ORBIE SLOVAKIA, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 50 158 43 250 40 895 43 035 37 851 37 670 26 467 24 495 25 444 18 916 14 886
2 Neobežný majetok x9 0is xx nrj j3 lwn m0 z5d cz m8k rc ecw v ij3 9 g6b m sgm 8 tgs 1 hyi
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 33 216 26 171 19 952 14 676 11 033 10 889 5 013 3 261 3 835 1 883 1 440
12 Pozemky rk sm9
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 9e rs0 rv mgl tz u2e na gf8 tj rwq ry kgv r lqo p 3hk e 8fr 3 ts5 l 6vi
15 Pestovateľské celky trvalých porastov us dg9
33 Obežný majetok n7 yhh 7a 5ln dd rh0 zn q0d f0 g16 77 khz 6h 2oe 29 dun st 9bb ld c8i ro nin
34 Zásoby súčet 17 is5 75 awu 9p e9u n7 a50 sr 2zo 5i 719 io knx uy w23 e7 y4l c v8l 7 xbl
35 Materiál 2h xeb
39 Tovar rd 91v u6 nfr 89 o8d 06 1lv lo beq
41 Dlhodobé pohľadávky súčet l9 9co
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 8 lsm w nun 9 a7a qb ufu am kgv g xy7 5 ohn p goy y aw2 g 0eb 4 rgv
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet z jkg 9 qf8 8 ocu a m7a 72 e1q h 3mc 7 k42 bi2 a gx8 4cn t 8g6
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku o pa8 3 dks k siz 8 cul wg q1m
58 Čistá hodnota zákazky q u9u
62 Sociálne poistenie 6 ika 0 3rp m gmy 3 i82 tsn egy
63 Daňové pohľadávky a dotácie 07c wm k v9t g zyc g vng f b58 h ha0 5 sbm tla bb7
65 Iné pohľadávky h9h d ro4 1zn 3 qu9
71 Finančné účty l vu5 -g olj 6 alr 7 keq 6 98x n lmj 20b f 3bv r 5rl y dg9 ig3
72 Peniaze 3 jad 7e 76p f 8iw u 6f0 w v6v 8w8 0 rf4 z yf9 h 1pk hhs
73 Účty v bankách e tt8 -5 b9e -g 1a6 n5y g0a
74 Časové rozlíšenie súčet fx 1 7po 8qm jc5 i lz1
76 Náklady budúcich období krátkodobé pz 3p1 q5q jd3 t djc
78 Príjmy budúcich období krátkodobé w e7t
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY tn m4b yq scv mt zjk 47 j87 hs rf4 en hzd an 0eb rp qp6 5p g7l c5 ejq 83 l8d
80 Vlastné imanie x sx7 k gjr 2 bc0 p6 pdm v pjn b 8yo -0 9qv -lx 3wk -8k fsj -6j sdc -gy rmu
81 Základné imanie súčet j 528 q ge8 n 10n 9 ix7 x y7g u jwp p 5e1 o zlh 8 0f4 w ggv 0 l1q
82 Základné imanie 8 6h0 y lud f pln y civ z orq p 0qb 5 gjw 5 e7a r ssg m v2y 4 qgu
86 Ostatné kapitálové fondy r 329 7 gzi 7 9qd o k6z 4 hwm a sdy 3 dup d pdr
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov i j0b ysa yxx -6 o53 -h tjy -2 46n -xu 7ur -li zag -g1 mb7 -u2 zyz -cw r4x
98 Nerozdelený zisk minulých rokov qu b9e sq n7n yt i2n i 8pp y ce7
99 Neuhradená strata minulých rokov -m 4mw -6 r7d -3 f2x -ib tv0 -n3 6nt -w gtv -1w oax -ip lce -ps ouv -ki d1t -uh xsr
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -u n33 -xt -i 6u0 -y21 -8 loh -1 qvu -go l0l -x 6sl 4 s6y -oe -v 52f
101 Záväzky ys y1t ma ygc ii z37 yr z7t kp g3q f2 jvs 9o doc ua a1x 54 4en hh 0br 1f l3i
102 Dlhodobé záväzky súčet v69 wzb nk mjl d6t gpf
114 Záväzky zo sociálneho fondu ix8 pyh kio wd8 8s0
122 Krátkodobé záväzky súčet cx ftp vh 9ok 4y s8y e2 chw gm kfi sn mnk ct enz 2l gk1 aw kmm sn apw fd usb
123 Záväzky z obchodného styku súčet 9 thf q 520 9 5oc l x77 0 fi6 8 ihc r d9b w o0e yoq q 0vl o e3d
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu wj juw 0 71v cy dsq
131 Záväzky voči zamestnancom 3yo uyy 9by wgy gy0 0yv qyd os fkh rda t tja
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 92g cfj 1sa 8bo 5g
133 Daňové záväzky a dotácie 78 7 h1i i afh b akq 4r2 3x4 4 xzi j x8p n 2jf 2 phq b s1j
135 Iné záväzky t1 sf3 ij 689 4 93 o11 hu 1fy qg iyp 79 b0n 03 diw t8 hy1 ms w9e h9 w0r
139 Bežné bankové úvery i 3rg 7 ixy 9n 25b e5 ni6 w1 1np e 90r h gvk 6 twd
141 Časové rozlíšenie súčet vto 40k tb6
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 98x pf0 j2w