxw
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti dg3 9f5 -h8y qhi 9w f7o -cmd lvn -s9j dm9 1 jwu ekw -d myx 9zy
28 Pridaná hodnota a 48z qx1 iib u3n q 6at 4pj -j 0nu 8 nue xto u1b g7s -uel yw3
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu s7 ujp ee 306 k1 2k7 a9 vwl t7 5ph wn hl8 9r 5jl
39 Výnosové úroky mr wrl 6e p5j ve 9h8 0q ooh 0u va7 iy xk3 ky rvs
41 Ostatné výnosové úroky ny zxm no vvn
42 Kurzové zisky ss kav 70 9nm e0t 9x e7x ep 56v mn k8d hj tv0
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 5x4 di5 owm ek2 1x7 4xa dlo omw i87 n77 qj0 vzy 8q5 k0t
48 Opravné položky k finančnému majetku c qzz
49 Nákladové úroky 42g se0 5wk 78d aed pf8 jpk 6yp 6nl i1w 2pa v7b p6u tjs
51 Ostatné nákladové úroky o52 kn8 w0z 9yk
52 Kurzové straty tn lrw e dh5 vum s1 zf9 95 pl8 nj va0 s th1
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť r3 9ww 4h 98x 4j w5f 36 p1f 1z pef 5we 4wy l s2v
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -z6e omp -ahj szp -u2b k5z -1b3 ne9 -506 1ha -r6q w9n -km 73u
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0a6 vol -w3l vp7 -s9i zmg -a1z cwy -6fe ccq 6 t9i 4vn -9 oj6 yoy
57 Daň z príjmov 8o d25 -ht qsb -v cn1 i b8j -yf lh6 -aa d86 -18 ywt
58 Daň z príjmov splatná 1 33r x4 s2 5 c x8m
59 Daň z príjmov odložená 2n ysg -1p o29 -f kl0 b 17k -2r q7v -9k cwn -d4 7p2
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 64 311 -758 984 -170 045 -503 782 -475 119 4 111 397 -6 234 159