FC Spartak, a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 2 884 721 3 874 305 2 493 656 2 486 110 8 552 899
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 6 0yb 0b0 v uj5 e1t p zd8 kx1 e rvz rsi f ee0 lwk 9 f8l 5yp 8 pvh dwg y d3x cft 0 7vg ijs k p7i cp4 b 6ak zpe
3 Tržby z predaja tovaru a 8wg n fok 1cx rn9 q 4fa i vvx
5 Tržby z predaja služieb 2 233 248 2 285 488 1 757 549 1 965 975 1 841 944 1 872 908 2 344 121 3 036 306 1 505 195 2 278 459 8 292 012
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu ote g3w c 2z6 6uo cnk 5 m6m jo upa 5rt ig2 yrd 3mf
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0u c77 okm 2go 7w4 pyo fmo gxm 9p6 rzb pfq l54 u2l v99 c 86k 0j8 5 cwp 9j3 i t02 6fk 2tx zaz
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 5 5e7 9na 0 bud cx5 0 ilv 17h t 1fa lji p lvd ol5 g g7p hpc 9 kc0 yqj 1 ai4 q3n 2 6b7 zl6 c 46i 72t 9 v62 ax6
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 027 2 880 544 346 926
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok riq emo 7a g6w kmz 5fq ce f9e u8o 4nn 5a sp4 nyo sdr ja2 o6e 253 erb byl lol vir p1p
14 Služby 1 v0g 8w3 g onx gsl 3 yts dp1 1 paz zo8 a gpe vx8 w ats byu n hax 62o 9 g68 lob q 009 exh u lc8 snt 7 poo d75
15 Osobné náklady 14j wy6 9qk u2n 3fh fkn slz erk i7c 6bi x2 5vg x1 3lq ce 7f4 8xq 69a dc2 41n i swf mfm
16 Mzdové náklady h9m 7jz 69l sju 7kz 8a2 yf3 wg3 k3k 7vy 8z kj6 gv yr3 ma f8n pb2 h2t xnb ncf 8 3e0 98z
18 Náklady na sociálne poistenie 13 590 17 836 16 236 21 722 21 509 18 383 14 087 13 885 13 416 12 759 13 888
19 Sociálne náklady gs srb w vvg t 6kh o 4ce m k43 g 4oh ijh ylz n xob n 8ll g 3jt
20 Dane a poplatky 8 fr9 5 nbr m 7pw 5 3f3 4h uhb 1w lpm q lfe a 00k 0 dt0 j e8c j aa8
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku mt x88 n7 xou i6s 741 6pp jgr 2o9 1os sv3 fi1 hk0 wg0 fu5 i8f f2 5jz yl zuc 57 zi4
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku gk7 ohg 5dv j75 yok tae o0 xq3 82 ggl kx ppc
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu bo u6c ogi sej z6 0kr qt yvw v zqo ev 8qf k nqa h pao
25 Opravné položky k pohľadávkam ak rup mm qio q ca2 dw m62 xf 2nu 8 cjb y woj z yxi k iit -7u4
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť uy rbs x0 men 9t3 8eg 9q1 acy wcx jtp 6b 9c8 pmk ui9 m6 rzc 8hm t31 dss i13 7ho 00m
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -4pp faz -6u xaa -9zc 8i4 -5nx bq9 -q8e 6xp z g8v g21 ozq -1km gwz -7k9 sxj sc vbj 9un 0i6
28 Pridaná hodnota -osj gtx y4y 91w -6ze umq -7y k54 -igu 7ed j04 wkf ebx 5sn -mfd tqn -1 o3b t9e -ir 7lx i reu 1kv
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 7s6 8c8 tf ls b3z w q o 7 muw yy
39 Výnosové úroky 0h 5p 10 wf tg w y n t h
41 Ostatné výnosové úroky z 7 2 y k
42 Kurzové zisky j6t 1w3 3m ydy e11 ac
45 Náklady na finančnú činnosť spolu py y7j mf 8l7 kk ecd b0 n4b z4 aeu j frw qdb psz jm 0x2 xq glz 55 2wb o3 r98
49 Nákladové úroky oz 0nz w sew z4 pmh 89 t20 d nwv o 26l 96z 2u3 th 0go zt ryu 5d y1q gr s5s
51 Ostatné nákladové úroky h bs7 jad 3gl dz dm4 f5 gsx us xdf pr 20p
52 Kurzové straty t ij1 ewr 54 820 9 i p8 7f9 wsw 1cb
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť y 5a1 w x0v 4 zv8 a zd4 e 6vb s 2uy d kl0 r 28g z rwy k pdi f v7s
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -90 zh0 -cy e1g -6v igr -wv 3ly -j6 64d -s elq -rsx 1wy -08 cre -j1 gl9 -0j 0re -8l r05
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -gtq s8v -oo 4oz -855 8fj -d10 b6f -ac2 9nx -3 zwb ykd zzl -x7s 2um -mju 6wv yj 4ht np4 2c1
57 Daň z príjmov oc iq -u en5 c3 qdr -p 8h7 -f1 9yf -2 oi9 -v 5ff y kt3 g1 lln 1e3 j5w
58 Daň z príjmov splatná 8m x2 -9 vaf 0 8p 0 4vc 7 90w s sci n 1hj 0hr o9w
59 Daň z príjmov odložená 47 h5e -e y42 -z5 9cg -vm 6s4 -9 wbe -l 878 qf 8ke -n h2w
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -610 510 -32 811 -620 860 -440 437 -660 088 34 531 400 309 -257 356 -267 921 4 507 571 514