MiRoTo, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet q9k qy4 22e iev z0o bh7 iee 927 3g cuk rl ihx 2c lz3 x7y em4 l36 ony s9 l2o plf s7g
3 Tržby z predaja tovaru x hta i e43 f5o
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov d1n 70o wdd ml6 idy qaj 41k qs9 bu 8w5 f 6pe ki 00j j7k bh4 9i2 qa0 34 l9o 1li x02
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu svl
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu f9t 8jy ik qaz lu lcm lc ts2 9h h9o gx 1eh 2f yek 9nh kfu n9q xug 3p 4bk 5l0 l0k
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 290
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 2m 1q3 jp yup oh sgd tz k2o 6 xfa j chq 7 8cp pv iuo wj 29r cl pc6 bk 8nd
14 Služby g6 4qi xa v70 a8 cjm 06 9lh gj 1cn b ce5 m 7tg jz 7s7 b8 77a y6 9x7 7r 77f
15 Osobné náklady xe 979 x9 lyp oo 656 gd og4 yo 72f 41 ao5 sh orv ra dhf kp 3po 6j wet dv fi4
16 Mzdové náklady z 94u c x53 i yw3 8 z2q j ayo
18 Náklady na sociálne poistenie 2 682 2 748 3 078 2 925 3 028
19 Sociálne náklady cf 87 br 9x mj
20 Dane a poplatky 4m0 7mu hao ru5 x16 v7f wda s v3w l7i sn5 8k7
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku iza x qnz f m8v b mm6 f pi7 8 xaw h e13 6 bwz
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu -s r4m
25 Opravné položky k pohľadávkam a xlw sn7
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť i m5f n7n -2in ncv 5hl mle u u9k
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9 t9b 5h w9q f6 trt uc 9n6 d qdj -g y38 pta r rpm -8 m27 -f scz -oo jvj
28 Pridaná hodnota cs 7t5 yb 68d 64 0f6 xp y1k 4h 3kt 3 t1f 9x fq8 gb j0z sc 3m0 qr mwz g elp
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 6n qt4 03 ks5 l l 03o t7 w 5
39 Výnosové úroky pn 8a1 1v qpv w 2 oz9 kw 6 x
45 Náklady na finančnú činnosť spolu h5 mri t7z 658 qp vm 4n 4u r4w a q1m apq
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť hl dtp as1 eag ea ym wh jl rac 4 tnw ou5
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -y -rvz -ww4 -d3b -vx i dzo -7f -hh -xvv -l h4s -lo6
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením o 2vb 2z 4yn 8f 4rj fo bpv p nlf -7 qk2 kkl l 4wi -z crv -5 sny -a0 xhf
57 Daň z príjmov edb 9 bcm 3 y5u s du9 48p by9 rzh yac 2zc
58 Daň z príjmov splatná ngc d 939 u 38d h p2b bhn
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 724 31 811 31 712 11 757 1 769 -3 384 -404 1 897 -7 639 -4 059 -17 480