SIIS HANDEL, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
13426/T
Dátum vzniku
15.04.2002
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť konajú konatelia samostatne.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 10.8.2023)
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 15.4.2002)
 • obsluha a prevádzkovanie telovýchovných zariadení a poskytovanie služieb slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (od 15.4.2002)
 • prípravné práce pre stavbu - demolačné, zemné a výkopové práce (od 15.4.2002)
 • maliarske a natieračské práce (od 15.4.2002)
 • montáž sadrokartónových stien a stropov (od 15.4.2002)
 • úprava, realizácia a zariaďovanie interiérov a interiérových prvkov v rozsahu voľnej živnosti (od 15.4.2002)
 • upratovacie práce (od 15.4.2002)
 • požičiavanie a servis športových potrieb a náradia (od 15.4.2002)
 • prenájom strojov, prístrojov, zariadení a mechanizmov (od 15.4.2002)
 • predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov (od 15.4.2002)
 • predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál (od 15.4.2002)
 • predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy (od 15.4.2002)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 15.4.2002)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 15.4.2002)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 15.4.2002)
 • sprostredkovanie dopravy - špeditérska činnosť (od 15.4.2002)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 15.4.2002)
 • poriadanie kurzov, seminárov, školení a vzdelávacích akcií (od 15.4.2002)
 • poriadanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí a súťaží (od 15.4.2002)
 • poriadanie tanečných zábav a diskozábav pre verejnosť (od 15.4.2002)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.03.2002 podľa slovenského práva.
Uložené listiny
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Zápisnica z VZ z 02.07.2023
 • Listina prítomných na VZ 02.07.2023
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka k 31.12.2012
 • Účtovná závierka k 31.12.2011
 • Účtovná závierka k 31.12.2010
 • Účtovná závierka k 31.12.2008
 • Účtovná závierka k 31.12.2007
 • Účtovná závierka k 31.12.2006
 • Účtovná závierka k 31.12.2005
 • Účtovná závierka r. 04
 • Účtovná závierka r. 03
 • Sprievodný list
 • Spoločenská zmluva
 • Vyhlásenie o rozsahu splatenia vkladov
 • Vyhlásenie konateľov
 • Podpisový vzor konateľov
Dátum aktualizácie
29.11.2023