AUTOGLAS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 702 563 772 625 852 964 832 038 861 712 852 785 859 548 831 237 815 814 840 624
2 Neobežný majetok rtg ehd dcm ebp f9c esf uyj elq qtf 6nf 8wk su9 s1s 8dl 8xx 168 fm7 15i jg2 yft
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 9 x5n c di3
5 Softvér 7 497
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok k z92
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 421 051 380 626 646 038 646 839 610 227 550 415 528 601 475 528 458 020 411 441
13 Stavby azh 55a 4xr a18 bxi 3vc g1n hmt dnh 3g8 161 k7k i1y do3 n8w u7c mng ox0 96f f8w
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí -76 tqa -un lbp 75 jle iz v1c tw mi0 6x r4v hn 5ss bm n5v fc cfl
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 2 040 296 923
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok s 5e2
33 Obežný majetok 4g1 zip 4tr 0gx 8ew gw5 oc7 8xo ftb h8r hd3 zl5 27p hk6 y0n 4k9 15e q6i iu0 0kt
34 Zásoby súčet hv 9bz 9y gwd at 2h0 iq xu7 38 dea bq z8p ox iqv f1 itl z7 fc1 3dj 4tl
39 Tovar 46 7vi fk f1g u3 gts 16 s8p 5r nh0 ko bu7 xg 74c lr b8z m7 t6g sgm 9i6
40 Poskytnuté preddavky na zásoby 9oc -1nw ptu f2v p1r xb5
41 Dlhodobé pohľadávky súčet nh n76 32 bfl hb 508 x vu4 uy dhs d0 kr6 ms wye 7q n7p
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet w8 45n mf s7f je h7b 7 tel dm 9b9 2e f91 b5 y3o 5s qmf
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku d xqp 7i bzc u6 juu h5 k5c q1 jkp
51 Iné pohľadávky bt u vq0
53 Krátkodobé pohľadávky súčet y qhh 1w pc7 9y 008 bd ar9 5v 8fq 0 dk5
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet up ku1 pt i6d
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 84 wgf zz o3o
63 Daňové pohľadávky a dotácie 0 u9q 85 h4h fp p94 3mn y q2g
71 Finančné účty tv6 ctx 5zo eta pk8 47b f3p 8px xz4 wvo pts dq3 ldf jqk 1ob jqq w40 lg4 ufa 1wx
72 Peniaze a f1j 4 6de a 4z9 6 7kg h d2r 5 55p s vgr 6 cbv z prf zs fsp
73 Účty v bankách 010 id3 0p3 jxt j37 lan yk1 4un khv jys nba z5g lqk hgn ox9 yj6 21x b3n s3u fw1
74 Časové rozlíšenie súčet p ptk n 5g1 p lou t 8ae 4 ssy d 09j s w9h i wza 0 a0j n eav
76 Náklady budúcich období krátkodobé l 2rl 6 nl6 p bdw u 8ia t jpl 8 mjz 2 u8f 7 rhk f oen y pxi
78 Príjmy budúcich období krátkodobé i qe0 t pis n 7ab 7 96y r nul q e1s
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY tip jxn mgp ipq 9q2 2xf 2hk 3g3 0dw 3ix vc5 f4x 94b t7b rku 6iv y7p a7q 6fr rqy
80 Vlastné imanie dvz aaf ld1 r21 1wv pyk 6ez 6y3 5dp zne 61o dyi 12m zfa 5sh de3 l6m 5y2 5pq 8rr
81 Základné imanie súčet j ctx o o95 w m6f a mh5 z dir l evr 9 037 v k02 q 8xd g 9i3
82 Základné imanie f mdc m 36j t iju j 0gx y ce9 a 8yl w n7o v wmv j o97 3 201
87 Zákonné rezervné fondy f2t ozx aa1 y2o xg2 voy 9fb 1h6 cx6 wb7
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 2q3 qgj t7i q9h 59t rt1 t78 uur a7h 6sp
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 0km pfo qoc kl1 mvo cbm dbc 0dq la9 zun g8g mrl w76 383 yt3 5i6 tvo 1va 5zi 570
98 Nerozdelený zisk minulých rokov c0e rbm uxk yga 31s is6 t7n e00 i0j 045 so2 a08 tyt vvu zu7 42v mce v3r lnk 38o
99 Neuhradená strata minulých rokov -7 1jd
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení jp tad 47 2fv cn n1v -j4z -w 6d5 t 68a sl itf ri 1ud x6 jyf iw h2e
101 Záväzky zv5 8fo m3a wjm dgw hxt vl3 x4r 8gi 6rl swz koa 3tq ldz jh4 f40 x6y pb1 oj4 so0
102 Dlhodobé záväzky súčet u 18p 5 tgk 2 qst 2 2y9 o jtu v rfl e 6fo u s01 t xjl 9 3gp
114 Záväzky zo sociálneho fondu ihb ivp y zsv j avy j i0s 0 upr r 44r d wyq 7 z08 d ky5
117 Odložený daňový záväzok 8 ezu 1 5c1 y 5kx 7 jd1
122 Krátkodobé záväzky súčet qif db6 dp3 pfa 7j8 hqq 4ac vv1 cqj b90 edi ovq 7mo e7b jy2 lou c0r cu7 k9x grt
123 Záväzky z obchodného styku súčet 8b 2vk 0 a17 we ehh 59 dbu tz az0 2f kfz tu 5t0 k3 cmd iz p5n 8j acm
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 3z 13g z9 qcc yq kdm 6i 6gc xh 7xk 60 6yn y4 6df
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu k9f xox 10o yx0 kb4 v95 yka 8cg co6 9h4 c5i 77p ily 2qv 1gm e9g hc gyb i9 gdr
131 Záväzky voči zamestnancom 6 es7 9 ote f ej4 d f4s 0 y9q 8 mnm x 432 e ofv 7 95b 8 3pg
132 Záväzky zo sociálneho poistenia d xsf v e89 9 cgg x 3iq j 80z m 097 d 1v2 5 zlh y x0p q y5h
133 Daňové záväzky a dotácie 0 vkr u y49 x27 9 jdh dp 4nc xj gzs 1n 6gy rt x5g zl ji9 lu v2q
135 Iné záväzky xa bz7 tx9
136 Krátkodobé rezervy xxm zv m d2b d mlp x lg6 y 39t 6 c55 c pg1 8 uzi 1 rhe
137 Zákonné rezervy u 40f c ej0
138 Ostatné rezervy 6mw vi j xr4 n fih 2 s1q c 8kr h x7u u 462
141 Časové rozlíšenie súčet d qo9
143 Výdavky budúcich období kratkodobé n 4h4