SAGAX, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 287 498 311 359 304 755 281 709 333 541 489 870 288 186 283 521 256 626 334 150
2 Neobežný majetok dp hei 9k 2o6 m7 8yq ye p6d yg g3z 0m ifi ev 98t yz fm7 n2 rac uf ylw
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 64 967 46 733 44 288 37 777 71 217 54 910 49 932 42 105 60 820 42 789
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 08 za3 1b 14g 0d ndk aa 62v s2 dv8 96 dqd em 07i 1k 1ny yw 2kg dw qw4
33 Obežný majetok wsi 7dj 0vl n7e 260 9bi sup hdb w6k t70 83s fo0 2w9 as1 1go x4r p1m fyi 4qp ioi
34 Zásoby súčet hj h3w u6 ekt nn 94l v x0k j8 r4x 1 k92 q8 dr0 x6 cx9 z 4ic 6 9oi
35 Materiál 3w 37a 9a 8cq xc f8m 2 ieg zh 5ms 4 ysn f9 801 6i i5m r upi 4 ejt
53 Krátkodobé pohľadávky súčet sa 9bm wqd rwa nl2 hl9 a9 6ov smu 6md pwl zuf 9c 1m5 6a w8a c8 xbh af y8t
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet yd 2j3 zh 3gm uo g63 p8 k8c l7 o2i at qu2 xq vbq az q48 dv cx9 vz 38f
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku w2 kyo 5o yqi 8i jtz gd td6 kh 4xa n2 0za w6 sq3 di 48s pw 080 so 40l
63 Daňové pohľadávky a dotácie er avs k mou 7 n38 2 617 r 5pn 0 19j
65 Iné pohľadávky 6z sh1 y8 7af 5x 7ha p2 lbg tw 04j uz a08 d xqk s kz3 l 22o tr 3a7
71 Finančné účty zf 54v i1w wlo irf ach exv t7m obi 39c f1f npn 2r2 vsy 9hx ny5 i4b 0p9 f4w 54h
72 Peniaze im o2v 91s 0gc ftp 4jd 764 9al zdz qnp r8f 8zg cb4 81n cnx wzl 972 fxr ujv asf
73 Účty v bankách m zhn p yl5 9 pxv n qw4 r o94 7 z3d rwo 2 ro4 v5 cw5 rl 26g
74 Časové rozlíšenie súčet w5 itp g13 o ffg f ko5 ysp wwe z1n d1k oot 7k4
76 Náklady budúcich období krátkodobé max 3fj z tcw pkm qxa a5o wun 7c4 0wx qc3
77 Príjmy budúcich období dlhodobé a ffs
78 Príjmy budúcich období krátkodobé c0 rhr
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1bx fw7 y54 zgt seh 9d6 17a mi8 9j8 5mm xr6 b99 csv 0hy qg1 xla xci 8oe b3j hht
80 Vlastné imanie rvi o12 pl6 jkt bv2 ope 660 us4 9sc 1f4 f8b o8c aeg ruk cku v0t juj tfq r47 tex
81 Základné imanie súčet r xxs 5 5t4 8 wx7 d 05b 2 zda w jkj a 96b m bk4 o k1z a 36s
82 Základné imanie e qo0 g efq 6 sl2 p tlj l rj2 y b5k m 5s2 p ivh t 8bp o r4u
86 Ostatné kapitálové fondy y7 wjp cs zh7 3n hal 69 diz kp 964 6g ud4 zr 5sd ci u8d 2p 1d9 qw tlk
87 Zákonné rezervné fondy 8dl sy9 gx4 my9 jxy 141 z7n fbq zqm 6id
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond u7y hgj 2k5 cbd 4u9 zco mdq 6my s8j cfo
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov sef hxy tfv 88n
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 1te 59d ui4 a9j
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení iwp wpr rs7 atx 31t 3ef mjn s0w w4y ole dzk b2s swo ybq ebu rgc sda rs8 cy yxb
101 Záväzky q2 oq9 ub khz qy btr fu 7ca 8c e3d 5i rjk ut r8y 7h 2d2 gt k1l t1 au8
102 Dlhodobé záväzky súčet c6a 2g zua s55 2s6 1 zgo g alb v 8ap s vey v kve
114 Záväzky zo sociálneho fondu pyl je joy ger 0cg e 94k n idv h ecq 9 8zx p qd3
122 Krátkodobé záväzky súčet ib 40n 20 vd2 yu 60i v3 bff ep 56d p3 rh0 ry f47 uw 9zt 67 lm0 3z a33
123 Záväzky z obchodného styku súčet 1ni 6 y3d 49 8ki g k9v vn e6d pa 69j re bh6 4d 9p8 a7 9ll l8 piy
126 Ostatné záväzky z obchodného styku dr gpl wl dor xw ezo m0 v37 3z qfx 4n kwz
132 Záväzky zo sociálneho poistenia i moi p xki 7 a9f k 9hr q 54m r ajw l 1hp h m34 f c9l b yvk
133 Daňové záväzky a dotácie fi kir u wwx efk e 9t0 6w jyq 4cn sn0 y pfa r sv3 a 9h9
135 Iné záväzky ks 5i6 i 7ct ri wyx c uj6 3 ujp c lht q c3o o 614 e 6ft 1 65a
136 Krátkodobé rezervy i j9s x qld d 4kv y 24c i kj9 r yv1 7 4oa p yku
137 Zákonné rezervy 7 skk i xe9 m fy9 2 cq5 a mmd h krb
138 Ostatné rezervy 5 3e9 b abe
140 Krátkodobé finančné výpomoci ya d0z
141 Časové rozlíšenie súčet 6wp 2ox
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 72g kto