FC Spartak, a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
10229/T
Dátum vzniku
09.01.2002
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti konajú spoločne predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva.
Základné imanie
238 000,00 €
Predmety činnosti
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 9.1.2002)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 9.1.2002)
 • podnikateľské poradenstvo (od 9.1.2002)
 • obchodné poradenstvo (od 9.1.2002)
 • organizovanie športových podujatí (od 9.1.2002)
 • prevádzkovanie športového zariadenia (od 9.1.2002)
 • prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (od 9.1.2002)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 9.1.2002)
 • prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností (upratovacie služby) (od 9.1.2002)
 • ubytovacie služby - turistická ubytovňa *, ** (od 9.1.2002)
 • predaj na priamu konzumáciu alkoholických a nealkoholických nápojov (od 9.1.2002)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Hodnota: 34,00 €
 • Počet: 7000
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 30.10.2015
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Michal Pethő
  Seredská 304
  92521 Sládkovičovo
  Slovensko
  Vznik funkcie: 17.04.2019
 • Milan Cuninka
  Šinkovské 38A
  83107 Bratislava-mestská časť Vajnory
  Slovensko
  Vznik funkcie: 17.04.2019
 • Marián Černý
  Stredná 9
  91701 Trnava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 17.12.2018
 • PhDr. Marek Ondrejka
  Jasná 1A
  91701 Trnava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 17.12.2018
 • Mgr. Ing. Marián Galbavý
  Tehelná 6
  91701 Trnava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 03.11.2015
Dozorná rada
 • Ivan Minárčiný
  Pod Vŕškami 187/21
  90613 Brezová pod Bradlom
  Slovensko
  Vznik funkcie: 14.12.2018
 • Marián Hýbela
  Zelenečská 2714/23
  91702 Trnava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 14.12.2018
 • Branislav Kriška
  Dúhová 4145/7A
  90301 Senec
  Slovensko
  Vznik funkcie: 14.12.2018
Ďalsie právne skutočnosti
 • Nové a úplné znenie stanov akciovej spoločnosti ku dňu 28.02.2003.
 • Spoločnosť bola založená a stanovy spoločnosti schválené rozhodnutím zakladateľov zo dňa 19.10.2001 formou notárskej zápisnice č. N 408/01, NZ 402/01 podľa slovenského práva.
Uložené listiny
 • Návrh na zmenu
 • Notárska zápisnica Nz 15025/03, N 191/03 + Stanovy + úplné znenie
 • Podpisový vzor člena predstavenstva - Miroslav Náhlik, Šúrovce
 • Podpisový vzor člena predstavenstva - Vladimír Poór, Trnava
 • Podpisový vzor člena predstavenstva - JUDr. Rudolf Trella, Bratislava
 • Podpisový vzor člena DR - Ing. Jozef Čechovič, Cífer
 • Podpisový vzor člena DR - Michal Petho, Sládkovičovo
 • Podpisový vzor člena DR - Marián Kováč, Trnava
 • Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Jozef Bachratý, Dolná Krupá
 • Podpisový vzor člena predstavenstva - JUDr. Juraj Trokan, Trnava
 • Podpisový vzor člena predstavenstva - Michal Pethö, Sládkovičovo
 • Podpisový vzor člena DR - Miroslav Náhlik, Šúrovce
 • Podpisový vzor člena DR - JUDr. Rudolf Trella, Bratislava
 • Podpisový vzor člena DR - Vladimír Poór, Trnava
 • Vyhlásenie súhlas so zvolením za člena DR - Miroslav Náhlik, Šúrovce
 • Vyhlásenie súhlas so zvolením za člena DR - JUDr. Rudolf Trella, Bratislava
 • Vyhlásenie súhlas so zvolením za člena DR - Vladimír Poór, Trnava
 • Zápisnica zo zasadania DR 08.12.2006
 • Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva 11.12.2006
 • Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ladislav Kuna, Hlohovec
 • Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Štefan Tomášik, Trnava
 • Notárska zápisnica N 13/07, Nz 1145/07, NCRls 1147/07
 • Stanovy - úplné znenie
 • Prehlásenie
 • Výzvy na uplatnenie práva akcionára na prednostné upísanie akcií
 • Podací lístok
 • Vyhlásenie
 • Zápisnica zo zasadnutia DR 11.04.2007
 • Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva 11.04.2007
 • Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Štefan Bošnák
 • Zápisnica zo zasadnutia DR 21.01.2009
 • Podpisový vzor člena predstavenstva - PaedDr. Jozef Valovič
 • Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Dušan Guľáš
 • Zápisnica z DR 02.03.2012
 • Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Michal Petho
 • Zápisnica z dr
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady
 • Podpisový vzor konateľa Mgr. Dušan Keketi
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Notárska zápisnica N 640/2015, Nz 36886/2015, NCRls 37724/2015
 • Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva z 08.10.2015
 • Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 08.10.2015
 • Vyhlásenie o rozsahu splatenia základného imania
 • Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2014
 • Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 03.11.2015
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 27.09.2016
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Zápisnica z VZ z 14.12.2018
 • Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 17.12.2018
 • Podpisový vzor predsedu predstavenstva Marián Černý
 • Podpisový vzor člena predstavenstva PhDr. Marek Ondrejka
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 17.04.2019
 • Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva Milan Cuninka
 • Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
Dátum aktualizácie
05.08.2019