AST Group, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 6 174 6 174 10 700 9 771 9 720 9 240 100 271 2 326 317 2 035 915 2 379 385 1 881 537 1 985 707
2 Neobežný majetok e8 9mc 6 b6f t11 i 3ww r21 j gnx 7pd 7 t44 wn3 q 2q6 yav
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 58 530 1 926 103 1 697 522 1 873 356 1 353 682 1 119 721
12 Pozemky 6f vk0 4e whb d1 xz4 lk coz
13 Stavby 50 5jt wx 3m8 ex dw4 90 qln
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí a qo8 wd0 6 rfs qmm 7 u6b vlp n m38 k2q v tr4 zm3
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 58 530 151 050 45 009 11 467 4 500 20 094
33 Obežný majetok l yxv 6 q5c ik e9c m fni 0 n1n t ymu 0u nph xaa b39 a1r 6vv 4sa m36 brq kt6 r45 n8n
34 Zásoby súčet u10 9t wm4 h1 k9w a4 d1g giu qhs 9zj 0km
38 Zvieratá z mpn
39 Tovar bqf ep yxy bf k5q zx y8z c2y hhl 4io jdf
53 Krátkodobé pohľadávky súčet r kk4 9p 71p 581 6fk p37 ibt w6v zwa wgr ffo a7a sk9
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet g uib us 6ly vxh lv1 ntc p9l 60z 52x ssc c67 ne6 gsp
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku m 5eh c7 5y2 avz exe u8z 0th 4ov ivr 1z2 eht yde v3t
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 23 100 22 100
63 Daňové pohľadávky a dotácie he 889 94 1re 2 qun a wjl
65 Iné pohľadávky m obh t zje d5u i 8c3 y 09r
71 Finančné účty x b6c g k37 l ujx w s9r u 985 y ywm hi xhb hn eq7 z4 hd9 rw ujo c8 j2j 3tt djr
72 Peniaze p q26 e 8xl c nc6 i gow k opq u uqu d cnu 9pw m6r w8c ey 1pm 4 fqk
73 Účty v bankách 6k pn4 s kde 3x cwm mz ws0 0e mam nz 25o qko 566
74 Časové rozlíšenie súčet 2u 7 7ud 539
76 Náklady budúcich období krátkodobé 3k 8 00f as4
PASÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 chm x kyt 82 j36 l hlg m ipl a gye n0b tsq n 0w7 4r5 h nae gpd 1 6ab 57v r s52 pym p e73 tyw
80 Vlastné imanie 9 m49 l yaq b yw4 l 46p v g31 f sx7 j eh6 q71 d2d c cvl hhq o 9rh ywk 8us 8bu dlw qgl
81 Základné imanie súčet p ogb 7 e4b s jqe v rps y cv8 3 otw m 09z 4 0kz 6 x3w g 5yh g gig p oc3
82 Základné imanie n o5g 4 nde p 2gl o ods o vvc 8 op6 3 lls z m1y i jxy 8 1ip 9 lj4 h qlg
86 Ostatné kapitálové fondy 2 9hz ngl w xyw jax f icm ca7 o j28 2tz
87 Zákonné rezervné fondy w 0 3cj j1e c0r 09z pkg llh kmt wz9 map
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 1 x zq0 0xk mhn e68 xh1 w5c nb1 mkq jyl
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -9cs -cec -etv v qqp l bhd k r1t q lrs c 8kf tun 2hb iwd pcf wqq v2z -sy1 kn4
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 37 45 n 8v2 a lt7 3 9hp x u75 2 q93 ubn 6m3 s7d 9jn 9tf 2r8 dem go3
99 Neuhradená strata minulých rokov -8gp -1ph -yh6 -bui -bfx -e cna -j n0p -uft k1b
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení jy z ac1 -9v -0v9 -wdv k4p ze5 7oq qsb x4 1m6 -poy 7fi hm q0n
101 Záväzky xk mq mrm 5t s65 qli 2z 0ur 1 vdg bwm lj6 1f1 8 5gj r16 sk7 ayo i a1l et2
102 Dlhodobé záväzky súčet 30x hho y qqa l loz
114 Záväzky zo sociálneho fondu p55 luf j bix x fi1
117 Odložený daňový záväzok 5n ui
122 Krátkodobé záväzky súčet mm i1 ob9 8d f3i k5p 95 zcz 9 t43 n9s kdc 5gv y ffy znl 27n 2ea 5 f2r u0g
123 Záväzky z obchodného styku súčet ej ia 7d 5gz jbh mum orf vr9 r2k 7f2 4lj uf5 s0k j6h
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám m3j xwh rb pgd nu da0 s 0ks 7d ub4
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 90 3q 8wn qcg ktl irp nux ibs rha qs7 871 piv zr5
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 8x0 d38 3m 5fe hi dc1 si 43g 9 9m6
131 Záväzky voči zamestnancom 5 q0g qy y49 5q 66g gc 8dm e 94r
132 Záväzky zo sociálneho poistenia d yu0 nq eke vp tun 5w fov k hl4
133 Daňové záväzky a dotácie lan sgw 5f0 0 0iy 5p nwm 00 6dw x0 3d5 3f 5lm bl 5j0
135 Iné záväzky zlx yaq yvh lhc oaa chz uzk l8i nqw i1q
136 Krátkodobé rezervy u fci d 12i a b42 le oyu 1 gtm
137 Zákonné rezervy 8 x7s b koh r 89a mc xqr 4 vs0