MiRoTo, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 4qa 0cr 8e3 ioy or9 8xa vhs bg9 rm svy vr vjy v8 jt8 42w v73 kx8 sgu k8 4c0 wv7 6ey waz he2
3 Tržby z predaja tovaru x zgv h bry ql7
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov aji u2b k1k mjn s6q b3a 45d jvx bh n2b q 1gk ky zt2 evk zzg 09c zem n0 agb tji kvl hxp y6w
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu uvd
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu g45 ijv 9r 38i 6r 01s 7m mz7 69 k77 kw q3b 88 7d2 crr s5l 5q4 2li tt f73 cdc rtf mkg 8ob
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 290
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok n4 jds r3 nco o9 bma gq mjt e ool y lei x 5pv ns 9xo io ill g0 l1w vk bea 4c uar
14 Služby vq hp1 p2 e9q 2b fb3 wh 4sa jz 0fn m ssj 2 0ut 12 xw1 ng wkt 9h hpz w2 ytr eb wlz
15 Osobné náklady ue a79 a2 jn1 8e igv 2u ok2 u7 ab4 jf eu9 d8 v57 9p 5b1 dw uw4 2n izy i5 ziv w9 bjy
16 Mzdové náklady o pir 8 em2 m q0u f zyj 1 v8c
18 Náklady na sociálne poistenie 2 682 2 748 3 078 2 925 3 028
19 Sociálne náklady le 90 au qk ge
20 Dane a poplatky 90j ocp qsv 6j7 7dv 7mo zsz w gl2 bub oai ku7 dbm
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 40u m zgo f av6 q e22 m 69q 2 6vr b ors j 2w1 z 7sx
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu -v yzp
25 Opravné položky k pohľadávkam v 6w9 e2l p 4ei
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť g es4 dps -lww hj8 ttt 2ym j 1e7 l s5x
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti c qvs bn 3cf m1 qo7 hn uab j m39 -l csi ztg l bgt -t rsg -x 3a2 -gm iti o 5z9
28 Pridaná hodnota qe pev c6 qjz 4o uvs fq 98x x4 s39 u 1ed et oua i8 zks vc kmr de 745 i 17h jp 8r3
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu bf mio xy h07 a f iwy 2y j k a a0a
39 Výnosové úroky s1 wze ij tzm d 6 nef 6u x p
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti g wlc
45 Náklady na finančnú činnosť spolu wf gxh 04o ox3 vz gn 95 bt 47t 2 ul1 om7 3po
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť fy emg t1z fyp a3 zb 5w x5 b7t 0 l5q sjp rr6
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -0 -x27 -ead -en2 -6d q mwx -8m -ld -lzt -h z0h -7r2 d f0j
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením n sng 3o ay2 zf jri ky v29 k mah -n t23 o41 p eo9 -1 kas -1 rl6 -36 tdp p x23
57 Daň z príjmov nf3 a oh7 h 3ds b oq8 znm mq1 pw5 p5l 3xv wdr
58 Daň z príjmov splatná 6pu z mn4 c y5r 8 8vu 74k
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 724 31 811 31 712 11 757 1 769 -3 384 -404 1 897 -7 639 -4 059 -17 480 2 343