ORBIE SLOVAKIA, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet kum jb9 nmi m8l zop gwj jic dt1 wsp 81t xsz gfv 5k ktb 8m x1f aq sw9 6r of1 7w 9pb
3 Tržby z predaja tovaru ukx kyt u88 s7e fph py8 ted ie6 9y uc5 ql djr mf n7m m4 l1t 9c 8wz i0 m4h ns rox
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov qo de6
5 Tržby z predaja služieb 9 481 11 556 7 908 7 160 16 147 15 832 3 195 3 033 11 928 10 605
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu l 2rx p ss9 mc9 v 89e pwe
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 7v wgq j xvb t hab w3 3d
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu xb8 1zs y1y 1dd blh ipn 8aq rrz 48u vfh pk4 p4f 9o lo1 ro j6j he 02i 4b 38l xa h2q
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 101 012 70 505 83 166 126 886 60 889 62 458 57 560 51 570 62 377 59 712 62 706
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 2 803 s 25c i pe8 o jn1 31 iwi 6o o30 5 6hd hp 6vp p 3bw 4 vhc v exu
14 Služby m8 w96 be uxr 3y ra4 ur ie5 uh 1mq 36 581 i4 fjk a xw9 u l97 d f6b eg xhb
15 Osobné náklady i peg e7 2y4 rv g5c b rlz f bsj 1 thj f wau p f0y l 7c9 d h9o t pas
16 Mzdové náklady q mvn t h4v f ewl 9 chl q a2r
18 Náklady na sociálne poistenie 2 316 2 649 2 258 1 437 707
19 Sociálne náklady tw 0v r u37 3op d5
20 Dane a poplatky w7 tg2 7fa oau zb6 fdc im7 nro p6d s8c uip
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku i oq2 y brm s 2sv z xps 2 gz7 s xy3 n hwe j ppb l 8nd 8 0jj yvw
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0 gov
25 Opravné položky k pohľadávkam c g47
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 5 wrx a cwy 1 fmz 9 140 r jo2 u o3x 7 lb0 x1t uew 55e gsy
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -b kex 3 rvw q lv3 1 olq -q53 -4 y1l -l 4m0 -t b1f e atq 7 y3f -l 0ss
28 Pridaná hodnota v3 g6z id q4b 0d m16 40 ifk fc 91m 8 2u7 5 yw6 g v74 g qiz r e2d 3 5ng
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu n 7 4p 97 5 9
39 Výnosové úroky sq f j
42 Kurzové zisky t k
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti ng
45 Náklady na finančnú činnosť spolu x 0u7 s nqu l yy1 v cr4 3 ged 5 dp7 7 cke p 7e5 0 bmq 7 7ih 4 dm7
49 Nákladové úroky y qls s 05c l uld 1 10j 8 hc5 f haq 2 clb c fmf n teq cdb ifh
52 Kurzové straty u k g
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť f 2xq i cp7 8 69z g ub5 b 4vo e eqm p wkd 9yh 7cw 80u qqh
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -y oj5 -t uyu -7 t5j -9 xfy -t u4b -5 rlw -i wou -5 4mz -h 6wr -o 55g -6 r3q
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -v cvb 77 -u 8cq 494 -6 fxm -b rol -g1 asg -6 rcl 8 hnk 4k3 -y 5cj
57 Daň z príjmov yb 9n vn3 6oq g9a y5b 6v3 3s1 4f
58 Daň z príjmov splatná lk va zwu 7nk
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6 809 -38 -2 121 -358 -4 515 -6 317 -11 231 -6 159 4 951 -27 -9 347