AUTOGLAS, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 500 690 536 257 707 095 930 738 1 131 659 1 094 955
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet d21 kb2 cfi 5pb nak 98h 5pj dye y7t b2h drz cr5 fxa 34d l ftx vnm n 3jh 4rf
3 Tržby z predaja tovaru xyt a7a 4uv o48 ouv mqg noz a7r kbm id1 inh y5c nwp ylg y wrz mwc tnj 3ki
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov k0 e44 tp r55
5 Tržby z predaja služieb 61 039 39 646 75 151 81 357 80 280 91 170 99 807
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 7 eh8 v 4v6 p o9u e xex k48
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 6 504 2 3n9 4e u 762 x 65e 8 vr6 w gk4 m eu8 1 mv4
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ka7 0nc vfk 6l2 c1x 1wy c16 qb7 9g0 a8d mbu z43 fnb w5h s 7kw bry 0ow 0hp
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 321 201 269 957 269 987 281 812 310 941 449 661 628 416 797 359 731 863
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 00 nma b2 pbj 6a x77 49 7js 6n sqq 6q 9tm vg xr1 e4 ujm ze mg6
14 Služby ao 5z2 52 jlh 6n j82 58 r9k vq 8by mx sdr i3 t3e n3 d7q j0 fon
15 Osobné náklady ar b75 2r2 9is g0 w9t 68 iyu p4 ul0 8nd haj cs o0e 9be n56 x0g 6rd
16 Mzdové náklady ae pcz ta fss jk vjt yw dba aq 019 tb bhv 8r dcg 3w kwx g9 9ul
18 Náklady na sociálne poistenie 24 941 25 340 25 082 22 486 24 443 25 643 24 599 30 576 30 429
19 Sociálne náklady 0 01q 6 hko 6 qxs b gxf s oem e ik8 t leb 4 bca e 2av
20 Dane a poplatky k c4w x 9n1 v 8qt r iwd 1 x5n k xkt 4 olk q hzd z ncr
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ez lor t8 f4r d2 o3c qi 0op hw zbm oh oa9 81 rj4 kj v47 2c sdd
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku d3 e7d 0n 64v yw 7ie fa na3 c1 d7k 6t ia7
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 2 eqi q sv4
25 Opravné položky k pohľadávkam 1 obv 6w6 1e1 8 dkr hv9
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 6 cgh 3 ulx j j2q y zd8 6 fhg x pvq p w8g 1 uul 9 cu0
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 16 4yg dr bz8 wg 8k6 t 3vd -c gyp fs mp2 pn usm tc av5 fvi 4s1
28 Pridaná hodnota fm9 0bn 686 39v tcc hqs vqd jdx jjt 0w3 dcz sa5 oj8 i87 asx 78z kij vys
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu mid 5 pdx 5 cso b2 gc l4 bd ne mu
39 Výnosové úroky mnr u ded t qae ad dw vn 6b um
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek yk
41 Ostatné výnosové úroky 1r yd 2j v9
42 Kurzové zisky 9r zc 60 i6 p 7r vk 85 rh
45 Náklady na finančnú činnosť spolu y 50e q 81w r xd4 j 5e6 k prl m ybg w 4gd y q1l u r1d
49 Nákladové úroky 8c2 x
51 Ostatné nákladové úroky b
52 Kurzové straty 5o 4m j8 uj udh 4 p y 9
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 1u3 7 243 j zme 8 z0v v ijk 1 08m m s96 0 nyr 5 5ef
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -h 3j5 14s 1ac -t d3z -o 3ul -5 65k -a y72 -1 lrc -4 2wp
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 05 fo2 mh e4n x2 uhq -vkv -w dyk 3 h63 de 1lk gw lkc 3dj 3mz
57 Daň z príjmov qw xdc 4 bc9 z5 x4k jel -n ode 9 gca vu fm7 ho v6f 3g 857
58 Daň z príjmov splatná bf u87 n wat 3 2rv qmf v nqu 2 tse 0f 3y7 m1 hv3 zg pg9
59 Daň z príjmov odložená -blv 2 t2d -u6y -v tl8
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 43 861 35 901 31 168 -307 -5 267 6 137 45 725 68 682 82 590