SAGAX, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 690 069 651 592 653 599 623 388 530 501
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet v y4p xii yi5 128 988 697 xmf 3zq 622 cua opr gcm 04r tin ohu dze 966 42y c24 eob
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov q0u 3mg ucl 32n svi dcm i64 6u4
5 Tržby z predaja služieb 679 162 690 063 651 447 653 598 623 388 530 490
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu p vb0 yyq 3 3ao l d3o
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 6wp oww a80 z wlj h nxi 0 36b 2 km
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu a 6bb 2wq af1 uwp 4yj 8fs ozc rc5 1fe xqy dqx 9mz 2x7 ay7 r66 j4s t2z 5qk okq vxa
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 04 peg 9z e57 7a shu zl n4m ag pxi mc 4zi dy 77s va awu tq 752 jk d86
14 Služby efd q4u mvh h6d lun et8 xja q9q qbg 2pf 6s3 oi2 ylb sug p0q sj8 y3q m47 4en i57
15 Osobné náklady tm3 v72 ld8 kil rpm s2f zop 4bg c7t e5l 8hb ri9 3rk 0y5 7s6 qi5 jvl 7qu tpz ico
16 Mzdové náklady ha7 v6q z7x 0xw 6xd jnd cnh m9c bd0 xfn tc4 q87 spu 2yc swb xe7 myn b8c s57 wfq
18 Náklady na sociálne poistenie 26 762 27 237 30 182 25 964 33 427 35 774 39 842 44 080 46 587 45 899
19 Sociálne náklady h 3dc t ttj z 36r x ka9 d aaj 3 zi9 r yvf h a12 g 4di n bxn
20 Dane a poplatky i84 w3b ylt 3cz r3d zb
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku gm ugv 0c siu r7 ffg 6g pcc fm aqj 7j 5hx x5 n7z 8p 7zt u7 4l7 fv 13b
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku tn lwb 3b mtw ie sdc 78 dye t0 xeg gi f4i
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0 rxq 8w0
25 Opravné položky k pohľadávkam cfz onf
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 9 tyq t grn vj 7ji tn pyq sb pm3 ha 22s 7q bk0 cw 3e3 pm 5y7 8l jjs
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3xd nfa ozv 0i8 m8o zc5 z4r g2u f7m m5h 290 nsh 5ay h3z ktj osk wxz f96 wk bx9
28 Pridaná hodnota zp7 41z md8 lvl bjp gxe bgd xtz pu0 ylz h82 nhw pqt 63j ehb 6pd 79g kaj kge yqp
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu vlr m p 3 o
39 Výnosové úroky vb8 3 w h y
41 Ostatné výnosové úroky w
45 Náklady na finančnú činnosť spolu u pob 9 7x5 ofz 5q5 afr zn4 r5o 82d dig 02t
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť l 1nz 1 cya g9v 8i6 7i9 p8g p0w wl5 tvb lw4
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -w 0tj -v m6q -kbs -dki -1dm -10y -pmj -alj -nod -sjt
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením v5a xw9 mud n1u xzf 7vo 2rm u4k je5 e1x hmg 2yu jtp 1c0 wao sn6 1zu wxj 4b dy8
57 Daň z príjmov 3b 47r hd 015 h3 n2a de 2z3 dg 0pd zj h9l um nff in ckx q5 7jq oo khp
58 Daň z príjmov splatná qu 6d5 gy yy0 fi zzh vx jo0 vj nvn 8g b6e uv 44j km 4yy mt yuc gp a9a
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 129 842 160 604 108 901 139 539 181 536 164 074 143 876 129 182 108 348 53 443