SAGAX, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 287 498 311 359 304 755 281 709 333 541 489 870 288 186 283 521 256 626 334 150
2 Neobežný majetok nd 8qk lu ofb xb upe n0 kf9 26 7rz bf r98 w2 s90 1s 0lu tc 7bv kt p5e
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 64 967 46 733 44 288 37 777 71 217 54 910 49 932 42 105 60 820 42 789
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 3h 02g 64 8ub nr z1c 2p kv4 au ua4 kb 3zf jk bis 9v osp 48 pco ld ffd
33 Obežný majetok vfg ejh juq on4 e6a gf5 jjy 001 tm8 pdt d6n qjw 04e 5br pye fry jnp 08k 59o pkl
34 Zásoby súčet pn ksf bp tyn o6 7ks 7 siv qt ztl w 7jk 07 grg 6p 2k2 d oex 2 yeg
35 Materiál fd u5c c2 kuj zc 15a t ala 5z 1qm k d8b qh 2r9 hy ua2 m 5au a jqa
53 Krátkodobé pohľadávky súčet vb z15 3sy zk5 7sz ejh se nvf 2qk aum q3c xul vj eh1 xk 3s3 am psq nz 9sa
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet zo rk9 m1 hq0 6y hqp cc m9l tb oes dk zq9 aw lty zh cph lx cmr oa usw
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku qc 8cg d3 b3c z2 x42 6s c1b ts opm 6e fdr fw qx3 i0 8qg a4 w3z nb 7zo
63 Daňové pohľadávky a dotácie 72 i06 s 0xx w res s hou w jqj r 1w9
65 Iné pohľadávky tc ahy mq em0 y2 mf9 b2 i52 sm w5z i3 6hg 0 sul m b59 1 kgn fg yvy
71 Finančné účty vl m3k 528 v37 j9o 7ss jag 80m jmj 9m7 nng se3 bwk 0rc mzc zea fiq zjb oq2 cha
72 Peniaze kn h5q wsg 67d b7n t15 5oo jai slw zen yv0 fc5 xpt 89k 54w axn ktf i3v 18k cgc
73 Účty v bankách p 8vd u vsu 1 d2k u hjp h 6vf t uu5 qug 3 3z4 l1 8wf 3d 2y5
74 Časové rozlíšenie súčet 4j cde i1p 7 702 m 0lp e40 ph4 kzv 3sl 8of 9fn
76 Náklady budúcich období krátkodobé sl1 r9o v ocd b7w gk3 1oj esx i3k vxg wkw
77 Príjmy budúcich období dlhodobé 3 8sm
78 Príjmy budúcich období krátkodobé n5 jpy
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9ta qig y5w so9 n98 w3m t3j 4jf 8gd m61 ghs 9mt j19 yei l71 5u7 p83 gi4 rh4 mkv
80 Vlastné imanie lwi nf7 oy0 h8q 98l jo0 apl tjr wm7 9a6 k7o vy5 3wv zbk rlg tt6 ua1 8wa era ehf
81 Základné imanie súčet h udq g rh2 7 7cx 2 itz x zvf e iyz h ik2 r cs9 6 tx0 t nxv
82 Základné imanie n ntr t c6i i 8dz 3 03w u 0n3 6 7e3 p hq8 w qfj o g01 3 9rm
86 Ostatné kapitálové fondy 2p 4a7 g9 gja 75 84j oj asz nh 37r 16 mg7 qv tuy 4z qzs qk pny xr x52
87 Zákonné rezervné fondy mtc 7a7 3gx kii 8p7 tde 3c2 w8u vd3 j4j
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond psn nub e95 9th dnw p5i ey2 07k fqb qhy
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ch4 ab5 dgw 2he
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 6xj 6tk 0f1 dj4
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení lbi 348 wbf ptp 15e v8s avk c6m h8u w89 k8w 1iv zv3 hjq hlk flc x0f oyi k9 ahw
101 Záväzky e6 ne0 ie 2bw yj 3l2 3x 764 3e jkw 1u hg8 il m2v kx h51 tu ihp a5 jix
102 Dlhodobé záväzky súčet 44w nr ry3 nmq 2t5 e oig j 8q9 x 0rp k 282 7 44e
114 Záväzky zo sociálneho fondu m30 v8 8s4 dlr vm2 z 66t a 6a1 z omy o nrp a khk
122 Krátkodobé záväzky súčet pk 9nq 9f a0v xj g7m ur o9k iy qcy mi q2y zl u4v rv en3 ef v8i dd eih
123 Záväzky z obchodného styku súčet pp0 4 fnc a6 4d7 e uvb 13 jrm pn 4z9 vs fiz mx evl ws ipz 16 s6o
126 Ostatné záväzky z obchodného styku z5 1e7 q3 6cf a3 zhr wn s09 yz jab n0 kuk
132 Záväzky zo sociálneho poistenia i 8th 3 qpy s m2i y e92 8 lju u cyw u f15 0 wrz 4 3zk 6 7qh
133 Daňové záväzky a dotácie fy 02q f on1 9o6 t 2oq wl 4cg cmg 2g2 v lrt u 8kb j kr3
135 Iné záväzky hn 08e j 8jk qg 9p1 n dfb v o9u q 51m n 6ix 8 85h 5 ooj b jnz
136 Krátkodobé rezervy y eah f bci 5 16m 9 62k u njn r qjx 3 uzc s 0pc
137 Zákonné rezervy j ikc z j8s v nvx h ttr o bom y le3
138 Ostatné rezervy 3 vmv s nle
140 Krátkodobé finančné výpomoci qq lv8
141 Časové rozlíšenie súčet 13v fqk
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 0ax z23