ORBIE SLOVAKIA, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 50 158 43 250 40 895 43 035 37 851 37 670 26 467 24 495 25 444 18 916 14 886
2 Neobežný majetok 1b pwc g0 ywr aa kve 8o 8k9 bk cb8 xg xlr k 7ra u az8 x bs4 8 o3j m lnt
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 33 216 26 171 19 952 14 676 11 033 10 889 5 013 3 261 3 835 1 883 1 440
12 Pozemky 43 2rd
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí sa m7y dd 6zi 9n bfv 1d l7c k7 uyz 47 tww d 4tu b oz6 9 w54 h cqa f bew
15 Pestovateľské celky trvalých porastov t6 j6t
33 Obežný majetok cs 9b7 n8 5t1 5q q6p 9d wuf xr 0sg cp n4h 65 ldc 0g pwz xh 76s aq 05t 1a 0wo
34 Zásoby súčet qq e6b ug ifv 17 qaf 0u sqw cb gks cp 08d 7t o6d s3 vu5 8n xhb g o9t m 0px
35 Materiál si kah
39 Tovar ow 3qz a6 6fw do cc8 z1 kr7 j7 1dk
41 Dlhodobé pohľadávky súčet u0 lzz
53 Krátkodobé pohľadávky súčet w jmb 5 rug b 3nl 73 xru 95 8tp 7 nql p f6x 7 mt6 a rzv t d85 q sub
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 3 xib o se9 4 d3n v eu6 i7 i2q g mv3 s hzb ify m d6i uyx 4 sdd
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 7 11c e e6f w eip x rq7 pb k8p
58 Čistá hodnota zákazky r dp4
62 Sociálne poistenie d 3w3 5 khg 9 lk1 3 aws xha tn1
63 Daňové pohľadávky a dotácie ajc 3k h ozl 1 ub6 i jn0 b 196 h 1id l nlq 9z3 ktj
65 Iné pohľadávky wzv 1 v16 lxc j nzv
71 Finančné účty 1 cl4 -l 5ya r et1 h k1z 3 kgu s 6oy 6uo t f2b l 1rw v 7rw i1w
72 Peniaze y nz1 q3 x96 5 zto j jrl o o4s ulx g mzx 4 iyv x 2tv 7uz
73 Účty v bankách k n8v -h bnn -c 5k7 ieg tg0
74 Časové rozlíšenie súčet aa g i35 k6u qh9 k 8uu
76 Náklady budúcich období krátkodobé sh ubs r3b otr 5 bra
78 Príjmy budúcich období krátkodobé l t5v
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY bw 1dk f4 ug4 vq 6er kf hrp uy jpq l7 hx0 y7 zcj mq jhs np t09 58 h6j 9d 1r7
80 Vlastné imanie s cxs k ogh r 72i ec wqo o oer n 8xz -x jmh -sh cll -0u cbm -5t jsl -sb 3br
81 Základné imanie súčet y j6a e bit n s1g 7 y4s m qar n uq2 l vep 8 6vx u zfw k 52w 8 wea
82 Základné imanie 8 4u5 q ylw r zzj d 3ll i xhe i yss i 7xg r uy4 n e79 w 803 n wwv
86 Ostatné kapitálové fondy i jm7 y q4z g ls5 x kkr m wpt y opy w mwi 1 9jx
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov r 8il jom fx0 -5 865 -w k72 -y 635 -sb qdp -45 8nl -b9 u1d -sg t4r -t7 2ax
98 Nerozdelený zisk minulých rokov rs 7nm mf 25u ku i3p 6 qoh 3 xbx
99 Neuhradená strata minulých rokov -x axd -d s25 -a vs5 -76 078 -fc op4 -w iyd -zd hyc -wg jb3 -et 80l -vv vaq -th lw1
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -m 6io -f5 -3 310 -zq9 -n iwz -b 5et -0f 87f -y 4z9 e by3 -p2 -k gjn
101 Záväzky g4 9lr f5 wyv 36 66f zl oy8 99 fnm 34 8ii sg ejc zg rgw n2 mpd hk 70d 61 lv4
102 Dlhodobé záväzky súčet 2xj xcp qq 52y h6k z45
114 Záväzky zo sociálneho fondu n1o lxn sxz jr1 hx3
122 Krátkodobé záväzky súčet 34 ux6 m7 wxi dz 7k5 io guy ya t1n ol 7fo 53 z88 jo 2f3 ev t23 sy wrk lg xg7
123 Záväzky z obchodného styku súčet n 5j9 5 7rg c js1 i 5hx v 3m6 w euf t zee m sbj cls 0 vcx 8 bt4
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 7o 6jk t fzu 9m n9o
131 Záväzky voči zamestnancom z7k pk5 tix 7lv 716 rg7 6kk 5p iwp y6r l 06v
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 3t5 ahp mi3 uk5 74
133 Daňové záväzky a dotácie 2w z 5sr r mom 2 pto 00c o99 b j5b p f4e 8 eio i qd8 a d7v
135 Iné záväzky jn wvx hq xqk l c8 foe kp 58w vi ldo x0 m59 sn 6xv mq 234 36 tsq ky 46w
139 Bežné bankové úvery i 4rx v mki pi v0j yg con 5z b52 3 fn1 d ieu y z0e
141 Časové rozlíšenie súčet 0za r5m e4n
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 9jc hwv fzv