SAGAX, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 690 069 651 592 653 599 623 388 530 501
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 0 fnd 6rm mw7 0i6 aqg rdc as7 xoc ffd 77n cri qj4 mzr mys rpn 849 0ch 1v9 3pm sek
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov jbb za5 teb peh q6s p0c 4zw e67
5 Tržby z predaja služieb 679 162 690 063 651 447 653 598 623 388 530 490
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu q r3r tpq k ct4 h 70s
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti er3 37n 71s 5 2z1 z mot 4 vky 1 i2
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu z nck f8z 2o1 t8t pe6 up8 tyy hpt qfi fty gtd mvk jkh giu qh4 wqx z0e bzz i77 gxr
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 8x fwq aw 3ei sr i1m 73 gl4 ji m8h rw p1n 1g o45 zi u4z p2 bb1 12 rol
14 Služby 6wc foe 7nw 3ew 7vh r5z 23q i77 kay ahl v90 lrz 6mv o4y z4a td2 f72 3u1 gnw osy
15 Osobné náklady xrl hkj 5jf cob yat 958 gdn nb6 tsd qrl hxx dvd gde 81e ocj pdp 2ns w6w oji vla
16 Mzdové náklady qjd 6ye s2w bsl t80 r1g kz1 sfj yhs 2oq z9z ay8 530 z4x iew uis y09 jm1 oqx r44
18 Náklady na sociálne poistenie 26 762 27 237 30 182 25 964 33 427 35 774 39 842 44 080 46 587 45 899
19 Sociálne náklady f 5ie 0 0nh f ldl 6 q01 w yas y ers j pmx x qy9 e u8w l bfe
20 Dane a poplatky a6a ms3 ptn a7f yaf uo
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku mw 98x q0 hw2 7e 1xk 6c sff 11 ekm ff 50r pa yvr 8o lmo b0 wqk q6 xoi
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3a nix 31 fox nt lax 96 rj9 3s jh0 hq 8zi
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu n kkx vz1
25 Opravné položky k pohľadávkam 12g ke2
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 5 e0p a d08 2m x4x qs 7io 2l 34b 0m nm4 xi wq6 83 j6v ry n88 e1 3k2
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti m3a hkz nke sah 1o4 fzh y6i k3z 5si fke dh0 ay9 yl6 atb cf1 a0k ee1 vu0 17 5c5
28 Pridaná hodnota 9ai pmf xst 8fi w44 9s2 8jc 0va wjo 9a0 w11 e7b jd0 quv 9cw 6xt mi6 ck2 yeg cj0
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 6us i f y w
39 Výnosové úroky gwj u k j m
41 Ostatné výnosové úroky v
45 Náklady na finančnú činnosť spolu c h3f y ume ur4 ba6 7tt mhn grd yj0 ceh t5o
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 0 csd t qji 330 emi j2e sft 4ng 63z mvl f3r
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -b 2vz -w cbq -53s -i8d -d1v -9ip -u1a -kd1 -t38 -zhy
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením mb0 u05 i6k p0a i3h 86h dcb q8z k35 z9n 5mz dln ap1 6iy ufs daa wg8 g8q xz k7n
57 Daň z príjmov 9r 7j3 z4 bwx 27 v78 sg 8gn no z4p ef 60w k5 xlc 4x dlo 8r 30m zz lih
58 Daň z príjmov splatná a2 nkl ho brk sh 9bi i6 r8a er 5xe gg vip 0u aj8 hg bvw j6 6xw xl enf
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 129 842 160 604 108 901 139 539 181 536 164 074 143 876 129 182 108 348 53 443