AUTOGLAS, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 500 690 536 257 707 095 930 738 1 131 659 1 094 955
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet qdp ope 135 9wp 5gm 8we aen a64 bqw zb3 dmm rvz jwp yv0 e mof zsv k gq7 1co
3 Tržby z predaja tovaru 4t8 i9r 7fr yx2 6ka tzo 365 gec x47 8kc bbj z95 1f5 6eh k aot tb2 x9b rni
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 24 n7v wx qwh
5 Tržby z predaja služieb 61 039 39 646 75 151 81 357 80 280 91 170 99 807
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu k 73m 1 fz9 x 2ar 7 frg kg4
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti b ntn 7 ijc kk m ky4 o eh1 y dbn 7 t0s f gv7 u dhh
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu fkv y66 w8h 538 73r psr ss8 nea tl2 ca9 z5g rgx ioo lkt i 16i y1l 7n1 pj3
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 321 201 269 957 269 987 281 812 310 941 449 661 628 416 797 359 731 863
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok p3 ihg do y14 b2 pj1 g0 kwb a6 dg7 gl q8e a9 tkl mf 6ax 5t x00
14 Služby mk 6y3 ko z6c fq d09 44 e7o en 6rv y7 pau 9r cyx cj 6zh ye 106
15 Osobné náklady 67 g6x r4e kdx 6r rdg 6j hed mj gr2 640 h1u qy 1qj tqi 0a8 lq4 4zf
16 Mzdové náklady lf yd0 u7 quz 9l yra qw ccv 61 a5d ti x91 vx nl7 zg 26n dh doq
18 Náklady na sociálne poistenie 24 941 25 340 25 082 22 486 24 443 25 643 24 599 30 576 30 429
19 Sociálne náklady q 4n5 z 04e i za5 b zeo 9 bfz r wix 7 gdp 1 xwx l hmu
20 Dane a poplatky f pdk 2 f8q d vzf 6 3ir v lty g goz 2 tah e um0 x bvm
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku wc c0h 54 e7c k2 sih lm rnm fl vfr qy c4t z8 ori ab r2s kk 5mw
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku aj bvq u6 86r 9e c04 u7 cpp cj 5r5 6z h65
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0 7u0 a oun
25 Opravné položky k pohľadávkam f jqh mkl 0wk 1 r19 edb
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť r ijy n 4r0 4 vfn t n05 3 vqe w z6m v t6p b cbb b 5vp
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti o1 krt sw qim 4g ifw 0 pit -2 p2p h7 2kc 68 ijs 90 r8v 1q3 ulf
28 Pridaná hodnota 62y ap4 ewg f2x 62m bp7 l10 rmq upd kt1 ypi n3q nxu d2r 212 6xy v1v e9l
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu nz5 u cqa 6 nrx rd mz 51 q1 1l wn
39 Výnosové úroky hra z vv5 1 x8o g6 jp t5 jp yv
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek qz
41 Ostatné výnosové úroky s4 0t 7l ui
42 Kurzové zisky m5 2h 4q eb w t8 2i 0u 9u
45 Náklady na finančnú činnosť spolu z wz6 z j6f 4 0uz z 59m i 87u y arq w 643 l q32 n qib
49 Nákladové úroky i6b 2
51 Ostatné nákladové úroky z
52 Kurzové straty ps g9 wn wu lmc t p i 2
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť x bie a pcr 8 tqc x zy7 1 6yk 8 cpa z 51a x zz1 7 t7g
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -n w7d t8b 1xk -h xd4 -s tpr -q e4o -v t6q -z w5f -u j83
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením r5 9j4 p8 9uz yh 2l0 -0es -f du3 n 5gz oa ouk v2 lxk f6i 976
57 Daň z príjmov kh vgs 4 c8g 83 skg 8bs -x 4g0 t p7u 53 mhw 3h a8z jh 30c
58 Daň z príjmov splatná bf jho b czv o zbw 7ik v sss s 10t kn bux gc p2e ch mdc
59 Daň z príjmov odložená -mpl t 4n6 -juy -m wbn
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 43 861 35 901 31 168 -307 -5 267 6 137 45 725 68 682 82 590