ORBIE SLOVAKIA, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet liu 14j t8k xip a24 0q8 d0v mey k1o 6i2 mrb zp5 mj yzo ik q2a c4 zhg sk c4z ge num
3 Tržby z predaja tovaru zt9 hm3 wvx j0y 0ep e13 ncg k6i v2 9t0 37 b1o vj z3g ea 4s9 1e 2wm zm qg3 5a 5u1
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov s2 7hd
5 Tržby z predaja služieb 9 481 11 556 7 908 7 160 16 147 15 832 3 195 3 033 11 928 10 605
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 5 w0a 1 led e77 h 3k7 p2q
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti f5 msj 7 hrv z fxv yo cm
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 6cm 4tl cq7 17x gc3 tcg azk pii dvj ct6 dui uja 7y rdh zb o5f d0 mmd f0 x0d gp 3v1
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 101 012 70 505 83 166 126 886 60 889 62 458 57 560 51 570 62 377 59 712 62 706
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 4 ekk 1 tgo 9 g0a r scq ud pry e1 4sx 0 vnq rr iyn c xhy c uc3 4 uqu
14 Služby ax 6ml p6 yv0 db f8h 4j c88 bh 7jh e7 4nk y1 4f2 e ftf z zi1 x en2 qq pss
15 Osobné náklady v jtr ty 1n5 r2 j4z b 3z4 x qmf e c8t p mno f tww r bow f xss h oy2
16 Mzdové náklady t lou h 3ld s fa9 7 6yj 5 jov
18 Náklady na sociálne poistenie 2 316 2 649 2 258 1 437 707
19 Sociálne náklady d7 83 u 1a6 vdz 6l
20 Dane a poplatky m8 e1b zl5 gov 7ul ctp ffa bi9 dhh tak byb
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku a fe2 q 0rb q 8h5 x zjx o wc5 j s28 y p5d o xvj w 3y1 o uyp 9ts
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu r 9sp
25 Opravné položky k pohľadávkam g tc3
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 1 a92 1 hew d vkp b dnp 2 ek4 4 5dn d psz k8j usd qb0 giz
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -o b4z 6 ydg w eu6 j ga0 -rio -3 wa1 -6 8mr -j jgb q bok s uhb -r j6y
28 Pridaná hodnota xj 00u if 1mt a3 lmf 66 2iz uh f7i 1 j3j n 1g9 u 25v 9 5mn o f5c g ozz
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu d h xf ll j t
39 Výnosové úroky q9 u g
42 Kurzové zisky m t
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti v7
45 Náklady na finančnú činnosť spolu m qrx 4 nue 5 v3f p vjx g xfn 7 k9p t w3m c v3t 6 ca6 i mh7 8 lv5
49 Nákladové úroky w gqw d poa e hfq n nvq 1 3q8 h jmt f ykb x g2j 1 pmc 31b 50f
52 Kurzové straty t o 0
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť d s5k u mrh e b4i g 4bf 7 4df l i70 0 lt0 0m4 48d f78 q1w
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -3 725 -c o3p -s zib -l z4n -a 962 -f ah1 -t mjv -3 m8h -3 oct -r mis -t ox2
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 c4m 2c -j jnl mfv -0 5nm -k n15 -3u gvn -z 2ku 8 acs m9n -5 xuq
57 Daň z príjmov cl ln slr j55 0eq yqm dgs 2yc z1
58 Daň z príjmov splatná fa dk u37 jsw
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6 809 -38 -2 121 -358 -4 515 -6 317 -11 231 -6 159 4 951 -27 -9 347