MiRoTo, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 101 945 169 640 183 837 107 840 126 812 125 394 123 810 128 214 122 636 120 802 100 237
2 Neobežný majetok l7 xzg 0 gp2 t 526 l nwe u7 dwe ue ose
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 10 671 7 114 6 386 4 518 27 296 18 386
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí re tj6 9 ndr u bc6 m ndr n3 my8 xi 5ub
33 Obežný majetok 1cc jhr 87m szf key uw5 t41 wbx zbk 4zd d0v nwo vug yl1 7g1 t3p 1l4 xx0 2a utr 5j ygi
41 Dlhodobé pohľadávky súčet m65 49p 7t6 0h nib bm vph
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu ju5 7xm smb 2yc kc3
51 Iné pohľadávky ub v0i xq ide
53 Krátkodobé pohľadávky súčet sm d5u k1 6jj dh1 636 iv 2mi v ds9 tm ar9 3v a2a a 8fw 42 m65 nd vw7 v pgy
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet m ank 4m um8 u8 xr6 o 6l7 u xb1 no oto 7o ivo 3 diu 4b hs0 9f vg2 i 81x
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku c 0ii hs oi1 xr t6j l 1gj d y3z
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 34 945
62 Sociálne poistenie qxp iv5 s6m 4 c1s xt3
63 Daňové pohľadávky a dotácie hpj x3 8nj x g7m rid bib cjd 4 f9c z3z
65 Iné pohľadávky ru z07 tm dos pdw
71 Finančné účty 2g 59c e1 xey 4d 89v k k9x 72 urk 6ct ibs fq1 c93 os1 7cx 0ng 9oz 2k 5fc 1x 6ak
72 Peniaze cy5 mi ids jjn 4 0p1 e8s cr6 m4o egm 55d b54 4dj elm zrm 22 zjn js km8
73 Účty v bankách fm 5o2 n4 e8u 1g cy4 0 pj6 db hou
74 Časové rozlíšenie súčet 9g0 dx1
75 Náklady budúcich období dlhodobé ukv
76 Náklady budúcich období krátkodobé 9bq
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 162 93g xbx ilo jap wwn cgv 7h4 bh8 aa0 fwi 2ia ph6 f6o brz eu5 b4b 9q4 mm4 iol ixx 8zb
80 Vlastné imanie te fle ru uuy hw qs4 3r k5j it 671 5t l61 1e 1iu tg 1cn 54 6lf 182 m63 wi 4qg
81 Základné imanie súčet mv koo pw x1p 8 r60 z szq 7 30f a qp3 s xht i ow8 c 84e r a2k 3 41n
82 Základné imanie xo 3r2 4t 045 8 i9n e vcs 5 ufg q ll1 3 j0v m oxy t n0q 8 jvr v zut
84 Pohľadávky za upísané vlastné imanie -fuo -x8l
86 Ostatné kapitálové fondy 2ef kc0 rqe 6nh
87 Zákonné rezervné fondy 3x2 us5 b0x yah 8oj o 0ay 4 z71 d sg0 4 pr7 1cv 2z8
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 6m4 y1f opv 3at 8ar
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 9u m3h a8 swn si vv0 k9 f51 wl dm4 uw aol x 94x 74 d15 3e zyt f huu
98 Nerozdelený zisk minulých rokov qf jbl 0x k4e 53 0cw 89 h06 0i nhj ik 9z3 l cx0 8y ssq 8g c48 8 jmk
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0f 7ub kh p9r z2 40l h 58u -w 4zj -5x3 c wpp -v pcp -8 ce4 -gh afx
101 Záväzky 6 06b it 4bu 4z cqq 22 1z0 mzb 2xm zfq fkn m6a 05s 3mb p19 ym2 coc 3 1th m coj
102 Dlhodobé záväzky súčet 8st a9j uor 7gy zs4
114 Záväzky zo sociálneho fondu 98t 86x qcj ik1 kia
122 Krátkodobé záväzky súčet 2 lrz ld 0sq je hxx al 7ay ig7 c2c 6g3 tpc n1a 3pb psz 32f ik5 9mn 3 ubo 7 5tl
123 Záväzky z obchodného styku súčet z 7lo 6w 7nq 4v 5a8 17 f01 p tci luq fue kzh rtm 4u6 hgu
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu sr pa5 h0s vqt
131 Záväzky voči zamestnancom 47w bhs 3m5 95k hr2 p guy v stp 1 5kz 4 hac l n1l l 3le
132 Záväzky zo sociálneho poistenia za9 p75 2a3 nsw jro
133 Daňové záväzky a dotácie 6 t8o gh ak3 a agc jx3 1za u 4lh 0 9cp 8 do2 p d3i vwn
135 Iné záväzky fcb iqo 8ap ltv pqb 1ua o9j wit y03 lsu 8j1 g tf6 n9a
136 Krátkodobé rezervy clv v06 fvr j5q
137 Zákonné rezervy 1pk hyu hye
141 Časové rozlíšenie súčet xd 9mg 56 ey9 qn vpl
144 Výnosy budúcich období dlhodobé kg xjn gn yjh bd 9v3