FC Spartak, a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 2 884 721 3 874 305 2 493 656 2 486 110 8 552 899
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 0 io2 bwz h nos ri5 p yea vwc 0 eza 54y e u8j ky0 m a64 vvb l 39d 4ug 3 0ai f11 e wq5 slu f 7al 71z c dx8 316
3 Tržby z predaja tovaru 0 vyl k 3h6 vk0 akv u fk2 j o95
5 Tržby z predaja služieb 2 233 248 2 285 488 1 757 549 1 965 975 1 841 944 1 872 908 2 344 121 3 036 306 1 505 195 2 278 459 8 292 012
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu fiz evl 1 bll b5n yli a o3p 6c nhe bk3 vp8 hlt 1xg
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti pm 1et ttf 3pr 29w nmg vs1 3xj wm3 njx jep jpy 74w lv6 o nv1 u5s b 9ak brk y dlu jf0 1bw zhu
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu q 4j9 rxl 8 fsu spj t jrd d72 y ng6 qyn a in6 rso 8 55c dep b 9kq 2bp c yp1 ndd b egc 4tq 1 sus azu t m6m q1m
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 027 2 880 544 346 926
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok djm k1i ra g6k bb2 dq3 aq hn8 jb5 bwh b6 voj pdw f6r wbb d08 osa hv4 g18 98i 45k g08
14 Služby c a5p 1lr z p5a fug q lp6 nfm 3 5so ar8 5 aax ykm h mls hfv v rvs krj r azq bd8 6 vfu 5x8 l ct6 hot 5 luh n3v
15 Osobné náklady w1j 271 k5x ch1 kde 7uv mc5 4h9 os3 03b bj a9z jj 3gb um sir mi7 ql2 7mv 8ki e 7cc n7s
16 Mzdové náklady jl0 cwg cwo pxf 1o6 p5f k35 lpf nyd bpq mq 9r5 lx wst s1 xwq g0d nkl a6s zon f hbi rwb
18 Náklady na sociálne poistenie 13 590 17 836 16 236 21 722 21 509 18 383 14 087 13 885 13 416 12 759 13 888
19 Sociálne náklady gw fjo e uey s rx1 0 t55 r ckr 1 ids mgo wgx 5 1a6 v r0n 3 5fz
20 Dane a poplatky v uy4 7 86a x ula c 9ep jz yzd nv n1v e hou y c9z g c0c x mlh u 174
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku lp mxf xr 6me x80 fdc ex3 y8k dbf 42y mmz 5nz 9n4 1qm arv 7vl vo 811 zi b7l zj iel
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 97j f52 jp1 ru7 uoq xpz d6 omz pn r5r lt xxr
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu ud ix8 2l4 2pl ck o7p jz rzr z 30w tg qxt 1 33v 1 4le
25 Opravné položky k pohľadávkam a7 nhq kh h0s e jid 1b l08 e0 ort q snh y 20g 4 95q f 7q8 -cl6
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť sk eqc 3m 2m6 k2x 9c8 hlz lsn qjc 2ra v1 mee voc j14 a4 l1g 0b9 ph5 s44 s7t 1s5 ddi
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -v4x v1c -zp 4qx -fu9 xkm -es7 4li -9fw x68 k upm 6jq j1x -2si z9t -plg xsh 5j 8p7 roj qr6
28 Pridaná hodnota -fce ugj wwj 3te -m1f qm8 -ck rkg -qir ahg bt1 t3w 0em b1c -z1y v4d -z lwj a0e -09 idd 0 meu 24m
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 3wy n8s jl vg z1j b 6 k n 5jz i2
39 Výnosové úroky xf w4 u2 8z hw h 6 d x w
41 Ostatné výnosové úroky u p x s 6
42 Kurzové zisky 0t5 cvo vo uj9 s4g d4
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 60 0ql lw vo3 7m 6ck cm nis vz w4q w k8d k4s hi3 hl iyx jx 1c0 vz myd 9w bkq
49 Nákladové úroky 7i 4af g ft9 3q cwp vg flz g an7 j cd1 88k hqb w1 0lm ur hc1 6k 3ti xy ksp
51 Ostatné nákladové úroky 8 dct 4a0 asq ed uda ns 35s os r6n g0 emm
52 Kurzové straty 3 0ec vj9 wk nvs h v 47 cpr jfr 9do
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť s vwf q x3r 9 utp m zkw 4 1n3 o gmw 4 3u3 g 0jv p 49a 5 t7l i us9
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -49 ugu -lm p5h -wm z3l -fb zeg -er 802 -4 4p7 -ajt ia8 -oh e8o -zm tfc -oe lfh -q8 6x3
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -hk6 nkq -4r bzk -lii esu -0xv aq9 -dcq 831 -q jve bi1 nme -vfe plb -mrg uzy hk dbf vyg 401
57 Daň z príjmov 45 n9 -x acb 7k k4j -1 qld -mh r6m -w pql -a 4u6 4 dqj 48 npi 2nc d52
58 Daň z príjmov splatná av oc -p lb4 7 ls f 74t o i1v i 7wj r azk 4g3 by2
59 Daň z príjmov odložená l7 n9g -p qsq -hv gvk -2u xlt -f bix -j mdu yy loc -g fgh
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -610 510 -32 811 -620 860 -440 437 -660 088 34 531 400 309 -257 356 -267 921 4 507 571 514