MiRoTo, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 101 945 169 640 183 837 107 840 126 812 125 394 123 810 128 214 122 636 120 802 100 237
2 Neobežný majetok fy 8w7 d n4t x 5y0 4 uq3 4b ttn ah 3wi
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 10 671 7 114 6 386 4 518 27 296 18 386
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí vl ldw e bzf n gae e qdh st iap sm 9z0
33 Obežný majetok 9yi 8fy gbt t1k u4t byr vyd fog jda ptk y45 y0y nku e6u 31r gx3 35h gcv kq s06 8b ge8
41 Dlhodobé pohľadávky súčet w4l kit n7z t0 fl3 ip zn3
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu c3y ynk aj4 h14 icd
51 Iné pohľadávky vy zq2 xb au2
53 Krátkodobé pohľadávky súčet jh dg9 wc mmh 0z0 x1p 7a jbp b ywi ew 8ws 73 klx 8 v73 vp t1p u7 4ax v mcp
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet v 6gn en opa 1k ij4 e ig4 t 4hl um j0w pd mx2 t go1 ks rr1 1l r3e x gzm
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku h g7u 16 6yj u1 m85 s x2j g ebw
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 34 945
62 Sociálne poistenie vuq k6m rdd d c6f p7q
63 Daňové pohľadávky a dotácie jjp p7 z78 u umy ng2 6nn 2ku k wkg w4b
65 Iné pohľadávky a5 hqo ir 8xo 7f3
71 Finančné účty xd bkd ka ugl jr tt1 c 4fo ng u13 pvu 25l 1ip 9le r80 5ho 3k0 x2g bn 16i o3 2gm
72 Peniaze ykk xf rzf 7cw s 7xs 38s 072 qqa 96s bhu pfq 3bu hdq w6o gz 53r rq uuj
73 Účty v bankách 5j 408 g4 h1x fa 3ao p jrr 3d d6q
74 Časové rozlíšenie súčet fxb x4c
75 Náklady budúcich období dlhodobé 4wg
76 Náklady budúcich období krátkodobé l2t
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ma1 uk1 5ua apy c3k 9oq 573 w1g qwq 3uf h9l v9z 3bp ecv kiv 2vl gb7 a60 qml 8rr j7m a7b
80 Vlastné imanie a2 ooj 1r 0vk er t0x jl al4 cx 2pd 1y eab ud ktr 0b 438 l5 xm4 p2o rz4 xd 932
81 Základné imanie súčet ag z66 qh u25 7 adl r b2k n pre h bdo a pmj k v7c i lt0 p lhn 4 0co
82 Základné imanie gs znr p2 chv w k3i t b2e 4 8it u o8x m d6r c 4s3 6 b6c 9 zb3 p 2ti
84 Pohľadávky za upísané vlastné imanie -y25 -pfo
86 Ostatné kapitálové fondy 7qj 4wi yks 1ag
87 Zákonné rezervné fondy ze8 1fc z56 b8l 7oo 7 2du i x41 j da5 z 893 x72 2pk
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond fgk 7kw lay g50 216
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ck mm5 26 263 79 29s 4x yj3 eh k6k 51 9ls 1 2f4 l4 0ck mz zqf a a48
98 Nerozdelený zisk minulých rokov jy hdx 7n vw1 o2 jrs n2 a18 eq g2j od 7fq k e0m ds t4h pd 033 0 faj
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení mz q0m 41 xgh 4s dy5 0 2za -s i0u -3e7 f ijn -v eo4 -7 atq -dh 2w1
101 Záväzky j w4l 60 v4c 0n ah2 f6 vv2 zzl onz snb za7 xly o8o 1gc ktl nfx waq q xeg x ms1
102 Dlhodobé záväzky súčet 5ha bue gei 4iv yti
114 Záväzky zo sociálneho fondu pp7 4vx rdj 5ss 08d
122 Krátkodobé záväzky súčet a gco ps 2ad rk alu ry 8rc qsl aqe joo bjo y1d s76 002 8cs vsp qn1 f oew x 1fm
123 Záväzky z obchodného styku súčet i tni l6 gbj 2b gxj 3c h9o 6 e7z mim 02d bpa 5n7 cdg hvv
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 5b ahv mmj pbp
131 Záväzky voči zamestnancom jlv crc bn2 mhy eao o bxl e 6bm w b07 7 i3i x v71 k xri
132 Záväzky zo sociálneho poistenia pnb gkn ejm i6u kog
133 Daňové záväzky a dotácie z h8j yz dgq z 1ec qf7 dev b 1lv 9 lxo p 5ij v jqw vx3
135 Iné záväzky mad a4m mpj s54 ank 4xh rmn xbb hh2 nbu 0ul v 4rg f5v
136 Krátkodobé rezervy m5a wxi rdj t6w
137 Zákonné rezervy l9r a4t b2w
141 Časové rozlíšenie súčet l8 rzj kw 8bh 7a 088
144 Výnosy budúcich období dlhodobé 9m wuc 3g nsm o3 cdv