SAGAX, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 690 069 651 592 653 599 623 388 530 501
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet f cst j2v onb x0z 20u iea qef b8e hn2 85z ocm 9r9 hvm kl9 372 mzz f2a 6ga plb v5g
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov cb4 h1w d8n ecz oje wz7 zef dp5
5 Tržby z predaja služieb 679 162 690 063 651 447 653 598 623 388 530 490
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 5 zws xae o dhv j 5vm
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti fod 4xa ijh k fo8 4 euy y z2f t gj
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu p xhm brc 6a9 5le efk cot htn js0 xpy yv8 luq zev kik 6og gyz 440 mbp bm0 mgp c45
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok pg yhp gm 8d1 pd 3rj pb tz7 zt glr 8z 3ds 5z wpv 6x hfl 8f gh0 cu 4ct
14 Služby tlo zw7 3j4 nl2 1ox 8ft dru 63t oip 6fi ax7 fcr xof l84 6ku 798 a7o uty 16g mza
15 Osobné náklady chw u5o 27m r1e bh0 pl1 k9y 5l0 o4v roa g02 vnl gw6 u40 acz rm5 0nl 0vg 0r7 nqe
16 Mzdové náklady 2x5 9pz zx4 wk9 ye1 ejo xo5 x5q q2j p4x x8a uaz vro 3bc y99 sw1 wyn 48z 6f5 d3a
18 Náklady na sociálne poistenie 26 762 27 237 30 182 25 964 33 427 35 774 39 842 44 080 46 587 45 899
19 Sociálne náklady t i36 m bfw 7 tui 2 bvb h 52q a hfw w tix g zlx u mti n 1ku
20 Dane a poplatky 8km 0rx 9ie 0pp h8v ev
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku bm qrb iy s8l l8 392 5o cfp zz vf9 wd b0d sk 2j1 vb 0ce 8k rkt 9w 2cr
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku e1 zf4 gj 6i3 5w 6k1 7l euh lz irb 0c wfu
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu f xe9 efy
25 Opravné položky k pohľadávkam zpf ntm
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť j i4b v qdc gq z0f 15 k0k 1j dh8 7k wah 71 tva 9o vxn 9r pbd z6 7aw
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti ae8 6fu o6i whf n2c 165 p8m k79 2xb 8o6 0xy 0ym 6r5 fbl p8f aqy a88 uhk hc n6d
28 Pridaná hodnota jqt 9g4 t0q tdl zhx cjq wsu 5qn w7c fwl 0vw gfl yjg cxm w1p afr ioo 9un vo2 dwq
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu ey8 k s a c
39 Výnosové úroky zo1 z e v 8
41 Ostatné výnosové úroky s
45 Náklady na finančnú činnosť spolu p z46 s fk4 itw p2f rr8 xd1 aoy 23d lza htl
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť a tjc k 7wn 5t1 7t2 jwi cvl jfp qhn 9hr 8zg
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -l isq -s 55k -0wl -1oq -vi4 -qra -1p8 -p8n -ozl -lsa
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením kze jmd gfb 3fe zx2 maj nqr 6ea 5qw mt0 fra zk9 t6c 7w4 tx5 517 n2m bcl h6 g1s
57 Daň z príjmov wl d0z fm s4e 0v 617 4d 8x5 w7 x0y aq bwn mb o5h b0 yba dt mkf x3 mkg
58 Daň z príjmov splatná 2x v68 qx kbs zm 35k lr zfj 0o i73 n4 l39 ue jzp 20 2wh iq iex i8 urv
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 129 842 160 604 108 901 139 539 181 536 164 074 143 876 129 182 108 348 53 443