ORBIE SLOVAKIA, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
14176/T
Dátum vzniku
12.06.2003
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
6 638,78 €
Predmety činnosti
 • údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla (od 16.11.2012)
 • čistiace a upratovacie služby (od 16.11.2012)
 • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom (od 4.7.2007)
 • výskum a vývoj v oblasti technických vied (od 4.7.2007)
 • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky (od 4.7.2007)
 • fotografické a video služby (od 4.7.2007)
 • kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovcích služieb (od 4.7.2007)
 • organizovanie školení, kurzov, seminárov, kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej činnosti (od 4.7.2007)
 • inštalácia počítačových a elektronických sietí (od 4.7.2007)
 • opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť (od 4.7.2007)
 • montáž, údržba, rekonštrukcia elektrických zariadení (od 4.7.2007)
 • poskytovanie dátových služieb (od 4.7.2007)
 • údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov a počítačov (od 4.7.2007)
 • automatizované spracovanie dát (od 4.7.2007)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 4.7.2007)
 • montáž káblových rozvodov (od 4.7.2007)
 • vydavateľská činnosť (od 4.7.2007)
 • tvorba grafických návrhov (od 4.7.2007)
 • poskytovanie služieb pomocou počítača (od 4.7.2007)
 • poskytovanie informácií z internetu (od 4.7.2007)
 • tvorba webovej stránky (od 4.7.2007)
 • pohostinská činnosť (od 4.7.2007)
 • skladovanie tovaru (od 4.7.2007)
 • predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál (od 4.7.2007)
 • predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov (od 4.7.2007)
 • predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy (od 4.7.2007)
 • predaj na priamu konzumáciu po domácky vyrobeného vína a s ním spojený predaj sezónnych jedál (od 4.7.2007)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 28.11.2006)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 12.6.2003)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 12.6.2003)
 • kúpa a predaj informačnej, kancelárskej, výpočtovej techniky a kancelárskych potrieb (od 12.6.2003)
 • prieskum trhu (od 12.6.2003)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Peter Barťanský
  Krátka 2158/17
  92901 Dunajská Streda
  Slovensko
  Vznik funkcie: 12.06.2003
 • Zoltán Hanák
  Ádorská 5829/29A
  92901 Dunajská Streda
  Slovensko
  Vznik funkcie: 22.06.2004
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou dňa 28.03.2003 formou notárskej zápisnice č. N 70/2003, Nz 23159/2003 a dodatkom č. 1 zo dňa 05.06.2003 formou notárskej zápisnice č. N 117/2003, Nz 44416/2003 podľa slovenského práva.
Uložené listiny
 • Návrh na zápis
 • Notárska zápisnica Nz 23159/03, N 70/03
 • Vyhlásenie konateľa - Peter Barťanský, Dunajská Streda
 • Vyhlásenie spoločníka
 • Vyhlásenie správcu vkladu
 • Úradný záznam ŽL
 • Notárska zápisnica Nz 44416/03, N 117/03
 • Živnostenský list
 • Zápisnica z VZ 22.06.2004
 • Zmluva o prevode časti obchodného podielu
 • Sprievodný list
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie
 • Podpisový vzor konateľa - Zoltán Hanák, Dunajská Streda
 • Dodatok č. 2 k zakladateľskej listine
 • Dodatok č. 3 k zakladateľskej listine
 • Zápisnica z VZ
 • Účtovná závierka k 31.12.2006
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny
 • Rozhodnutie o premene
 • Spoločenská zmluva
 • Zápisnica z vz
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
 • Účtovná závierka k 31.12.2011
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
16.02.2020
Domény